Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در هند بیش از ایتالیا شد

هند روز شنبه (۱۷ جوزا) گزارش داده است که ۹,۸۸۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا دراین ولایت ثبت شده‌است. 

با ثبت این رویدادها تازه، اکنون هند در جایگاۀ پنجم با بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا، قرار گرفته‌است.

تاکنون ۶,۶۴۲ تن در نتیجۀ ویروس کرونا در این کشور، جان باخته‌اند.

امریکا، برازیل، روسیه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا کشورهای استند که بیشتر آمار مبتلا و جان باخته‌گان ویروس کرونا را دارند.

این در حالی‌است که اخیرأ نرندرا مودی، نخست وزیر هند محدویت‌های رفت و آمد را در این کشور، کاهش داد‌ه‌است و میلیون‌ها تن دوباره به کارهای شان، برگشته‌اند.

این محدودیت‌ها سر از فردا دیگر هم کاهش خواهند یافت، اما شماری از متخصصان از این تصمیم، نگران استند.

تاکنون این ویروس جان نزدیک به ۴۰۰ هزار تن را در سراسر جهان گرفته‌است و نزدیک به هفت میلیون تن دیگر هم، مبتلا شده‌اند.

رویدادهای مثبت ویروس کرونا در هند بیش از ایتالیا شد

تاکنون بیش از ۶ هزار تن در نتیجۀ ویروس کرونا در این کشور، جان باخته‌اند.

Thumbnail

هند روز شنبه (۱۷ جوزا) گزارش داده است که ۹,۸۸۷ رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا دراین ولایت ثبت شده‌است. 

با ثبت این رویدادها تازه، اکنون هند در جایگاۀ پنجم با بیشترین رویدادهای مثبت ویروس کرونا، قرار گرفته‌است.

تاکنون ۶,۶۴۲ تن در نتیجۀ ویروس کرونا در این کشور، جان باخته‌اند.

امریکا، برازیل، روسیه، بریتانیا، اسپانیا و ایتالیا کشورهای استند که بیشتر آمار مبتلا و جان باخته‌گان ویروس کرونا را دارند.

این در حالی‌است که اخیرأ نرندرا مودی، نخست وزیر هند محدویت‌های رفت و آمد را در این کشور، کاهش داد‌ه‌است و میلیون‌ها تن دوباره به کارهای شان، برگشته‌اند.

این محدودیت‌ها سر از فردا دیگر هم کاهش خواهند یافت، اما شماری از متخصصان از این تصمیم، نگران استند.

تاکنون این ویروس جان نزدیک به ۴۰۰ هزار تن را در سراسر جهان گرفته‌است و نزدیک به هفت میلیون تن دیگر هم، مبتلا شده‌اند.

هم‌رسانی کنید