تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در درگیری نیروهای امنیتی عراق با معترضان ۴۰تن کشته شدند

در درگیری‌های ۲۴ساعت گذشتۀ نیروهای امنیتی عراق با معترضان در پایتخت و شمال عراق، دست کم ۴۰ تن جان باختند.

مقام‌های امنیتی و بهداشتی عراق تأیید می‌کنند که در این درگیری‌ها ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. به گفته ‌آن‌ها، این افراد در اثر شلیک نیروهای امنیتی عراق کشته ویا زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها یک روز پس از آتش زده شدن قنسولگری ایران در شهر نجف صورت گرفته‌ است.

در پی این درگیری‌ها، فرماندۀ پولیس شهر ناصریۀ عراق نیز از سمتش برکنار شده‌است و یک فرماندۀ دیگر از مقامش کنار رفته‌است.

کشته شدن معترضان در جریان درگیری‌ها با نیروهای امنیتی عراق، انتقادهای سازمان‌های جهانی را برانگیخته است.

در درگیری نیروهای امنیتی عراق با معترضان ۴۰تن کشته شدند

در پی این درگیری‌ها، فرماندۀ پولیس شهر ناصریۀ عراق نیز از سمتش برکنار شده‌است و یک فرماندۀ دیگر از مقامش کنار رفته‌است.

تصویر بندانگشتی

در درگیری‌های ۲۴ساعت گذشتۀ نیروهای امنیتی عراق با معترضان در پایتخت و شمال عراق، دست کم ۴۰ تن جان باختند.

مقام‌های امنیتی و بهداشتی عراق تأیید می‌کنند که در این درگیری‌ها ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند. به گفته ‌آن‌ها، این افراد در اثر شلیک نیروهای امنیتی عراق کشته ویا زخمی شده‌اند.

این درگیری‌ها یک روز پس از آتش زده شدن قنسولگری ایران در شهر نجف صورت گرفته‌ است.

در پی این درگیری‌ها، فرماندۀ پولیس شهر ناصریۀ عراق نیز از سمتش برکنار شده‌است و یک فرماندۀ دیگر از مقامش کنار رفته‌است.

کشته شدن معترضان در جریان درگیری‌ها با نیروهای امنیتی عراق، انتقادهای سازمان‌های جهانی را برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید