تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دریک حملۀ مسلحانه و یک انفجار انتحاری در پاکستان هفت تن کشته شدند

در یک حملۀ مسلحانه و یک انفجار انتحاری که امروز (یک‌شنبه، ۳۰سرطان) در منطقۀ دیرۀ اسماعیل خان در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان رخ دادند، دست‌کم هفت تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰تن دیگر زخم برداشته‌اند.

حملۀ مسلحانه بر یک پاسگاۀ پولیس انجام شد و سپس هنگامی که قربانیان به شفاخانه انتقال یافتند، یک مهاجم انتحاری، قربانیان را در داخل شفاخانه آماج قرار دارد.

پولیس خیبرپختونخوا، می‌گوید که انتحارکننده یک زن بود و کشته‌گان این حمله‌ها، سه غیرنظامی و چهار پولیس استند. 

طالبان پاکستانی، مسؤولیت این حمله را پذیرفته‌اند اما انجام این حمله را از سوی یک زن رد می‌کنند.

از سویی دیگر، باشنده‌گان کشمیر هند، پاکستان را به شلیک هاوان بر روستاهای‌شان متهم می‌سازند.

هند و پاکستان تاکنون دوبار بر سر کشمیر با هم درگیر جنگ‌های خونینی شده‌اند و نزدیک به پنج ماه پیش هم پس از یک حملۀ انتحاری در کشمیر که جان‌های بیش از چهل سرباز هندی را گرفت، نزدیک بود که دو کشور جنگ دیگری را آغاز کنند.  هربار، دوطرف یک دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌سازند.

دریک حملۀ مسلحانه و یک انفجار انتحاری در پاکستان هفت تن کشته شدند

پولیس خیبرپختونخوا، می‌گوید که انتحارکننده یک زن بود و کشته‌گان این حمله‌ها، سه غیرنظامی و چهار پولیس استند. 

تصویر بندانگشتی

در یک حملۀ مسلحانه و یک انفجار انتحاری که امروز (یک‌شنبه، ۳۰سرطان) در منطقۀ دیرۀ اسماعیل خان در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان رخ دادند، دست‌کم هفت تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰تن دیگر زخم برداشته‌اند.

حملۀ مسلحانه بر یک پاسگاۀ پولیس انجام شد و سپس هنگامی که قربانیان به شفاخانه انتقال یافتند، یک مهاجم انتحاری، قربانیان را در داخل شفاخانه آماج قرار دارد.

پولیس خیبرپختونخوا، می‌گوید که انتحارکننده یک زن بود و کشته‌گان این حمله‌ها، سه غیرنظامی و چهار پولیس استند. 

طالبان پاکستانی، مسؤولیت این حمله را پذیرفته‌اند اما انجام این حمله را از سوی یک زن رد می‌کنند.

از سویی دیگر، باشنده‌گان کشمیر هند، پاکستان را به شلیک هاوان بر روستاهای‌شان متهم می‌سازند.

هند و پاکستان تاکنون دوبار بر سر کشمیر با هم درگیر جنگ‌های خونینی شده‌اند و نزدیک به پنج ماه پیش هم پس از یک حملۀ انتحاری در کشمیر که جان‌های بیش از چهل سرباز هندی را گرفت، نزدیک بود که دو کشور جنگ دیگری را آغاز کنند.  هربار، دوطرف یک دیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌سازند.

هم‌رسانی کنید