تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

ایران نیروهای امریکای سنت‌کام را "تروریست" اعلام کرد

یک روز پس از اقدام رییس‌جمهور امریکا مبنی بر درج نیروهای سپاه پاسداران در فهرست سیاه گروه‌های هراس افگن خارجی، در یک اقدام مشابه، شورای عالی امنیت ملی ایران دولت امریکا را  پشتیبان  هراس افگنی و نیز فرماندهی مرکزی امریکا و تمامی نیروهای تحت امر آن را گروه هراس افگن اعلام کرده است. 

درهمین حال برخی ازرسانه‌های هوادار حکومت ایران  چهار امریکایی کشته شده را در یک انفجار درپروان، هراس افگنان خطاب کرده اند.

از سوی دیگر ،شماری ازآگاهان هشدار می دهند که تیره شدن روابط امریکا با ایران، اثرهای ناگواری براوضاع امنیتی افغانستان خواهد گذاشت.

یک روز پس ازآن که  ایالات متحده نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست سیاه گروه‌های هراس جا داد، شورای عالی امنیت ملی ایران "فرماندهی مرکزی امریکا" در غرب آسیا  که نیروهای آن درافغانستان نیز حضور دارند، گروه هراس افگن اعلام کرد.

حتا خبرگزاری دولتی فارس ایران، چهار کشته شده امریکایی  حمله دوشنبه طالبان را دربگرام هراس افکنان یاد کرد.

عبدالقادر کامل- آگاه امور سیاسی گفته است:«ایرانی‌ها منافع ایالات متحده امریکا را در داخل افغانستان متاثر خواهد ساخت.»

سپاه پاسداران ایران از بهر آنچه مبارزه در برابر گروه داعش گفته می شود ده هزار جنگجوی افغان را زیر نام  لشکر فاطمیون  به سوریه فرستاده است . 

عتیق الله امرخیل- نظامی پیشین گفت:«ایران نمی تواند از آنان حمایت کند مگر اینکه گروه فاطمیه را به افغانستان بیاورد و همزمان با این به کارش در مداخله در افغانستان ادامه دهد.»

اکنون که تنش ها میان واشنگتن وتهران وارد یک مرحله جدی تر شده اند ،نگرانی‌ها از پیامدهای ناگوار این تنش‌ها براوضاع افغانستان نیز بیشتر ازپیش شده اند.

فضل الرحمان اوریا- آگاه سیاسی گفت:«جنگ شدت خواهد یافت و ایران منافع به منافه ثبات داخلی و امنیت افغانستان زیان خواهد رسانید.»

ایران بارها به مداخله درامور داخلی  افغانستان متهم  شده است، چنانکه  فرماندهی پولیس غزنی درماه دسمبر ازکشف جنگ افزارهای ساخت ایران در این ولایت خبر داد.

نور احمد حیدری- عضو شورای ولایتی هرات گفت:«خود همین اختلافات مشکل را ایجاد میکند هر قدر که وضعیت منطقه آشفته شود از آشفتگی از او مردم متضرر می شوند.»

وزارت خارجه امریکا نزدیک به چهارماه پیش بازمانده‌های موشک‌هایی را به نمایش گذاشت واعلام کرد که این موشک‌ها  ازسوی ایران به هراس افگنان درافغانستان وخاورمیانه کمک شده اند.

ایران همواره مداخله درامور داخلی افغانستان را رد کرده است.

جهان

ایران نیروهای امریکای سنت‌کام را "تروریست" اعلام کرد

شورای عالی امنیت ملی ایران دولت امریکا را  پشتیبان  هراس افگنی و نیز فرماندهی مرکزی امریکا و تمامی نیروهای آن را گروه هراس افگن اعلام کرده است. 

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از اقدام رییس‌جمهور امریکا مبنی بر درج نیروهای سپاه پاسداران در فهرست سیاه گروه‌های هراس افگن خارجی، در یک اقدام مشابه، شورای عالی امنیت ملی ایران دولت امریکا را  پشتیبان  هراس افگنی و نیز فرماندهی مرکزی امریکا و تمامی نیروهای تحت امر آن را گروه هراس افگن اعلام کرده است. 

درهمین حال برخی ازرسانه‌های هوادار حکومت ایران  چهار امریکایی کشته شده را در یک انفجار درپروان، هراس افگنان خطاب کرده اند.

از سوی دیگر ،شماری ازآگاهان هشدار می دهند که تیره شدن روابط امریکا با ایران، اثرهای ناگواری براوضاع امنیتی افغانستان خواهد گذاشت.

یک روز پس ازآن که  ایالات متحده نام سپاه پاسداران ایران را در فهرست سیاه گروه‌های هراس جا داد، شورای عالی امنیت ملی ایران "فرماندهی مرکزی امریکا" در غرب آسیا  که نیروهای آن درافغانستان نیز حضور دارند، گروه هراس افگن اعلام کرد.

حتا خبرگزاری دولتی فارس ایران، چهار کشته شده امریکایی  حمله دوشنبه طالبان را دربگرام هراس افکنان یاد کرد.

عبدالقادر کامل- آگاه امور سیاسی گفته است:«ایرانی‌ها منافع ایالات متحده امریکا را در داخل افغانستان متاثر خواهد ساخت.»

سپاه پاسداران ایران از بهر آنچه مبارزه در برابر گروه داعش گفته می شود ده هزار جنگجوی افغان را زیر نام  لشکر فاطمیون  به سوریه فرستاده است . 

عتیق الله امرخیل- نظامی پیشین گفت:«ایران نمی تواند از آنان حمایت کند مگر اینکه گروه فاطمیه را به افغانستان بیاورد و همزمان با این به کارش در مداخله در افغانستان ادامه دهد.»

اکنون که تنش ها میان واشنگتن وتهران وارد یک مرحله جدی تر شده اند ،نگرانی‌ها از پیامدهای ناگوار این تنش‌ها براوضاع افغانستان نیز بیشتر ازپیش شده اند.

فضل الرحمان اوریا- آگاه سیاسی گفت:«جنگ شدت خواهد یافت و ایران منافع به منافه ثبات داخلی و امنیت افغانستان زیان خواهد رسانید.»

ایران بارها به مداخله درامور داخلی  افغانستان متهم  شده است، چنانکه  فرماندهی پولیس غزنی درماه دسمبر ازکشف جنگ افزارهای ساخت ایران در این ولایت خبر داد.

نور احمد حیدری- عضو شورای ولایتی هرات گفت:«خود همین اختلافات مشکل را ایجاد میکند هر قدر که وضعیت منطقه آشفته شود از آشفتگی از او مردم متضرر می شوند.»

وزارت خارجه امریکا نزدیک به چهارماه پیش بازمانده‌های موشک‌هایی را به نمایش گذاشت واعلام کرد که این موشک‌ها  ازسوی ایران به هراس افگنان درافغانستان وخاورمیانه کمک شده اند.

ایران همواره مداخله درامور داخلی افغانستان را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید