تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بخشی از خدمات تیلفونی در کشمیر هند، دوباره برقرار شده‌اند

بربنیاد گزارش‌ها، سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت در کشمیر هند، اکنون کار می‌کنند؛ اما نزدیک به دو میلیون سیم‌کارت پیش‌پرداخت و خدمات انترنت همچنان قطع استند.

شماری از باشنده‌گان کشمیر هند، از برقراری دوبارۀ خدمات تیلفونی در این منطقه خرسند استند.

آنان می‌گویند که بیشتر از دو ماه بی‌خبری از نزدیکان‌شان، اکنون می‌توانند که با آنان ارتباط برقرار کنند.

فاروق احمد، باشنده سرینگر کشمیر می‌گوید: "ما در این هفتاد روز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودیم؛ زیرا ارتباط‌ مان با برادران‌مان در کشورهای جهان یا بیرون از کشمیر قطع بود. حتا با همسایه‌گان و مردمان نزدیک تماسی نداشتیم. ما بدون خدمات تیلفونی، ناتکمیل بودیم."

اما انترنت هنوز هم در کشمیر قطع است و سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت نیز هنوز دوباره فعال نشده‌اند.

منصور پیر، باشندۀ کشمیر در این باره می‌گوید: "ما از این تصمیم حکومت استقبال می‌کنیم؛ اما حکومت باید تمامی خدمات تیلفونی و انترنت را وصل کند؛ زیرا اکنون هم مردم نمی‌توانند که با هم ارتباط برقرار کنند."

اعجاز احمد، بازرگان نیز می‌گوید: "امروز پس از هفتاد روز، سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت فعال شده‌اند و مردم اندکی احساس راحتی می‌کنند؛ اما بسیاری از دوستان‌مان از سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت کار می‌گیرند و این مشکل هنوز هم ادامه دارد."

حکومت نرندرا مودی، نخست وزیر هند، بیش از دو ماه پیش، خدمات تیلفونی و انترنت را در کشمیر قطع کرد و سپس، نیمه خودمختاری کشمیر برداشته شد.

در این جریان، صدها تن به شمول رهبران سیاسی و فعالان بازداشت شدند و هزاران نیروی تازه نفس هندی در کشمیر جابه‌جا شدند.

گفته می‌شود که تدابیر سخت امنیتی در کشمیر هنوز هم ادامه دارند و حکومت علت ادامۀ این تدابیر را، نگرانی‌های امنیتی از آن سوی گروه‌های وابسته به پاکستان می‌گوید.

اسلام‌آباد، دامن زدن به خشونت‌ها را در کشمیر رد می‌کند.

بخشی از خدمات تیلفونی در کشمیر هند، دوباره برقرار شده‌اند

خدمات تیلفونی و انترنت نزدیک به دو ماه پیش و پس از آن که حکومت هند، نیمه خودمختاری کشمیر را ملغا ساخت، قطع شدند.

Thumbnail

بربنیاد گزارش‌ها، سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت در کشمیر هند، اکنون کار می‌کنند؛ اما نزدیک به دو میلیون سیم‌کارت پیش‌پرداخت و خدمات انترنت همچنان قطع استند.

شماری از باشنده‌گان کشمیر هند، از برقراری دوبارۀ خدمات تیلفونی در این منطقه خرسند استند.

آنان می‌گویند که بیشتر از دو ماه بی‌خبری از نزدیکان‌شان، اکنون می‌توانند که با آنان ارتباط برقرار کنند.

فاروق احمد، باشنده سرینگر کشمیر می‌گوید: "ما در این هفتاد روز با مشکلات بسیاری روبه‌رو بودیم؛ زیرا ارتباط‌ مان با برادران‌مان در کشورهای جهان یا بیرون از کشمیر قطع بود. حتا با همسایه‌گان و مردمان نزدیک تماسی نداشتیم. ما بدون خدمات تیلفونی، ناتکمیل بودیم."

اما انترنت هنوز هم در کشمیر قطع است و سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت نیز هنوز دوباره فعال نشده‌اند.

منصور پیر، باشندۀ کشمیر در این باره می‌گوید: "ما از این تصمیم حکومت استقبال می‌کنیم؛ اما حکومت باید تمامی خدمات تیلفونی و انترنت را وصل کند؛ زیرا اکنون هم مردم نمی‌توانند که با هم ارتباط برقرار کنند."

اعجاز احمد، بازرگان نیز می‌گوید: "امروز پس از هفتاد روز، سیم‌کارت‌های پس‌پرداخت فعال شده‌اند و مردم اندکی احساس راحتی می‌کنند؛ اما بسیاری از دوستان‌مان از سیم‌کارت‌های پیش‌پرداخت کار می‌گیرند و این مشکل هنوز هم ادامه دارد."

حکومت نرندرا مودی، نخست وزیر هند، بیش از دو ماه پیش، خدمات تیلفونی و انترنت را در کشمیر قطع کرد و سپس، نیمه خودمختاری کشمیر برداشته شد.

در این جریان، صدها تن به شمول رهبران سیاسی و فعالان بازداشت شدند و هزاران نیروی تازه نفس هندی در کشمیر جابه‌جا شدند.

گفته می‌شود که تدابیر سخت امنیتی در کشمیر هنوز هم ادامه دارند و حکومت علت ادامۀ این تدابیر را، نگرانی‌های امنیتی از آن سوی گروه‌های وابسته به پاکستان می‌گوید.

اسلام‌آباد، دامن زدن به خشونت‌ها را در کشمیر رد می‌کند.

هم‌رسانی کنید