تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی سازمان خبرنگاران بی‌مرز از تهدید شدن خبرنگاران ایرانی

سازمان خبرنگاران بی‌مرز، تهدیدشدن خبرنگاران ایرانی را از سوی حکومت ایران در بیرون از این کشور نکوهش می‌کند.

این سازمان، می‌گوید که برخی از خبرنگاران ایرانی بخش‌های فارسی زبان رادیو فردا، بی بی سی، صدای امریکا و شبکه‌های خصوصی ایران اینترنشنل و من و تو از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند و خانواده‌های این خبرنگاران در ایران، تهدید می‌شوند.

رضا معینی، مسؤول دفتر افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بی‌مرز، می‌گوید که این تهدیدها پس از اعتراض‌های اخیر در ایران از سر گرفته شده‌اند: «در همین هفته‌یی که این به اصطلاح اعتراض‌ها ادامه داشت، به روزنامه‌نگارانی که براین این رسانه‌ها کار می‌کردند و گزارش‌هایی در رابطه به ایران نشر می‌کردند، نامه‌های تهدیدآمیز، احضار خانواده‌های شان، حملات سایبری انجام گرفت.»

یکی از خبرنگارانی که با این تهیدها روبه‌رو شده‌است، فرناز قاضی زاده، خبرنگار و مجری بخش فارسی شبکه بی بی سی در لندن است.

 او در جریان اعتراض‌های ایران در صفحۀ تویترش نوشت که نهادهای ایرانی، پدر ۷۳ ساله او را فراخوانده‌اند و دربارۀ او و خواهرش به وی هشدار داده‌اند. بانو قاضی زاده نوشته است که خانواده‌های آنان، در ایران گروگان استند.

اما تهدیدها در برابر خبرنگاران ایرانی در بیرون از این کشور و خانواده‌های شان در داخل ایران تازه نیستند.

رضا معینی افزود: «مشکل‌های اصلی با جمهوری اسلامی ایران، نگاه امنیتی و نگاه به نوعی جنگ طلبانه‌یی است که نسبت به مسلۀ گردش آزاد اطلاعات دارد.»

به گفتۀ سازمان خبرنگاران بی‌‎مرز، تهدیدها در برابر خبرنگاران ایرانی سبب شده‌اند که برخی از این خبرنگاران، از کار خبرنگاری دست بکشند.

نگرانی سازمان خبرنگاران بی‌مرز از تهدید شدن خبرنگاران ایرانی

سازمان خبرنگاران بی‌مرز، از تهدید خبرنگاران ایرانی رسانه‌های فارسی زبان در بیرون از این کشور و تهدید خانواده‌های این خبرنگاران در داخل ایران ابراز نگرانی می‌کند.

تصویر بندانگشتی

سازمان خبرنگاران بی‌مرز، تهدیدشدن خبرنگاران ایرانی را از سوی حکومت ایران در بیرون از این کشور نکوهش می‌کند.

این سازمان، می‌گوید که برخی از خبرنگاران ایرانی بخش‌های فارسی زبان رادیو فردا، بی بی سی، صدای امریکا و شبکه‌های خصوصی ایران اینترنشنل و من و تو از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده‌اند و خانواده‌های این خبرنگاران در ایران، تهدید می‌شوند.

رضا معینی، مسؤول دفتر افغانستان و ایران در سازمان خبرنگاران بی‌مرز، می‌گوید که این تهدیدها پس از اعتراض‌های اخیر در ایران از سر گرفته شده‌اند: «در همین هفته‌یی که این به اصطلاح اعتراض‌ها ادامه داشت، به روزنامه‌نگارانی که براین این رسانه‌ها کار می‌کردند و گزارش‌هایی در رابطه به ایران نشر می‌کردند، نامه‌های تهدیدآمیز، احضار خانواده‌های شان، حملات سایبری انجام گرفت.»

یکی از خبرنگارانی که با این تهیدها روبه‌رو شده‌است، فرناز قاضی زاده، خبرنگار و مجری بخش فارسی شبکه بی بی سی در لندن است.

 او در جریان اعتراض‌های ایران در صفحۀ تویترش نوشت که نهادهای ایرانی، پدر ۷۳ ساله او را فراخوانده‌اند و دربارۀ او و خواهرش به وی هشدار داده‌اند. بانو قاضی زاده نوشته است که خانواده‌های آنان، در ایران گروگان استند.

اما تهدیدها در برابر خبرنگاران ایرانی در بیرون از این کشور و خانواده‌های شان در داخل ایران تازه نیستند.

رضا معینی افزود: «مشکل‌های اصلی با جمهوری اسلامی ایران، نگاه امنیتی و نگاه به نوعی جنگ طلبانه‌یی است که نسبت به مسلۀ گردش آزاد اطلاعات دارد.»

به گفتۀ سازمان خبرنگاران بی‌‎مرز، تهدیدها در برابر خبرنگاران ایرانی سبب شده‌اند که برخی از این خبرنگاران، از کار خبرنگاری دست بکشند.

هم‌رسانی کنید