Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید روحانی بر گسترش روابط ایران باکشورهای جهان

 حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز یک‎‌شنبه (۲۹ اسد) در یک سخنرانی در پارلمان این کشور یکبار دیگر به تعهدات ایران به توافق‌نامۀ هسته‎یی تأکید ورزید.
 
روحانی که شانزده وزیر پیشنهادی اش از سوی پارلمان ایران پذیرفته شده است، در سخنرانی‌اش گفت که اکنون وظیفۀ بزرگ به دوش حکومت ایران است تا از توافق‎نامۀ هسته‎یی دفاع کند و در برابر کشورهای که علیه منافع ایران ایستاده اند، دفاع کند.
 
در همین حال، آقای روحانی تأکید می ورزد که هیچ کشوری در جهان نمی تواند در حالت انزوا باقی بماند و این کار به نفع حکومت ایران نیست و باید مطابق توافق‎نامۀ هسته‎یی با کشورهای جهان روابطش را گسترش بدهد.
 
این سخنان در حالی ابراز می‎شوند که با روی کار شدن حکومت تازۀ امریکا به رهبری دونالد ترمپ، روابط میان واشنگتن و تهران بار دیگر تیره شده است و اخیرأ واشنگتن تحریم‌های تازه یی را بر ایران وضع کرد که این کار سخت خشم حکومت ایران را برانگیخته است.

تأکید روحانی بر گسترش روابط ایران باکشورهای جهان

هم‎زمان با افزایش تنش‎های میان ایران و ایالات متحده، حسن روحانی، رییس‎جمهور ایران اما تأکید دارد که باید روابط ایران، مطابق توافق‎نامۀ هسته‎یی، با جهان گسترش یابد.

Thumbnail

 حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز یک‎‌شنبه (۲۹ اسد) در یک سخنرانی در پارلمان این کشور یکبار دیگر به تعهدات ایران به توافق‌نامۀ هسته‎یی تأکید ورزید.
 
روحانی که شانزده وزیر پیشنهادی اش از سوی پارلمان ایران پذیرفته شده است، در سخنرانی‌اش گفت که اکنون وظیفۀ بزرگ به دوش حکومت ایران است تا از توافق‎نامۀ هسته‎یی دفاع کند و در برابر کشورهای که علیه منافع ایران ایستاده اند، دفاع کند.
 
در همین حال، آقای روحانی تأکید می ورزد که هیچ کشوری در جهان نمی تواند در حالت انزوا باقی بماند و این کار به نفع حکومت ایران نیست و باید مطابق توافق‎نامۀ هسته‎یی با کشورهای جهان روابطش را گسترش بدهد.
 
این سخنان در حالی ابراز می‎شوند که با روی کار شدن حکومت تازۀ امریکا به رهبری دونالد ترمپ، روابط میان واشنگتن و تهران بار دیگر تیره شده است و اخیرأ واشنگتن تحریم‌های تازه یی را بر ایران وضع کرد که این کار سخت خشم حکومت ایران را برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید