Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مادری درپاکستان به جرم قتل دخترش به اعدام محکوم شد

مقام‌های پاکستانی گفتند که روز دوشنبه دادگاهی در پاکستان مادری را به اعدام  محکوم کرد. این مادر پس از آن به این جرم محکوم شد که دخترش زنده سوختاند. دخترش بی رضایت مادر و خانواده ازدواج کرده بود.

"پروین بی‌بی" در دادگاه لاهور اعتراف کرد که در ماه جون دخترش را به خاطر «سرافکنده‌کردن خانواده» و عروسی خودسر به قتل رساند.

به گفته پولیس "زینت بی‌بی" ۱۶ ساله یک هفته پیش از آنکه به قتل برسد با حسن خان ۲۰ ساله ازدواج و همراه وی فرار کرده بود.

همچنان دادگاه خانم پروین را ۹۳۰۰ دالر پول نقد نیز جریمه کرد و پسرش را به جرم شریک جرمی به حبس ابد و یک و نیم میلیون کلدار پاکستانی جریمۀ نقدی کرد و دامادش را تبرئه کردند.

خشونت در برابر زنان در پاکستان بسیار است و بنا به گزارش رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۱۰ مورد قتل ناموسی در این کشور رخ داده است.

پارلمان پاکستان قانون جدیدی را برای قتل های ناموسی به تصویب رسانده که مطابق آن هرچند خانواده ها می توانند حکم اعدام را بر متهم ببخشند، اما وی می بایست حکم حبس ابد را بگذراند.

مادری درپاکستان به جرم قتل دخترش به اعدام محکوم شد

"پروین بی بی" در دادگاه لاهور اعتراف کرد که در ماه جون دخترش را به خاطر «سرافکنده کردن خانواده» و عروسی خود سر به قتل رسانده است.

Thumbnail

مقام‌های پاکستانی گفتند که روز دوشنبه دادگاهی در پاکستان مادری را به اعدام  محکوم کرد. این مادر پس از آن به این جرم محکوم شد که دخترش زنده سوختاند. دخترش بی رضایت مادر و خانواده ازدواج کرده بود.

"پروین بی‌بی" در دادگاه لاهور اعتراف کرد که در ماه جون دخترش را به خاطر «سرافکنده‌کردن خانواده» و عروسی خودسر به قتل رساند.

به گفته پولیس "زینت بی‌بی" ۱۶ ساله یک هفته پیش از آنکه به قتل برسد با حسن خان ۲۰ ساله ازدواج و همراه وی فرار کرده بود.

همچنان دادگاه خانم پروین را ۹۳۰۰ دالر پول نقد نیز جریمه کرد و پسرش را به جرم شریک جرمی به حبس ابد و یک و نیم میلیون کلدار پاکستانی جریمۀ نقدی کرد و دامادش را تبرئه کردند.

خشونت در برابر زنان در پاکستان بسیار است و بنا به گزارش رسانه‌ها در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۱۰ مورد قتل ناموسی در این کشور رخ داده است.

پارلمان پاکستان قانون جدیدی را برای قتل های ناموسی به تصویب رسانده که مطابق آن هرچند خانواده ها می توانند حکم اعدام را بر متهم ببخشند، اما وی می بایست حکم حبس ابد را بگذراند.

هم‌رسانی کنید