تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی سازمان ملل از افزایش دوباره خشونت‌ها در سوریه

گیر پِدِرسِن، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای سوریه، در نشست روز جمعۀ شورای امنیت سازمان ملل، از افزایش خشونت‌ها در ولایت ادلب و اوضاع غیرنظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرد.

فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای سوریه، گفت که نبردهای تازه در ادلب از غیرنظامیان قربانی گرفته‌اند و بیم آن وجود دارد که خشونت‌ها در این ولایت افزایش یابند.

او در این باره افزود: «سه میلیون غیرنظامی در ادلب زنده‌گی می‌کنند که بسیاری آن‌ها، از جنگ‌ها در بخش‌های دیگر سوریه فرار کرده‌اند. آن‌ها رنج کشیده‌اند و اکنون هم رنج می‌کشند. در سه هفتۀ اخیر، حمله‌های هوایی و نیز حمله‌های زمینی از سوی هر دوطرف در ادلب افزایش یافته‌اند. تنها در دو روز اخیر، در نتیجۀ برخورد یک موشک پرتاب شده از بخش‌های زیر ادارۀ حکومت سوریه به یک اردوگاه بیجا شده‌گان داخلی، بیش از ده غیرنظامی کشته شدند و پنجاه تن به شمول کودکان زخم برداشته‌اند.»

این مقام سازمان ملل متحد، هم‌چنا از به پاخیزی دوبارۀ داعش و گروه‌های تندرو دیگر در سوریه هشدار داد: «خطر به پاخیزی دوبارۀ داعش و تهدید دوامدار جنگجویان هراس‌افگن خارجی، نشان می‌دهند که به یک رویکرد تعاونی نیاز است. رویکردی که ثبات را تضمین کند، از غیرنظامیان محافظت کند، قوانین انسان دوستانۀ بین‌المللی را مراعات کند، آرامش را ترویج کند و راه حل سیاسی را اولویت دهد.»

نمایندۀ سازمان ملل متحد برای سوریه، بر ادامۀ کار کمیتۀ قانون اساسی سوریه نیز تأکید کرد و آن را راهی برای آمدن ثبات به این کشور دانست.

ایالات متحده نیز از کار این کمیته پشتیبانی می‌کند.

جیمز فرانکلین، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای سوریه، گفت: «کمیتۀ قانون اساسی یک دستاورد خارق‌العاده دیپلوماتیک است و ما می‌خواهیم که از آن حمایت کنیم. اما همزمان با این، ایالات متحده می‌خواهد با سازمان ملل متحد روی پیشبرد روند سیاسی کار کند.»

اما حکومت سوریه از آن‌چه‌که مداخلۀ خارجی در کار این کمیته می‌داند نگران است.

بشار جعفری، نمایندۀ همیشه‌گی سوریه در سازمان ملل متحد در این باره اظهار داشت: «بزرگترین خطری که این کمیته با آن رو به رو است، مداخلۀ خارجی است. از هرگونه تلاش برای ممانعت از کار کمیته قانون اساسی که بر ضد منافع مردم سوریه باشد باید جلوگیری شود.»

این در حالی است که واشنگتن از سوی دمشق به دزدیدن نفت سوریه متهم شده‌است؛ اما امریکا می‌گوید که مأموریتش جلوگیری از دست‌یابی داعش به چاه‌های نفت سوریه است.

نگرانی سازمان ملل از افزایش دوباره خشونت‌ها در سوریه

فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای سوریه بر ادامه کار کمیته قانون اساسی سوریه تأکید کرد.

Thumbnail

گیر پِدِرسِن، فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای سوریه، در نشست روز جمعۀ شورای امنیت سازمان ملل، از افزایش خشونت‌ها در ولایت ادلب و اوضاع غیرنظامیان در این ولایت ابراز نگرانی کرد.

فرستادۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای سوریه، گفت که نبردهای تازه در ادلب از غیرنظامیان قربانی گرفته‌اند و بیم آن وجود دارد که خشونت‌ها در این ولایت افزایش یابند.

او در این باره افزود: «سه میلیون غیرنظامی در ادلب زنده‌گی می‌کنند که بسیاری آن‌ها، از جنگ‌ها در بخش‌های دیگر سوریه فرار کرده‌اند. آن‌ها رنج کشیده‌اند و اکنون هم رنج می‌کشند. در سه هفتۀ اخیر، حمله‌های هوایی و نیز حمله‌های زمینی از سوی هر دوطرف در ادلب افزایش یافته‌اند. تنها در دو روز اخیر، در نتیجۀ برخورد یک موشک پرتاب شده از بخش‌های زیر ادارۀ حکومت سوریه به یک اردوگاه بیجا شده‌گان داخلی، بیش از ده غیرنظامی کشته شدند و پنجاه تن به شمول کودکان زخم برداشته‌اند.»

این مقام سازمان ملل متحد، هم‌چنا از به پاخیزی دوبارۀ داعش و گروه‌های تندرو دیگر در سوریه هشدار داد: «خطر به پاخیزی دوبارۀ داعش و تهدید دوامدار جنگجویان هراس‌افگن خارجی، نشان می‌دهند که به یک رویکرد تعاونی نیاز است. رویکردی که ثبات را تضمین کند، از غیرنظامیان محافظت کند، قوانین انسان دوستانۀ بین‌المللی را مراعات کند، آرامش را ترویج کند و راه حل سیاسی را اولویت دهد.»

نمایندۀ سازمان ملل متحد برای سوریه، بر ادامۀ کار کمیتۀ قانون اساسی سوریه نیز تأکید کرد و آن را راهی برای آمدن ثبات به این کشور دانست.

ایالات متحده نیز از کار این کمیته پشتیبانی می‌کند.

جیمز فرانکلین، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای سوریه، گفت: «کمیتۀ قانون اساسی یک دستاورد خارق‌العاده دیپلوماتیک است و ما می‌خواهیم که از آن حمایت کنیم. اما همزمان با این، ایالات متحده می‌خواهد با سازمان ملل متحد روی پیشبرد روند سیاسی کار کند.»

اما حکومت سوریه از آن‌چه‌که مداخلۀ خارجی در کار این کمیته می‌داند نگران است.

بشار جعفری، نمایندۀ همیشه‌گی سوریه در سازمان ملل متحد در این باره اظهار داشت: «بزرگترین خطری که این کمیته با آن رو به رو است، مداخلۀ خارجی است. از هرگونه تلاش برای ممانعت از کار کمیته قانون اساسی که بر ضد منافع مردم سوریه باشد باید جلوگیری شود.»

این در حالی است که واشنگتن از سوی دمشق به دزدیدن نفت سوریه متهم شده‌است؛ اما امریکا می‌گوید که مأموریتش جلوگیری از دست‌یابی داعش به چاه‌های نفت سوریه است.

هم‌رسانی کنید