تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

روسیه به بازرسان سازمان‌ ملل اجازۀ بررسی شهر دومای سوریه را داد

روسیه برای نخستین‌بار برای بازرسان سازمان ملل متحد، اجازه داده‌است که بررسی‌های‌شان را در شهر دومای سوریه آغاز کنند.
 
در حال حاضر، کشورهای غربی ادعا می‌کنند که در حمله بر شهردومای سوریه، از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گرفته شده‌است، روسیه و سوریه، اما این گفته‌ها را رد می‌کنند.
 
ینس استولتن برگ، دبیرکل ناتو در سفرش به ترکیه، می‌گوید که حمله بر سوریه ازبهر نابودسازی جنگ‌افزارهای حکومت سوریه انجام شده‌اند.
 
او گفت: «اثرهای حمله بر سوریه، برای نابودساختن توانایی‌های کیمیایی رژیم سوریه کمک می‌کند. این‌کار پیام واضح برای جلوگیری از آن است. به این معنا هرباری‌که از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گرفته شود، در برابر برخورد خواهد شد و این کار برای جلوگیری از کارگیری جنگ‌افزارهای کیمیایی کمک می‌کند.»

او افزود: «بگذارید واضح بسازم، آن‌چه در دوما رخ داد، کارگیری از جنگ‌افزارهای کیمیایی از سوی سوریه و پشتیبان آن، روسیه بود و ما هم‌چنان گزارش سازمان صحی جهان را نیز در این مسئله داشتیم که در آن، علایم استفاده از جنگ‌افزارهای کیمیایی دیده می‌شد.»

در همین‌حال، چین، حمله بر سوریه را نقض قوانین بین‌الملل می‌داند، اما می‌گوید که این کشور مخالف هرگونه کارگیری از جنگ‌افزارهای کیمیایی است.
 
حکومت سوریه می‌گوید که موشک‌هایی‌که به ولایت حمص این کشور پرتاب شده بودند، با سپر دفاع موشکی نابود شده‌اند.
 
به‌گفتۀ حکومت سوریه، هیچ‌یک از موشک‌ها به‌هدف نرسیده‌اند، اما وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می‌گوید که در بخش‌های حمص، هیچ فعالیت نظامی انجام نشده‌است.
 
ایالات متحده امریکا، بریتانیا، و فرانسه ادعا دارند که آنان پایگاهایی را که در آنان جنگ‌افزارهای کیمیایی ساخته می‌شد، در سوریه نابود کرده‌اند، اما سوریه و روسیه این گفته‌ها را رد می‌کنند.

با این‎حال، سران ۲۸ کشور اروپایی در لیگزامبورگ گرد آمدند و دربارۀ وضع سوریه گفت‌وگو می‌کنند.
 
این نشست که به‌هدف دریافتن راه‌حل مناسب برای بحران سوریه برگزار شده‌است، سران کشورهای اروپایی توافق کرده‌اند تا نماینده‌گان حکومت سوریه در نشست آینده که قرار است در بروکسل برگزار شود، شرکت کنند.
 
قرار است به تاریخ ۲۴ و ۲۵ ماه روان میلادی یک نشست به‌هدف دست‌یافتن به صلح سوریه در بروکسل، نیز برگزار شود.

ازسویی دیگر، دها تن ازشهروندان شهر نیویارک ایالات متحده امریکا، به خیابان‌های این شهر برآمدند و حملۀ هوایی امریکا و متحدانش را به سوریه، نکوهش می‌کنند.
 
آنان که در برابر ساختمان ترمپ گرد آمده‌اند، خواستار پایان حمله‌ها به سوریه استند.
 
یکی‌از معترضان، گفت: «این راه‌پیمایی در برابر حمله‌ها در برابر فقر و برای حقوق بشر و صلح و برای پایان خشونت‌ها است.»
 
این درحالی‌است که به روز دوشنبه دانلد ترمپ، هشدار داده‌است که اگر سوریه بار دیگر از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گیرد، امریکا و متحدانش سوریه را آماج قرار خواهند داد.

جهان

روسیه به بازرسان سازمان‌ ملل اجازۀ بررسی شهر دومای سوریه را داد

روسیه می‌گوید که پس‌از این، به‌هیچ یک از کشورهای غربی اعتماد ندارد.

Thumbnail

روسیه برای نخستین‌بار برای بازرسان سازمان ملل متحد، اجازه داده‌است که بررسی‌های‌شان را در شهر دومای سوریه آغاز کنند.
 
در حال حاضر، کشورهای غربی ادعا می‌کنند که در حمله بر شهردومای سوریه، از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گرفته شده‌است، روسیه و سوریه، اما این گفته‌ها را رد می‌کنند.
 
ینس استولتن برگ، دبیرکل ناتو در سفرش به ترکیه، می‌گوید که حمله بر سوریه ازبهر نابودسازی جنگ‌افزارهای حکومت سوریه انجام شده‌اند.
 
او گفت: «اثرهای حمله بر سوریه، برای نابودساختن توانایی‌های کیمیایی رژیم سوریه کمک می‌کند. این‌کار پیام واضح برای جلوگیری از آن است. به این معنا هرباری‌که از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گرفته شود، در برابر برخورد خواهد شد و این کار برای جلوگیری از کارگیری جنگ‌افزارهای کیمیایی کمک می‌کند.»

او افزود: «بگذارید واضح بسازم، آن‌چه در دوما رخ داد، کارگیری از جنگ‌افزارهای کیمیایی از سوی سوریه و پشتیبان آن، روسیه بود و ما هم‌چنان گزارش سازمان صحی جهان را نیز در این مسئله داشتیم که در آن، علایم استفاده از جنگ‌افزارهای کیمیایی دیده می‌شد.»

در همین‌حال، چین، حمله بر سوریه را نقض قوانین بین‌الملل می‌داند، اما می‌گوید که این کشور مخالف هرگونه کارگیری از جنگ‌افزارهای کیمیایی است.
 
حکومت سوریه می‌گوید که موشک‌هایی‌که به ولایت حمص این کشور پرتاب شده بودند، با سپر دفاع موشکی نابود شده‌اند.
 
به‌گفتۀ حکومت سوریه، هیچ‌یک از موشک‌ها به‌هدف نرسیده‌اند، اما وزارت دفاع ایالات متحده امریکا می‌گوید که در بخش‌های حمص، هیچ فعالیت نظامی انجام نشده‌است.
 
ایالات متحده امریکا، بریتانیا، و فرانسه ادعا دارند که آنان پایگاهایی را که در آنان جنگ‌افزارهای کیمیایی ساخته می‌شد، در سوریه نابود کرده‌اند، اما سوریه و روسیه این گفته‌ها را رد می‌کنند.

با این‎حال، سران ۲۸ کشور اروپایی در لیگزامبورگ گرد آمدند و دربارۀ وضع سوریه گفت‌وگو می‌کنند.
 
این نشست که به‌هدف دریافتن راه‌حل مناسب برای بحران سوریه برگزار شده‌است، سران کشورهای اروپایی توافق کرده‌اند تا نماینده‌گان حکومت سوریه در نشست آینده که قرار است در بروکسل برگزار شود، شرکت کنند.
 
قرار است به تاریخ ۲۴ و ۲۵ ماه روان میلادی یک نشست به‌هدف دست‌یافتن به صلح سوریه در بروکسل، نیز برگزار شود.

ازسویی دیگر، دها تن ازشهروندان شهر نیویارک ایالات متحده امریکا، به خیابان‌های این شهر برآمدند و حملۀ هوایی امریکا و متحدانش را به سوریه، نکوهش می‌کنند.
 
آنان که در برابر ساختمان ترمپ گرد آمده‌اند، خواستار پایان حمله‌ها به سوریه استند.
 
یکی‌از معترضان، گفت: «این راه‌پیمایی در برابر حمله‌ها در برابر فقر و برای حقوق بشر و صلح و برای پایان خشونت‌ها است.»
 
این درحالی‌است که به روز دوشنبه دانلد ترمپ، هشدار داده‌است که اگر سوریه بار دیگر از جنگ‌افزارهای کیمیایی کار گیرد، امریکا و متحدانش سوریه را آماج قرار خواهند داد.

هم‌رسانی کنید