تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مبتلایان کووید نزده در امریکای لاتین به بیش از ۵ میلیون رسید

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که شمار رویداد مثبت ویروس کرونا در امریکای لاتین، به بیش از ۵ میلیون رسید.

همچنان، بیش از ۲۰۰ هزار تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در امریکای لاتین، جان باخته‌اند.

کشورهای امریکای لاتین در جهان، بیشترین آمار مبتلایان و نیز قربانیان بیماری کووید نزده را دارند.

وزارت بهداشت کولمبیا روز دوشنبه از ثبت ۱۰ هزار رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در  این کشور، خبر داد. با ثبت این رویدادهای تازه، شمار مبتلایان کووید نزده در این کشور، به بیش از ۳۱۷ هزار تن رسید.

در همین روز، برازیل نیز از ثبت بیش از ۹۶ هزار رویداد مثبت در این کشور، خبر داد که با ثبت این رویداد ها، شمار مجموعی مبتلایان کووید نزده در این کشور، به بیش از ۲ میلیون و ۷۳۳ هزار تن رسید.

همچنان رویادهای مثبت ویروس کرونا در مکسیکو به بیش از ۴۴۳ هزار تن رسید.

امریکای شمالی، با داشتن بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در جایگاۀ دوم در جهان، قرار دارد. پس از آن، کشورهای اروپایی و آسیایی که حدود ۳ میلیون مبتلا به ویروس کرونا را دارد، قرار گرفته‌اند.

تاکنون بیش از ۱۸ میلیون و ۲۸۲ هزار تن به بیماری کووید نزده در سراسر جان مبتلا شده‌اند و بیش از ۶۹۳ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

مبتلایان کووید نزده در امریکای لاتین به بیش از ۵ میلیون رسید

تاکنون بیش از ۲۰۰ هزار تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در امریکایی لاتین، جان باخته‌اند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که شمار رویداد مثبت ویروس کرونا در امریکای لاتین، به بیش از ۵ میلیون رسید.

همچنان، بیش از ۲۰۰ هزار تن در نتیجۀ بیماری کووید نزده در امریکای لاتین، جان باخته‌اند.

کشورهای امریکای لاتین در جهان، بیشترین آمار مبتلایان و نیز قربانیان بیماری کووید نزده را دارند.

وزارت بهداشت کولمبیا روز دوشنبه از ثبت ۱۰ هزار رویداد تازۀ مثبت ویروس کرونا در  این کشور، خبر داد. با ثبت این رویدادهای تازه، شمار مبتلایان کووید نزده در این کشور، به بیش از ۳۱۷ هزار تن رسید.

در همین روز، برازیل نیز از ثبت بیش از ۹۶ هزار رویداد مثبت در این کشور، خبر داد که با ثبت این رویداد ها، شمار مجموعی مبتلایان کووید نزده در این کشور، به بیش از ۲ میلیون و ۷۳۳ هزار تن رسید.

همچنان رویادهای مثبت ویروس کرونا در مکسیکو به بیش از ۴۴۳ هزار تن رسید.

امریکای شمالی، با داشتن بیش از ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در جایگاۀ دوم در جهان، قرار دارد. پس از آن، کشورهای اروپایی و آسیایی که حدود ۳ میلیون مبتلا به ویروس کرونا را دارد، قرار گرفته‌اند.

تاکنون بیش از ۱۸ میلیون و ۲۸۲ هزار تن به بیماری کووید نزده در سراسر جان مبتلا شده‌اند و بیش از ۶۹۳ هزار تن دیگر، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید