تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بارک اوباما: دونالد ترمپ نشانه‌یی از یک بیماری است

بارک اوباما، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور کنونی این کشور را نشانۀ بیماری‌یی می‌داند که به دنبال متفرق ساختن مردم امریکا است.

اوباما در سخنرانی‌اش برای دانشجویان دانشگاه ایلینوی از ادامۀ پشتیبانی جمهوری خواهان از دونالد ترمپ نیز انتقاد کرد.

او گفت: «برخی اوقات، مردم واکنش نشان می‌دهند از تغییر می‌ترسند. این واکنش از سوی قدرتمندانی که می‌خواهند ما را متفرق و خشمگین نگه‌دارند می‌آیند؛ زیرا به آنان کمک می‌کند که قدرت را به دست داشتند باشند و شما در همین دوره بزرگ می‌شوید. این کار با دونالد ترمپ آغاز نشده است. او نشانه بیماری است؛ نه علت آن.»

به گفتۀ اوباما، این سیاست از مدت‌ها پیش در امریکا ادامه داشته است و اکنون ترمپ آن را به پیش می‌برد: «او بر خشم‌هایی سرمایه گذاری می‌کند که سیاست‌گران برای سال‌ها به آنان دامن زده اند. ترس و خشمی که در گذشته ما ریشه دارد و از دگرگونی‌هایی که در زنده‌گی کوتاه شما رخ داده اند برخاسته اند.»

اوباما هم‌‌چنان از پیامدهای پشتیبانی جمهوری‌ خواهان از ترمپ نیز هشدار می‌دهد: «این ادعا که همه چیز درست خواهد شد قابل اعتبار نیست؛ زیرا کسانی که در کاخ سفید استند که به گونۀ پنهانی دستورهای رییس جمهور را عملی نمی‌سازند. من جدی استم، دموکراسی ما این گونه کار نمی‌کند. این افراد از سوی مردم انتخاب نشده اند و حساب ده نیستند. آنان با انجام دادن نود درصد دیوانگی‌هایی که از کاخ سفید می‌آید و جلوگیری از ده درصد دیگر آن به ما خدمت نمی‌کنند. این عادی نیست. اکنون زمان خارق العاده یی است.»

اما، ظاهرأ سخنان اوباما برای ترمپ جالب نبوده است: «یک خبرنگار گفت که در بارۀ سخنرانی اوباما چی فکر می کنید؟ من گفتم ببخشید! سخنرانی را دیدم؛ اما خوابم برد. فکر می کنم که او برای خواباندن مردم بسیار خوب است. اوباما می خواست که امتیاز چیزهایی را که امروز در کشورمان رخ می دهد خودش بگیرد.»

این در حالی است که با پخش کتاب تازۀ باب وودوارد، خبرنگار مطرح امریکایی در بارۀ دونالد ترمپ و مقام های دیگر کاخ سفید، انتقادها از او افزایش یافته اند.

به تازه‌گی یک مقاله نیویارک تایمز که از سوی یک مقام کاخ سفید نوشته شده است نیز از مقاومت مقام‌ها در برابر فرمان‌های ترمپ خبر داده است؛ اما ترمپ این مقاله را نادرست می‌داند.

بارک اوباما: دونالد ترمپ نشانه‌یی از یک بیماری است

این در حالی است که با پخش کتاب تازۀ باب وودوارد، خبرنگار مطرح امریکایی در بارۀ دونالد ترمپ و مقام های دیگر کاخ سفید، انتقادها از او افزایش یافته اند.

تصویر بندانگشتی

بارک اوباما، رییس جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور کنونی این کشور را نشانۀ بیماری‌یی می‌داند که به دنبال متفرق ساختن مردم امریکا است.

اوباما در سخنرانی‌اش برای دانشجویان دانشگاه ایلینوی از ادامۀ پشتیبانی جمهوری خواهان از دونالد ترمپ نیز انتقاد کرد.

او گفت: «برخی اوقات، مردم واکنش نشان می‌دهند از تغییر می‌ترسند. این واکنش از سوی قدرتمندانی که می‌خواهند ما را متفرق و خشمگین نگه‌دارند می‌آیند؛ زیرا به آنان کمک می‌کند که قدرت را به دست داشتند باشند و شما در همین دوره بزرگ می‌شوید. این کار با دونالد ترمپ آغاز نشده است. او نشانه بیماری است؛ نه علت آن.»

به گفتۀ اوباما، این سیاست از مدت‌ها پیش در امریکا ادامه داشته است و اکنون ترمپ آن را به پیش می‌برد: «او بر خشم‌هایی سرمایه گذاری می‌کند که سیاست‌گران برای سال‌ها به آنان دامن زده اند. ترس و خشمی که در گذشته ما ریشه دارد و از دگرگونی‌هایی که در زنده‌گی کوتاه شما رخ داده اند برخاسته اند.»

اوباما هم‌‌چنان از پیامدهای پشتیبانی جمهوری‌ خواهان از ترمپ نیز هشدار می‌دهد: «این ادعا که همه چیز درست خواهد شد قابل اعتبار نیست؛ زیرا کسانی که در کاخ سفید استند که به گونۀ پنهانی دستورهای رییس جمهور را عملی نمی‌سازند. من جدی استم، دموکراسی ما این گونه کار نمی‌کند. این افراد از سوی مردم انتخاب نشده اند و حساب ده نیستند. آنان با انجام دادن نود درصد دیوانگی‌هایی که از کاخ سفید می‌آید و جلوگیری از ده درصد دیگر آن به ما خدمت نمی‌کنند. این عادی نیست. اکنون زمان خارق العاده یی است.»

اما، ظاهرأ سخنان اوباما برای ترمپ جالب نبوده است: «یک خبرنگار گفت که در بارۀ سخنرانی اوباما چی فکر می کنید؟ من گفتم ببخشید! سخنرانی را دیدم؛ اما خوابم برد. فکر می کنم که او برای خواباندن مردم بسیار خوب است. اوباما می خواست که امتیاز چیزهایی را که امروز در کشورمان رخ می دهد خودش بگیرد.»

این در حالی است که با پخش کتاب تازۀ باب وودوارد، خبرنگار مطرح امریکایی در بارۀ دونالد ترمپ و مقام های دیگر کاخ سفید، انتقادها از او افزایش یافته اند.

به تازه‌گی یک مقاله نیویارک تایمز که از سوی یک مقام کاخ سفید نوشته شده است نیز از مقاومت مقام‌ها در برابر فرمان‌های ترمپ خبر داده است؛ اما ترمپ این مقاله را نادرست می‌داند.

هم‌رسانی کنید