تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

عمران‌خان: ما آغازگر جنگ هسته‌یی با هند نخواهیم بود

عمران‌خان، نخست وزیر پاکستان امروز سه شنبه (۱۲سنبله) گفته است که کشورش، در برابر هند جنگ را آغاز نخواهد کرد.

عمران‌خان می‌گوید که هند و پاکستان هر دو کشورهای هسته‌یی استند و تنش‌ها میان آنها، کل جهانی را تهدید می‌کند.

او در ادامه افزود: «هرگز اولین اقدام در این زمینه از سوی ما نخواهدبود.»

به گفته عمران‌خان، هند و پاکستان به جای جنگ، باید در باره چالش‌های مشترک مانند فقر، بی‌کاری و تهدیدهای تغییرات اقلیمی گفتگو کنند.

پیش از این هند گفته بود که به سیاست استفاده نکردن نخست از بم هسته‌یی پابند است؛ اما ممکن است که این سیاست در آینده تغییر کند.

پاکستان که با ملغا شدن نیمه خودمختاری کشمیر از سوی هند مخالف است، به اعتراض هایش در برابر این کشور ادامه می‌دهد.

جهان

عمران‌خان: ما آغازگر جنگ هسته‌یی با هند نخواهیم بود

تنش‌ها میان پاکستان و هند اخیرا به دنبال تصمیم هند برای اصلاح ماده ۳۷۰ قانون اساسی این کشور که به خودمختاری منطقۀ کشمیر مربوط می‌شد، بالا گرفت.

تصویر بندانگشتی

عمران‌خان، نخست وزیر پاکستان امروز سه شنبه (۱۲سنبله) گفته است که کشورش، در برابر هند جنگ را آغاز نخواهد کرد.

عمران‌خان می‌گوید که هند و پاکستان هر دو کشورهای هسته‌یی استند و تنش‌ها میان آنها، کل جهانی را تهدید می‌کند.

او در ادامه افزود: «هرگز اولین اقدام در این زمینه از سوی ما نخواهدبود.»

به گفته عمران‌خان، هند و پاکستان به جای جنگ، باید در باره چالش‌های مشترک مانند فقر، بی‌کاری و تهدیدهای تغییرات اقلیمی گفتگو کنند.

پیش از این هند گفته بود که به سیاست استفاده نکردن نخست از بم هسته‌یی پابند است؛ اما ممکن است که این سیاست در آینده تغییر کند.

پاکستان که با ملغا شدن نیمه خودمختاری کشمیر از سوی هند مخالف است، به اعتراض هایش در برابر این کشور ادامه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید