تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

در یک زلزله در ایران نزدیک به ۵۰۰ تن زخمی شده‌اند

در یک زلزلۀ نیرومند در بخش‌های غربی ایران، نزدیک به ۵۰۰ تن زخم برداشته‌اند.

رسانه‌های ایران، گزارش داده‌اند که بیشتر زیان‌های جانی و مادی این زلزله در سه شهر ولایت "کرمانشاه" این کشور به مردم رسیده‌اند.

به گفتۀ مقام‌های ایرانی، این زمین لرزه ۶ اعشاریه ۴ درجه ریاکتر قدرت و ۷ کیلومتر عمق داشته است.

این زلزله در چندین شهر دیگر ایران و همچنان در شهر بغداد، پایتخت عراق نیز احساس شده است.

غرب ایران از بخش‌های زلزله خیز این کشور است.

در یک زلزله در ایران نزدیک به ۵۰۰ تن زخمی شده‌اند

به گفتۀ مقام‌های ایرانی، این زمین لرزه ۶ اعشاریه ۴ درجه ریاکتر قدرت و ۷ کیلومتر عمق داشته است.

Thumbnail

در یک زلزلۀ نیرومند در بخش‌های غربی ایران، نزدیک به ۵۰۰ تن زخم برداشته‌اند.

رسانه‌های ایران، گزارش داده‌اند که بیشتر زیان‌های جانی و مادی این زلزله در سه شهر ولایت "کرمانشاه" این کشور به مردم رسیده‌اند.

به گفتۀ مقام‌های ایرانی، این زمین لرزه ۶ اعشاریه ۴ درجه ریاکتر قدرت و ۷ کیلومتر عمق داشته است.

این زلزله در چندین شهر دیگر ایران و همچنان در شهر بغداد، پایتخت عراق نیز احساس شده است.

غرب ایران از بخش‌های زلزله خیز این کشور است.

هم‌رسانی کنید