تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مکتب‌ها در شهر لاهور پاکستان به علت آلوده‌گی هوا تعطیل شدند

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در شهر لاهور پاکستان، برای دومین بار در یک ماه اخیر، مکتب‌ها در این شهر تعطیل شدند.

ادارۀ هواشناسی پاکستان، می‌گوید که آلوده‌گی هوا در لاهور چند برابر نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته‌است.

صاحب زاده خان، مسؤول ادارۀ هواشناسی پاکستان در این باره گفت: «بربنیاد آخرین گزارش‌های ما از اوضاع آب و هوا، آلوده‌گی هوا در واگه ۴۰۸ است که بسیار یک سطح بلند است. اینجا در جادۀ میدان هوایی، آلوده‌گی هوا به ۲۲۷ است؛ یعنی این آلوده‌گی بر خاسته از سوی هند است که بر هوای ما هم اثر گذاشته‌است. یک فرصت وجود دارد و آن بارش باران است که این کار می‌تواند از آلوده گی هوا جلوگیری کند.»

شفقت محمد، آموزگار در یکی از مکتب‌های لاهور نیز گفت: «برای آن‌که به بهداشت و روند آموزش دانش‌آموزان صدمه نرسد، ما برای دانش‌آموزان دو روز رخصتی دادیم. به خواست خداوند هنگامی که هوا بهتر شود آنان را دوباره به مکتب برمی‌گردانیم.»

بربنیاد یک بررسی، آلوده گی هوا در شهر لاهور پاکستان در سال ۲۰۱۹ به ۲۲ درصد رسیده‌است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

سالانه هزاران تن در سراسر پاکستان ازبهر بیماری های گوناگون برخاسته از آلوده‌گی هوا جان‌های شان را از دست می‌دهند.

افزایش آلوده‌گی هوا در لاهور، باشنده‌گان این شهر را نگران ساخته‌است. 

باشنده‌گان لاهور، از حکومت پاکستان می‌خواهند که در راستای کاهش آلوده‌گی هوا در این شهر، بی‌درنگ اقدام کند. 

طغرل حسین، یکی از باشنده‌گان لاهور گفت: «آب و هوای آلوده سبب خارش چشم‌ها می‌شود و مشکلاتی را در سیتسم تنفسی نیز به بار می‌آورد. حکومت پنجاب در این باره باید گام‌هایی را بردارد تا این مشکل حل شود.»

مکتب‌ها در شهر لاهور پاکستان به علت آلوده‌گی هوا تعطیل شدند

بربنیاد یک بررسی، آلوده گی هوا در شهر لاهور پاکستان در سال ۲۰۱۹ به ۲۲ درصد رسیده‌است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

تصویر بندانگشتی

در پی افزایش آلوده‌گی هوا در شهر لاهور پاکستان، برای دومین بار در یک ماه اخیر، مکتب‌ها در این شهر تعطیل شدند.

ادارۀ هواشناسی پاکستان، می‌گوید که آلوده‌گی هوا در لاهور چند برابر نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته‌است.

صاحب زاده خان، مسؤول ادارۀ هواشناسی پاکستان در این باره گفت: «بربنیاد آخرین گزارش‌های ما از اوضاع آب و هوا، آلوده‌گی هوا در واگه ۴۰۸ است که بسیار یک سطح بلند است. اینجا در جادۀ میدان هوایی، آلوده‌گی هوا به ۲۲۷ است؛ یعنی این آلوده‌گی بر خاسته از سوی هند است که بر هوای ما هم اثر گذاشته‌است. یک فرصت وجود دارد و آن بارش باران است که این کار می‌تواند از آلوده گی هوا جلوگیری کند.»

شفقت محمد، آموزگار در یکی از مکتب‌های لاهور نیز گفت: «برای آن‌که به بهداشت و روند آموزش دانش‌آموزان صدمه نرسد، ما برای دانش‌آموزان دو روز رخصتی دادیم. به خواست خداوند هنگامی که هوا بهتر شود آنان را دوباره به مکتب برمی‌گردانیم.»

بربنیاد یک بررسی، آلوده گی هوا در شهر لاهور پاکستان در سال ۲۰۱۹ به ۲۲ درصد رسیده‌است که نسبت به سال‌های گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

سالانه هزاران تن در سراسر پاکستان ازبهر بیماری های گوناگون برخاسته از آلوده‌گی هوا جان‌های شان را از دست می‌دهند.

افزایش آلوده‌گی هوا در لاهور، باشنده‌گان این شهر را نگران ساخته‌است. 

باشنده‌گان لاهور، از حکومت پاکستان می‌خواهند که در راستای کاهش آلوده‌گی هوا در این شهر، بی‌درنگ اقدام کند. 

طغرل حسین، یکی از باشنده‌گان لاهور گفت: «آب و هوای آلوده سبب خارش چشم‌ها می‌شود و مشکلاتی را در سیتسم تنفسی نیز به بار می‌آورد. حکومت پنجاب در این باره باید گام‌هایی را بردارد تا این مشکل حل شود.»

هم‌رسانی کنید