تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

درگیری میان پناه‌جویان و پولیس در اردوگاه جزیره لیسبوس

در درگیری‌ها میان پناه جویان و پولیس در یک اردوگاه در جزیره "لیسبوس" یونان کم از کم یک تن جان باخته است.

بربنیاد گزارش ها، مهاجران و پناه جویانی که می خواستند از این اردوگاه بیرون شوند پس از درگیری با پولیس، بخش هایی از اردوگاه شان را به آتش کشیدند.

این رویداد در حالی رخ می دهد که ده ها مهاجر به شمول شهروندان افغانستان، همین دیشب به جزیره لیسبوس رسیدند.

پس از درگیری های مهاجران و پناه جویان با پولیس یونان در اردوگاه "موریا"، اوضاع در این اردوگاه متشنج است.

مهاجران و پناه جویان در اردوگاه "موریا" در جزیره "لیسبوس" یونان، می خواستند از این جزیره به خاک اصلی یونان بروند؛ اما با پولیس درگیر شدند.

مهاجران در جزیره "لیسبوس" از اوضاع زنده گی در این جزیره شکایت دارند؛ اما به نظر می رسد که این شکایت ها نتوانسته اند مهاجران و پناه جویان دیگر را از در پیش گرفتن راه این جزیره باز بدارد.

دیشب ده ها مهاجر به شمول شهروندان افغانستان که یک نوزاد بیست روزه نیز در میان شان است به "لیسبوس" رسیدند.

گیورگوس کومانتاکوس، وزیر مهاجرت یونان، گفت: «صادقانه باید بگویم که یونان مجبور است تا مهاجران بیشتری را باز گرداند و ترکیه هم باید نابودسازی شبکه های قاچاق را افزایش دهد.»

اوضاع مهاجران در جهان، رهبر کاتولیکان جهان را به واکنش واداشته است. 

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیکان جهان، گفت: «تنها در بخش هایی از جهان جنگ است؛ اما جنگ افزارها در کشورهای دیگر ساخته می شوند و به کشورهای های دیگر فروخته می شوند. اما کشورهای تولید کننده جنگ افزار، نمی خواهند پناه جویانی را که به علت جنگ ها در این کشورها آواره شده اند، بپذیرند.»

اردوگاه "موریا" در جزیره "لیسبوس" برای سه هزار تن ساخته شده است؛ اما در این اردوگاه دوازده هزار تن به سر می برند که بیشترشان شهروندان افغانستان استند.

جهان

درگیری میان پناه‌جویان و پولیس در اردوگاه جزیره لیسبوس

این رویداد در حالی رخ می دهد که ده ها مهاجر به شمول شهروندان افغانستان، همین دیشب به جزیره لیسبوس رسیدند.

تصویر بندانگشتی

در درگیری‌ها میان پناه جویان و پولیس در یک اردوگاه در جزیره "لیسبوس" یونان کم از کم یک تن جان باخته است.

بربنیاد گزارش ها، مهاجران و پناه جویانی که می خواستند از این اردوگاه بیرون شوند پس از درگیری با پولیس، بخش هایی از اردوگاه شان را به آتش کشیدند.

این رویداد در حالی رخ می دهد که ده ها مهاجر به شمول شهروندان افغانستان، همین دیشب به جزیره لیسبوس رسیدند.

پس از درگیری های مهاجران و پناه جویان با پولیس یونان در اردوگاه "موریا"، اوضاع در این اردوگاه متشنج است.

مهاجران و پناه جویان در اردوگاه "موریا" در جزیره "لیسبوس" یونان، می خواستند از این جزیره به خاک اصلی یونان بروند؛ اما با پولیس درگیر شدند.

مهاجران در جزیره "لیسبوس" از اوضاع زنده گی در این جزیره شکایت دارند؛ اما به نظر می رسد که این شکایت ها نتوانسته اند مهاجران و پناه جویان دیگر را از در پیش گرفتن راه این جزیره باز بدارد.

دیشب ده ها مهاجر به شمول شهروندان افغانستان که یک نوزاد بیست روزه نیز در میان شان است به "لیسبوس" رسیدند.

گیورگوس کومانتاکوس، وزیر مهاجرت یونان، گفت: «صادقانه باید بگویم که یونان مجبور است تا مهاجران بیشتری را باز گرداند و ترکیه هم باید نابودسازی شبکه های قاچاق را افزایش دهد.»

اوضاع مهاجران در جهان، رهبر کاتولیکان جهان را به واکنش واداشته است. 

پاپ فرانسیس، رهبر مسیحیان کاتولیکان جهان، گفت: «تنها در بخش هایی از جهان جنگ است؛ اما جنگ افزارها در کشورهای دیگر ساخته می شوند و به کشورهای های دیگر فروخته می شوند. اما کشورهای تولید کننده جنگ افزار، نمی خواهند پناه جویانی را که به علت جنگ ها در این کشورها آواره شده اند، بپذیرند.»

اردوگاه "موریا" در جزیره "لیسبوس" برای سه هزار تن ساخته شده است؛ اما در این اردوگاه دوازده هزار تن به سر می برند که بیشترشان شهروندان افغانستان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره