Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در یک تیراندزای در تگزاس امریکا پنج تن کشته شدند

در یک تیراندازی در ایالت تگزاس ایالات متحدۀ امریکا، کم از کم پنج تن کشته شدند و شانزده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این تیراندازی ناوقت روز شنبه، از سوی یک مرد سفید پوست سی و چند ساله انجام شد؛ اما این مهاجم از سوی پولیس ازپا در آمده‌است.

 پس از این رویداد، پولیس بخش‌های نزدیک به محل رویداد را بازرسی کرد. انگیزۀ این تیراندازی روشن نشده‌است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در واکنش به این تیراندازی گفته‌است که رویداد بررسی خواهد شد.

روز جمعه نیز در یک تیراندازی بر دانش آموزان یک مکتب در ایالت آلاباما، ده تن زخم برداشته بودند.

در یک تیراندزای در تگزاس امریکا پنج تن کشته شدند

این تیراندازی ناوقت روز شنبه، از سوی یک مرد سفید پوست سی و چند ساله انجام شد؛ اما این مهاجم از سوی پولیس ازپا در آمده‌است.

تصویر بندانگشتی

در یک تیراندازی در ایالت تگزاس ایالات متحدۀ امریکا، کم از کم پنج تن کشته شدند و شانزده تن دیگر زخم برداشته‌اند.

این تیراندازی ناوقت روز شنبه، از سوی یک مرد سفید پوست سی و چند ساله انجام شد؛ اما این مهاجم از سوی پولیس ازپا در آمده‌است.

 پس از این رویداد، پولیس بخش‌های نزدیک به محل رویداد را بازرسی کرد. انگیزۀ این تیراندازی روشن نشده‌است.

دونالد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا در واکنش به این تیراندازی گفته‌است که رویداد بررسی خواهد شد.

روز جمعه نیز در یک تیراندازی بر دانش آموزان یک مکتب در ایالت آلاباما، ده تن زخم برداشته بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره