Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بر اساس شمارش اولیۀ آرا روحانی پیشتاز است

وزارت کشور(داخله) ایران نتایج اولیۀ انتخابات ریاست‎جمهوری روزجمعۀ ایران را اعلام کرده است که براساس آن بیشتر از ۵۰ درصد رأی دهنده‎گان به حسن روحانی، رییس‎جمهور پیشین ایران رأی داده اند.

بر بنیاد گزارش تلویزیون پرس ایران، حسن روحانی از مجموع ۴۰۰۷۶۷۲۹رأی ریخته شده به صندوق‌ها، ۲۲۷۹۶۴۶۸ رأی را به خود اختصاص داده است.

گزارش‎ها می رسانند که روند شمارش آرا هنوز تمام نشده است اما برندۀ قطعی این انتخابات حسن روحانی است.

وزارت کشور(داخله) ایران اعلام کرده است که سید ابراهیم رییسی، با ۱۵۴۵۲۱۹۴ رأی دومین نامزد پیشتاز در انتخابات روز جمعه ایران است.

مصطفی آقا میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا،۴۵۵۲۱۱ و ۲۱۰۵۹۷ رأی را از آن خود کرده اند.

علی اصغر احمدی، رییس ستاد انتخابات وزارت داخله ایران که قبلا نتیجۀ ابتدایی انتخابات را اعلام کرد، گفت که قرار است عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخلأ ایران نتیجۀ نهایی انتخابابات را ساعت دو بعد از ظهر به وقت ایران، اعلام کند.

شورای نگهبان ایران، تنها به شش نامزد اجازۀ داده بود که در انتخابات شرکت کنند، اما در روزهای آخر دو نامزد ازشرکت در انتخابات انصراف دادند.

بر اساس شمارش اولیۀ آرا روحانی پیشتاز است

بربنیاد گزارش‌ها، در حدود ۴۰ میلیون رأی در انتخابات روز جمعۀ ایران استفاده شده است که نتایج شمارش اولیه آن نشان می‎دهد که روحانی پیشتاز است.

Thumbnail

وزارت کشور(داخله) ایران نتایج اولیۀ انتخابات ریاست‎جمهوری روزجمعۀ ایران را اعلام کرده است که براساس آن بیشتر از ۵۰ درصد رأی دهنده‎گان به حسن روحانی، رییس‎جمهور پیشین ایران رأی داده اند.

بر بنیاد گزارش تلویزیون پرس ایران، حسن روحانی از مجموع ۴۰۰۷۶۷۲۹رأی ریخته شده به صندوق‌ها، ۲۲۷۹۶۴۶۸ رأی را به خود اختصاص داده است.

گزارش‎ها می رسانند که روند شمارش آرا هنوز تمام نشده است اما برندۀ قطعی این انتخابات حسن روحانی است.

وزارت کشور(داخله) ایران اعلام کرده است که سید ابراهیم رییسی، با ۱۵۴۵۲۱۹۴ رأی دومین نامزد پیشتاز در انتخابات روز جمعه ایران است.

مصطفی آقا میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا،۴۵۵۲۱۱ و ۲۱۰۵۹۷ رأی را از آن خود کرده اند.

علی اصغر احمدی، رییس ستاد انتخابات وزارت داخله ایران که قبلا نتیجۀ ابتدایی انتخابات را اعلام کرد، گفت که قرار است عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر داخلأ ایران نتیجۀ نهایی انتخابابات را ساعت دو بعد از ظهر به وقت ایران، اعلام کند.

شورای نگهبان ایران، تنها به شش نامزد اجازۀ داده بود که در انتخابات شرکت کنند، اما در روزهای آخر دو نامزد ازشرکت در انتخابات انصراف دادند.

هم‌رسانی کنید