Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

متهم شدن ایران به مداخله در امور کشورهای منطقه

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در سخنرانی سالانه‌اش در ریاض، ایران را به مداخله در امور کشورهای منطقه متهم ساخت و این کشور را پشتیبان هراس‌افگنی خواند و از کشورهای جهان خواست که مانع فعالیت‌های هسته‌یی این ایران شوند.

او بر آماده‌گی عربستان برای حل سیاسی مساله یمن نیز تأکید کرد.

پادشاه عربستان سعودی گفت: «رژیم ایران همواره در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله کرده است، هراس‌افگنی را تمویل کرده و در بسیاری از کشورهای منطقه آشوب و ویرانی به بار آورده است. جامعه جهانی باید برای پایان دادن به برنامه‌های هسته‌یی ایران و فعالیت‌های ویران‌گرانه آن کار کند.»

در حالی که موضوع قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی، بر روابط ریاض با کشورهای جهان سایه انداخته است، پادشاه این کشور در سخنرانی سالانه اش بر تلاش ریاض برای حل مساله یمن تأکید کرد. 

کشوری که گفته می‌شود عربستان و ایران در آن درگیر جنگ‌های نیابتی استند. 

سلمان بن عبدالعزیز گفت: «ایستادن در کنار یمن یک گزینه نه بل یک وظیفه است که حمایت مردم یمن برای رویارویی با شورشیان مورد حمایت ایران آن را ایجاب می‌کند. عربستان بر حمایت دوامدارش برای رسیدن به راه حل سیاسی مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد.»

عربستان سعودی سال روان میلادی به زنان آزادی‌هایی بخشیده است مانند حق راننده‌گی و حق ورود به ورزشگاه‌ها که پیش از این زنان عربستانی از این حقوق محروم بودند. اکنون شاه سلمان بر ادامه اصلاحات در این کشور تأکید می‌کند. 

او گفت: «شهروند سعودی عامل مهم پیشرفت است. زنان و مردان جوان این کشو، پایه های پیروزی و امید برای آینده استند. زنان سعودی بربنیاد قوانین ما همراهان ما استند و حقوق کامل دارند. کشور ما به گونه خستگی ناپذیر کار می‌کند تا برای جوانان عربستانی، وظایف و آموزش‌های بیشتری ایجاد کند. ولیعهد بر توسعه توانایی‌های انسانی و آماده سازی نسل تازه برای وظایف آینده متمرکز است.»

این در حالی است که موضوع قتل جمال خاشقی، خبرنگار عربستانی در قنسول گری این کشور در استانبول، محبوبیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و آینده او را به حیث رهبر عربستان سعودی با پرسش‌هایی روبه‌رو ساخته است. هر چند او از بهر اصلاحات اجتماعی ستایش شده است اما آن چه که سرکوب مخالف سیاسی‌اش خوانده می‌شوند نیز انتقادهایی را برانگیخته است.

متهم شدن ایران به مداخله در امور کشورهای منطقه

پادشاه عربستان سعودی می‌گوید که جامعه جهانی باید برای پایان دادن به برنامه‌های هسته‌یی ایران و فعالیت‌های ویران‌گرانه ایران کار کند. 

تصویر بندانگشتی

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در سخنرانی سالانه‌اش در ریاض، ایران را به مداخله در امور کشورهای منطقه متهم ساخت و این کشور را پشتیبان هراس‌افگنی خواند و از کشورهای جهان خواست که مانع فعالیت‌های هسته‌یی این ایران شوند.

او بر آماده‌گی عربستان برای حل سیاسی مساله یمن نیز تأکید کرد.

پادشاه عربستان سعودی گفت: «رژیم ایران همواره در مسایل داخلی کشورهای دیگر مداخله کرده است، هراس‌افگنی را تمویل کرده و در بسیاری از کشورهای منطقه آشوب و ویرانی به بار آورده است. جامعه جهانی باید برای پایان دادن به برنامه‌های هسته‌یی ایران و فعالیت‌های ویران‌گرانه آن کار کند.»

در حالی که موضوع قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی، بر روابط ریاض با کشورهای جهان سایه انداخته است، پادشاه این کشور در سخنرانی سالانه اش بر تلاش ریاض برای حل مساله یمن تأکید کرد. 

کشوری که گفته می‌شود عربستان و ایران در آن درگیر جنگ‌های نیابتی استند. 

سلمان بن عبدالعزیز گفت: «ایستادن در کنار یمن یک گزینه نه بل یک وظیفه است که حمایت مردم یمن برای رویارویی با شورشیان مورد حمایت ایران آن را ایجاب می‌کند. عربستان بر حمایت دوامدارش برای رسیدن به راه حل سیاسی مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تأکید می‌ورزد.»

عربستان سعودی سال روان میلادی به زنان آزادی‌هایی بخشیده است مانند حق راننده‌گی و حق ورود به ورزشگاه‌ها که پیش از این زنان عربستانی از این حقوق محروم بودند. اکنون شاه سلمان بر ادامه اصلاحات در این کشور تأکید می‌کند. 

او گفت: «شهروند سعودی عامل مهم پیشرفت است. زنان و مردان جوان این کشو، پایه های پیروزی و امید برای آینده استند. زنان سعودی بربنیاد قوانین ما همراهان ما استند و حقوق کامل دارند. کشور ما به گونه خستگی ناپذیر کار می‌کند تا برای جوانان عربستانی، وظایف و آموزش‌های بیشتری ایجاد کند. ولیعهد بر توسعه توانایی‌های انسانی و آماده سازی نسل تازه برای وظایف آینده متمرکز است.»

این در حالی است که موضوع قتل جمال خاشقی، خبرنگار عربستانی در قنسول گری این کشور در استانبول، محبوبیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و آینده او را به حیث رهبر عربستان سعودی با پرسش‌هایی روبه‌رو ساخته است. هر چند او از بهر اصلاحات اجتماعی ستایش شده است اما آن چه که سرکوب مخالف سیاسی‌اش خوانده می‌شوند نیز انتقادهایی را برانگیخته است.

هم‌رسانی کنید