تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زلزله و سونامی در اندونیزیا جان ۳۸۰نفر را گرفتند

یک زلزلۀ نیرومند و به تعقیب آن سونامی در اندونیزیا، کم از کم ۳۸۰ کشته به جا گذاشته اند.

منطقۀ "پالو" در جزیرۀ زلزله خیز "سولاویسی" اندونیزیا، امروز گواۀ یک زلزلۀ هفت اعشاریه پنج ریکتری بود و پس از آن، سونامی‌یی که موج‌هایی به طول دومتر داشت به این منطقه آسیب رسانید.

تصویرهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که باشنده‌گان منطقه پالو در حال فرار استند و بسیاری از باشنده‌گان این منطقه خانه‌های شان را ترک کرده اند.

اندونیزیا، از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است. ماه گذشته نیز یک زلزلۀ نیرومند در جزیرۀ "لومبوک" این کشور رخ داد که در آن بیش از ۴۶۰ تن کشته شدند.

زلزله و سونامی در اندونیزیا جان ۳۸۰نفر را گرفتند

اندونیزیا، از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است. ماه گذشته نیز یک زلزلۀ نیرومند در جزیرۀ "لومبوک" این کشور رخ داد که در آن بیش از ۴۶۰ تن کشته شدند.

Thumbnail

یک زلزلۀ نیرومند و به تعقیب آن سونامی در اندونیزیا، کم از کم ۳۸۰ کشته به جا گذاشته اند.

منطقۀ "پالو" در جزیرۀ زلزله خیز "سولاویسی" اندونیزیا، امروز گواۀ یک زلزلۀ هفت اعشاریه پنج ریکتری بود و پس از آن، سونامی‌یی که موج‌هایی به طول دومتر داشت به این منطقه آسیب رسانید.

تصویرهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که باشنده‌گان منطقه پالو در حال فرار استند و بسیاری از باشنده‌گان این منطقه خانه‌های شان را ترک کرده اند.

اندونیزیا، از زلزله‌خیزترین کشورهای جهان است. ماه گذشته نیز یک زلزلۀ نیرومند در جزیرۀ "لومبوک" این کشور رخ داد که در آن بیش از ۴۶۰ تن کشته شدند.

هم‌رسانی کنید