Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رویدادهای مثبت کووید نزده در هند نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسید

وزارت بهداشت هند روز دوشنبه (۱۶ سرطان) اعلام کرده‌است که شمار بیماران کووید نزده در این کشور نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسیده‌است.

این وزارت، از ثبت ۲۳ هزار رویداد تازۀ کووید نزده در یک شبانه ‌روز در این کشور خبر داد که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در هند، نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار تن در این کشور در نتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

نخستین رویداد مثبت کووید نزده در این کشور در ماه جنوری سال روان میلادی، ثبت شد.

اکنون هند پس از امریکا و برازیل با ثبت بیشترین رویداد مثبت، در جایگاۀ سوم، قرار گرفته‌است.

امریکا با ثبت نزدیک به سه میلیون بیمار کووید نزده، در جایگاۀ نخست، قرار دارد. تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار تن دیگر در امریکا در نتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

همچنان شمار رویدادهای مثبت کووید نزده در برازیل به بیش از یک میلیون و ۶۲۳ هزار تن رسیده‌است و نیز بیش از ۶۵ هزار تن در نتیجۀ این بیماری در برازیل، جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از یازده میلیون و ۶۲۲ هزار تن در سراسر جهان به بیماری کووید نزده، مبتلا شده‌اند و نیز بیش از ۵۳۸ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

رویدادهای مثبت کووید نزده در هند نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسید

هند روز دوشنبه، از ثبت ۲۳هزار رویداد تازۀ کووید نزده در یک شبانه ‌روز در این کشور، خبر داده‌است.

Thumbnail

وزارت بهداشت هند روز دوشنبه (۱۶ سرطان) اعلام کرده‌است که شمار بیماران کووید نزده در این کشور نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسیده‌است.

این وزارت، از ثبت ۲۳ هزار رویداد تازۀ کووید نزده در یک شبانه ‌روز در این کشور خبر داد که با ثبت این رویدادها، شمار مجموعی بیماران کووید نزده در هند، نزدیک به ۷۰۰ هزار تن رسیده‌است.

تاکنون نزدیک به ۲۰ هزار تن در این کشور در نتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

نخستین رویداد مثبت کووید نزده در این کشور در ماه جنوری سال روان میلادی، ثبت شد.

اکنون هند پس از امریکا و برازیل با ثبت بیشترین رویداد مثبت، در جایگاۀ سوم، قرار گرفته‌است.

امریکا با ثبت نزدیک به سه میلیون بیمار کووید نزده، در جایگاۀ نخست، قرار دارد. تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار تن دیگر در امریکا در نتیجۀ بیماری کووید نزده، جان باخته‌اند.

همچنان شمار رویدادهای مثبت کووید نزده در برازیل به بیش از یک میلیون و ۶۲۳ هزار تن رسیده‌است و نیز بیش از ۶۵ هزار تن در نتیجۀ این بیماری در برازیل، جان باخته‌اند.

تاکنون بیش از یازده میلیون و ۶۲۲ هزار تن در سراسر جهان به بیماری کووید نزده، مبتلا شده‌اند و نیز بیش از ۵۳۸ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید