تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رهبر میانمار در دادگاه لاهه اتهام‌های نسل‌کشی مسلمانان را رد کرد

آنگ سان سوچی، رهبر میانمار که به دفاع از میانمار به دادگاۀ جهانی کیفری به لاهه رفته‌است، از موقف میانمار در برابر روهینگیایی‌‎ها دفاع می‌کند.

او اتهام نسل‌کشی مسلمانان راخین را از سوی ارتش میانمار رد می‌کند و می‌گوید که هیچ سندی در این باره وجود ندارد.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان «یانگون» میانمار به جاده‌ها برآمدند و از آنگ سان سوچی پشتیبانی کردند.

تین لیس، یکی از باشنده‌گان این محل گفت: «آنگ سان سوچی رهبر میانمار است او در دادگاۀ جهانی کیفری از ما نماینده‌گی می‌کند. از همین‌رو ما او را پشتیبانی می‌کنیم و خواهان پیروزی او در دادگاه استیم.»

از سویی هم شماری از مسلمانان ایالت راخین که در ناروی زنده‌گی می‌کنند، در لاهه گِرد آمدند و برضد میانمار شعار سردادند.

زاهد، یکی از این معترضان گفت: «ما همانند برده استیم. ما برده‌های میانمار استیم، از همین‌رو اینجا آمده‌ایم تا از مردم خود پشتیبانی کنیم.»

اما در بنگله‌دیش هزاران تن از مسلمان ایالت راخین خواهان عدالت استند. آنان یک مراسم دعا خوانی را برای پیروزی شان در دادگاه نیز آغاز کرده‌اند.

فاطمه، مهاجر روهینگیا بیان داشت: «من شنیده‌ام که دولت میانمار مُحاکمه می‌شود؛ امیدوار استم که این مُحاکمه ادامه یابد. آنان مردم ما را کشتند، کودکان مان را سوختاندن، مردم ما را زندانی و شکنجه کردند. امیدوار استیم که به عدالت برسیم.»

کشتار گروهی روهینیگایی‌ها، آتش‌زدن خانه‌های آنان، شکنجه و نقض حقوق‌بشری از اتهام‌های استند که دولت میانمار با آن روبه‎رو است.

اکنون بیش از ۷۰۰هزار تن از باشنده‌گان ایالت راخین میانمار که از ظلم و ستم ارتش میانمار گریخته‌اند در اردوگاه‌های موقتی در بنگله دیش به سر می‌برند.

رهبر میانمار در دادگاه لاهه اتهام‌های نسل‌کشی مسلمانان را رد کرد

رهبر میانمار می‌گوید که هیچ سندی وجود ندارد که نشان بدهد ارتش میانمار نسل کشی کرده باشد.

تصویر بندانگشتی

آنگ سان سوچی، رهبر میانمار که به دفاع از میانمار به دادگاۀ جهانی کیفری به لاهه رفته‌است، از موقف میانمار در برابر روهینگیایی‌‎ها دفاع می‌کند.

او اتهام نسل‌کشی مسلمانان راخین را از سوی ارتش میانمار رد می‌کند و می‌گوید که هیچ سندی در این باره وجود ندارد.

همزمان با این، شماری از باشنده‌گان «یانگون» میانمار به جاده‌ها برآمدند و از آنگ سان سوچی پشتیبانی کردند.

تین لیس، یکی از باشنده‌گان این محل گفت: «آنگ سان سوچی رهبر میانمار است او در دادگاۀ جهانی کیفری از ما نماینده‌گی می‌کند. از همین‌رو ما او را پشتیبانی می‌کنیم و خواهان پیروزی او در دادگاه استیم.»

از سویی هم شماری از مسلمانان ایالت راخین که در ناروی زنده‌گی می‌کنند، در لاهه گِرد آمدند و برضد میانمار شعار سردادند.

زاهد، یکی از این معترضان گفت: «ما همانند برده استیم. ما برده‌های میانمار استیم، از همین‌رو اینجا آمده‌ایم تا از مردم خود پشتیبانی کنیم.»

اما در بنگله‌دیش هزاران تن از مسلمان ایالت راخین خواهان عدالت استند. آنان یک مراسم دعا خوانی را برای پیروزی شان در دادگاه نیز آغاز کرده‌اند.

فاطمه، مهاجر روهینگیا بیان داشت: «من شنیده‌ام که دولت میانمار مُحاکمه می‌شود؛ امیدوار استم که این مُحاکمه ادامه یابد. آنان مردم ما را کشتند، کودکان مان را سوختاندن، مردم ما را زندانی و شکنجه کردند. امیدوار استیم که به عدالت برسیم.»

کشتار گروهی روهینیگایی‌ها، آتش‌زدن خانه‌های آنان، شکنجه و نقض حقوق‌بشری از اتهام‌های استند که دولت میانمار با آن روبه‎رو است.

اکنون بیش از ۷۰۰هزار تن از باشنده‌گان ایالت راخین میانمار که از ظلم و ستم ارتش میانمار گریخته‌اند در اردوگاه‌های موقتی در بنگله دیش به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید