تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ترمپ از تبادلۀ زندانیان میان امریکا و ایران ستایش کرد

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، مبادلۀ دو زندانی میان امریکا و ایران را ستایش می‌کند.

دانلد ترمپ، گفت‌وگوها میان واشنگتن و تهران را بر سر مبادلۀ این دو زندانی منصفانه می‌داند و از برخورد ایران در این باره سپاس‌گزاری می‌کند.

روز گذشته، مسعود سلیمانی‌ که استاد دانشگاه در ایران است و در امریکا به جرم نقض تحریم‌های امریکا بر ایران زندانی بود، از زندان آزاد و به ایران سپرده‌ شد.

به همین ترتیب، ژیو وانگ که امریکایی چینی تبار است و در ایران به جرم جاسوسی به ده سال زندان متهم شده بود، روز گذشته پس از رهایی از زندان به امریکا تحویل داده‌‎ شد.

اما، ترمپ، می‌گوید که ژیو وانگ، جاسوس نبوده‌است: «صبح امروز، شاید شما دیده باشید یا شنیده باشید که من اعلام کردم، ژیو وانگ شهروند امریکایی چینی تبار، و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پرینستون، که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، برای سه سال در ایران زندانی بود، یک جاسوس نیست و او به خانه می‌آید.»

مسعود سلیمانی که پس از چهارده ماه زندان به کشورش باز کشته‌است می‌گوید که امریکا وی را بدون جرم بازداشت کرده بود.

مبادلۀ این دو زندانی میان ایران و امریکا در حالی است که تنش‌ها میان این دو کشور به اوجش رسیده‌اند. اما دانلد ترمپ گفته‌است که مبادلۀ این دو زندانی می‌تواند بیانگر آن باشد که دو کشور با هم کنار آمده می‌توانند.
 

ترمپ از تبادلۀ زندانیان میان امریکا و ایران ستایش کرد

دانلد ترمپ گفته‌است که مبادلۀ این دو زندانی می‌تواند بیانگر آن باشد که دو کشور با هم کنار آمده می‌توانند.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، مبادلۀ دو زندانی میان امریکا و ایران را ستایش می‌کند.

دانلد ترمپ، گفت‌وگوها میان واشنگتن و تهران را بر سر مبادلۀ این دو زندانی منصفانه می‌داند و از برخورد ایران در این باره سپاس‌گزاری می‌کند.

روز گذشته، مسعود سلیمانی‌ که استاد دانشگاه در ایران است و در امریکا به جرم نقض تحریم‌های امریکا بر ایران زندانی بود، از زندان آزاد و به ایران سپرده‌ شد.

به همین ترتیب، ژیو وانگ که امریکایی چینی تبار است و در ایران به جرم جاسوسی به ده سال زندان متهم شده بود، روز گذشته پس از رهایی از زندان به امریکا تحویل داده‌‎ شد.

اما، ترمپ، می‌گوید که ژیو وانگ، جاسوس نبوده‌است: «صبح امروز، شاید شما دیده باشید یا شنیده باشید که من اعلام کردم، ژیو وانگ شهروند امریکایی چینی تبار، و دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پرینستون، که در دوران ریاست‌جمهوری اوباما، برای سه سال در ایران زندانی بود، یک جاسوس نیست و او به خانه می‌آید.»

مسعود سلیمانی که پس از چهارده ماه زندان به کشورش باز کشته‌است می‌گوید که امریکا وی را بدون جرم بازداشت کرده بود.

مبادلۀ این دو زندانی میان ایران و امریکا در حالی است که تنش‌ها میان این دو کشور به اوجش رسیده‌اند. اما دانلد ترمپ گفته‌است که مبادلۀ این دو زندانی می‌تواند بیانگر آن باشد که دو کشور با هم کنار آمده می‌توانند.
 

هم‌رسانی کنید