Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

روسیه پس از انهدام جنگنده‎اش در سوریه حمله‎ها را افزایش داده‎است

یک روز پس از آن که شورشیان یک جنگندۀ روسی را در ادلب سوریه منهدم کردند و پیلوت آن را کشتند، جت های جنگی روسیه، حمله های شان بر مناطق مختلف شهر ادلب را افزایش داده اند.

بربنیاد گزارش ها، جت های روسی، شهرهای کفرنوبل و مسرن و به همین ترتیب، شهرهای سراقب، مارت النمان و ادلیب را آماج قرار داده اند که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شده اند.

باشنده گان محل و گواهان رویداد می گویند که یک شفاخانه نیز آماج قرار گرفته است.

همزمان با این، گفته می شود پنج تن دیگر در حملۀ این جت ها بر یک ساختمان رهایشی در کفرنوبل، کشته شدند.

تصویرهایی که در جریان حمله ظبط شده اند، نشان می دهند که کودکان نیز در میان خرابه های شفاخانه گیرمانده اند.

از سویی هم، یک گواه رویداد در شهر ادلب به رویترز گفته است که در نتیجۀ حملۀ جت های روسی در این شهر، دست کم پانزده نفر جان باخته اند.

در ماه دسامبر، نیروهای سوری همراه با جنگجویانی که از سوی ایران پشتیبانی می شوند و نیز جنگنده های روسیه، در یک عملیات تلاش کردند شهر ادلب – آخرین و پر جمعیت ترین شهر سوریه که در آن شورشیان فعال استند - را از شورشیان پس بگیرند.

وزارت دفاع روسیه و شورشان سوری می گویند که یک جنگندۀ روسی، روز شنبه در منطقه یی که درگیری میان شورشیان و هواداران بشارالاسد به شدت جریان داشت، منهدم شده است.

سوری هایی که در برابر بشارالاسد می جنگند، روسیه را یک کشور تهاجمی می دانند و می گویند که این کشور از سال ۲۰۱۵ هنگامی جنگ را به حمایت از حکومت سوریه در این کشور آغاز کرد، باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی در این کشور شده است.

اما، وزارت دفاع روسیه، این ادعا را رد می کند که جنگ جویان آنان، غیرنظامیان را هدف قرار داده باشند.

در حمله جت های روسی که پس از منهدم شدن یک جنگندۀ دیگر این کشور، در منطقۀ خان السبل در نزدیکی مهل سقوط جنگندۀ روسی، صورت گرفته، دست کم ده تن به شمول کودکان کشته شدند.

روسیه پس از انهدام جنگنده‎اش در سوریه حمله‎ها را افزایش داده‎است

در حمله های هوایی که پس از منهدم شدن یک جنگندۀ روسی توسط شورشیان، صورت گرفت چندین تن کشته شدند و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. این حمله ها در شماری از شهرها به شمول ادلب انجام شده اند.

Thumbnail

یک روز پس از آن که شورشیان یک جنگندۀ روسی را در ادلب سوریه منهدم کردند و پیلوت آن را کشتند، جت های جنگی روسیه، حمله های شان بر مناطق مختلف شهر ادلب را افزایش داده اند.

بربنیاد گزارش ها، جت های روسی، شهرهای کفرنوبل و مسرن و به همین ترتیب، شهرهای سراقب، مارت النمان و ادلیب را آماج قرار داده اند که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شده اند.

باشنده گان محل و گواهان رویداد می گویند که یک شفاخانه نیز آماج قرار گرفته است.

همزمان با این، گفته می شود پنج تن دیگر در حملۀ این جت ها بر یک ساختمان رهایشی در کفرنوبل، کشته شدند.

تصویرهایی که در جریان حمله ظبط شده اند، نشان می دهند که کودکان نیز در میان خرابه های شفاخانه گیرمانده اند.

از سویی هم، یک گواه رویداد در شهر ادلب به رویترز گفته است که در نتیجۀ حملۀ جت های روسی در این شهر، دست کم پانزده نفر جان باخته اند.

در ماه دسامبر، نیروهای سوری همراه با جنگجویانی که از سوی ایران پشتیبانی می شوند و نیز جنگنده های روسیه، در یک عملیات تلاش کردند شهر ادلب – آخرین و پر جمعیت ترین شهر سوریه که در آن شورشیان فعال استند - را از شورشیان پس بگیرند.

وزارت دفاع روسیه و شورشان سوری می گویند که یک جنگندۀ روسی، روز شنبه در منطقه یی که درگیری میان شورشیان و هواداران بشارالاسد به شدت جریان داشت، منهدم شده است.

سوری هایی که در برابر بشارالاسد می جنگند، روسیه را یک کشور تهاجمی می دانند و می گویند که این کشور از سال ۲۰۱۵ هنگامی جنگ را به حمایت از حکومت سوریه در این کشور آغاز کرد، باعث کشته شدن هزاران غیرنظامی در این کشور شده است.

اما، وزارت دفاع روسیه، این ادعا را رد می کند که جنگ جویان آنان، غیرنظامیان را هدف قرار داده باشند.

در حمله جت های روسی که پس از منهدم شدن یک جنگندۀ دیگر این کشور، در منطقۀ خان السبل در نزدیکی مهل سقوط جنگندۀ روسی، صورت گرفته، دست کم ده تن به شمول کودکان کشته شدند.

هم‌رسانی کنید