Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدار فرماندهان دریایی امریکا و عربستان دربارۀ تهدیدات ایران

در پی تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان سعودی بر سر حمله بر تأسیسات نفتی عربستان، فرماندۀ نیروهای دریایی امریکا به ریاض رفته‌است و دربارۀ تهدیدات احتمالی ایران، با فرماندۀ نیروهای دریایی عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌است.

جمز مولای، فرماندۀ نیروهای دریایی امریکا می‌گوید که تلاش‌های منطقه‌یی برای مقابله با تهدیدات ایران بسیار مهم استند: «این دیدار فرصتی بود تا دربارۀ پیشترفت تلاش‌های مشترک مان برای مقابله با تهدید و حمله گفت‌وگو کنیم.»

امریکا تحت مأموریت دریایی پیشنهادی واشنگتن، کشتی‌‎های هماهنگی و نظارتی را فراهم می‌کند که این کار، متحدان امریکا را اجازه می‌دهد تا در نزدیکی آب‌های اطراف گشت بزنند و کشتی‌های تجاری را با پرچم‌های کشورهای شان همراهی کنند.

در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی که در ماه گذشتۀ میلادی انجام شد، باعث شد که پنج درصد منابع نفت جهان آسیب ببیند.

ایالات متحدۀ امریکا، قدرت‌های اروپایی و عربستان سعودی، ایران را عامل این حمله دانستند، اما ایران دست داشته در این حمله را رد کرد.

اما شورشیان حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود، مسؤولیت این حمله را به‌عهده گرفت.

این درحالی است که پیش از این نیز چندین نفت‌کش در آب‌های خلیچ فارس در تنگۀ هرمز آماج قرار گرفتند. در پی این رویدادها، بسیاری از کشورها به‌شمول عربستان سعودی به فراخواهان ایالات متحده برای ایجاد یک ایتلاف دریایی بین‌المللی پاسخ مثبت دادند تا بتوانند امنیت نفت‌کش را تأمین کنند.

واشنگتن و ریاض مسؤولیت این حمله‌ها را نیز بدوش تهران انداختند – اما ایران هم‌چنان این ادعاها را رد کرده‌است.

دیدار فرماندهان دریایی امریکا و عربستان دربارۀ تهدیدات ایران

در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی که در ماه گذشتۀ میلادی انجام شد، باعث شد که پنج درصد منابع نفت جهان آسیب ببیند.

Thumbnail

در پی تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان سعودی بر سر حمله بر تأسیسات نفتی عربستان، فرماندۀ نیروهای دریایی امریکا به ریاض رفته‌است و دربارۀ تهدیدات احتمالی ایران، با فرماندۀ نیروهای دریایی عربستان سعودی گفت‌وگو کرده‌است.

جمز مولای، فرماندۀ نیروهای دریایی امریکا می‌گوید که تلاش‌های منطقه‌یی برای مقابله با تهدیدات ایران بسیار مهم استند: «این دیدار فرصتی بود تا دربارۀ پیشترفت تلاش‌های مشترک مان برای مقابله با تهدید و حمله گفت‌وگو کنیم.»

امریکا تحت مأموریت دریایی پیشنهادی واشنگتن، کشتی‌‎های هماهنگی و نظارتی را فراهم می‌کند که این کار، متحدان امریکا را اجازه می‌دهد تا در نزدیکی آب‌های اطراف گشت بزنند و کشتی‌های تجاری را با پرچم‌های کشورهای شان همراهی کنند.

در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی که در ماه گذشتۀ میلادی انجام شد، باعث شد که پنج درصد منابع نفت جهان آسیب ببیند.

ایالات متحدۀ امریکا، قدرت‌های اروپایی و عربستان سعودی، ایران را عامل این حمله دانستند، اما ایران دست داشته در این حمله را رد کرد.

اما شورشیان حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شود، مسؤولیت این حمله را به‌عهده گرفت.

این درحالی است که پیش از این نیز چندین نفت‌کش در آب‌های خلیچ فارس در تنگۀ هرمز آماج قرار گرفتند. در پی این رویدادها، بسیاری از کشورها به‌شمول عربستان سعودی به فراخواهان ایالات متحده برای ایجاد یک ایتلاف دریایی بین‌المللی پاسخ مثبت دادند تا بتوانند امنیت نفت‌کش را تأمین کنند.

واشنگتن و ریاض مسؤولیت این حمله‌ها را نیز بدوش تهران انداختند – اما ایران هم‌چنان این ادعاها را رد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید