تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مخالفان حکومت سودان خواستار برکناری رییس‌جمهور شدند

مخالفان حکومت سودان، بار دیگر دست به اعتراض زدند و خواستار برکناری عمرالبشیر، رییس جمهور این کشور شدند.

این اعتراضات که ازبهر وضع بد اقتصادی از چندین هفته به این سو ادامه دارند، اکنون معترضان خواستار برکناری رییس جمهور این کشور استند.

در همین حال، رهبران چهار حزب بزرگ که مخالف حکومت سودان استند از هواداران‌شان می‌خواهند که اعتراض‌های گسترده‌یی را در روز آینده نیز به راه اندازند.

این در حالی است که روز چهارشنبه حکومت سودان، به منظور جلوگیری از اعتراضات دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد.

بربنیاد آمارها، ۱۳ میلیون تن از ۴۰ میلیون شهروند سودان به انترنت دسترسی دارند.

مخالفان حکومت سودان خواستار برکناری رییس‌جمهور شدند

این در حالی است که روز چهارشنبه حکومت سودان به منظور جلوگیری از اعتراضات دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد.

تصویر بندانگشتی

مخالفان حکومت سودان، بار دیگر دست به اعتراض زدند و خواستار برکناری عمرالبشیر، رییس جمهور این کشور شدند.

این اعتراضات که ازبهر وضع بد اقتصادی از چندین هفته به این سو ادامه دارند، اکنون معترضان خواستار برکناری رییس جمهور این کشور استند.

در همین حال، رهبران چهار حزب بزرگ که مخالف حکومت سودان استند از هواداران‌شان می‌خواهند که اعتراض‌های گسترده‌یی را در روز آینده نیز به راه اندازند.

این در حالی است که روز چهارشنبه حکومت سودان، به منظور جلوگیری از اعتراضات دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرد.

بربنیاد آمارها، ۱۳ میلیون تن از ۴۰ میلیون شهروند سودان به انترنت دسترسی دارند.

هم‌رسانی کنید