تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

درگیری مهاجران و پناهجویان با نیروهای مرزی یونان

مهاجران و پناه جویان در مرز ترکیه با یونان، بار دیگر با نیروهای مرزی و ارتش یونان درگیر شدند. 

این مهاجران و پناه جویان می خواهند که به یونان و سپس به کشورهای اروپایی دیگر بروند؛ اما نیروهای یونانی اجازه این کار را نمی دهند. 

برخی از گزارش ها، از بدرفتاری نیروهای یونانی با مهاجران و پناه جویان خبر می دهند. 

ترکیه از نزدیک به یک هفته به این سو مرزهایش را به سوی یونان و بلغاریا باز کرده است تا مهاجران بتوانند به اروپا بروند.

جهان

درگیری مهاجران و پناهجویان با نیروهای مرزی یونان

برخی از گزارش ها، از بدرفتاری نیروهای یونانی با مهاجران و پناه جویان خبر می دهند. 

تصویر بندانگشتی

مهاجران و پناه جویان در مرز ترکیه با یونان، بار دیگر با نیروهای مرزی و ارتش یونان درگیر شدند. 

این مهاجران و پناه جویان می خواهند که به یونان و سپس به کشورهای اروپایی دیگر بروند؛ اما نیروهای یونانی اجازه این کار را نمی دهند. 

برخی از گزارش ها، از بدرفتاری نیروهای یونانی با مهاجران و پناه جویان خبر می دهند. 

ترکیه از نزدیک به یک هفته به این سو مرزهایش را به سوی یونان و بلغاریا باز کرده است تا مهاجران بتوانند به اروپا بروند.

هم‌رسانی کنید