Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نیمی از مهاجران در اردوگاه‌های مهاجران در بلغاریا افغانان استند

آمارهای وزارت داخله واداره امور مهاجران بلغاریا نشان می‌دهند که هم اکنون بیش از ۵۵۰۰ تن ازمهاجران دراردوگاه‌های این کشور در انتظار رفتن به کشورهای غنی اروپایی استند و بسیاری از آنان افغانان استند.

بربنیاد این آمارها درحدود ۴۰ درصد این پناهجویان شهروندان سوریه وعراق‌اند.

این در حالی ست که هفتۀ گذشته شماری از پناهجویان افغان در این اردوگاه مدعی شدند که پس از یک تظاهرات، پولیس به این اردوگاه یورش برده و به دلیل لت و کوب، چند نفر آنها مجروح شدند.

در کل حدود ۱۳ هزار پناهجو هنوز در بلغارستان، فقیرترین کشور اتحادیۀ اروپا به امید رسیدن به دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپا حضور دارند.

دولت بلغاریا برای جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان، حصاری را در مرز این کشور با ترکیه ایجاد کرده و اداره مرزی را نیز تقویت کرده است.

دولت بلغاریا گفته است معترضان جوان را از کشور اخراج خواهد کرد، اما مقام‌های افغان می‌گویند بازگشت مهاجران باید داوطلبانه باشد.

بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان گفته است که هزار پناهجو که در اعتراض‌های اخیر و در زد و خورد با پولیس شرکت داشتند، به جای دیگری منتقل خواهند شد.

وی افزود، افرادی که در «شورش» علیه پولیس دست داشتند، محاکمه و از بلغارستان اخراج خواهند شد.

نیمی از مهاجران در اردوگاه‌های مهاجران در بلغاریا افغانان استند

این در حالی ست که هفتۀ گذشته شماری از پناهجویان افغان در این اردوگاه مدعی شدند که پس از یک تظاهرات، پولیس به این اردوگاه یورش برده و به دلیل لت و کوب، چند نفر آنها مجروح شدند.

Thumbnail

آمارهای وزارت داخله واداره امور مهاجران بلغاریا نشان می‌دهند که هم اکنون بیش از ۵۵۰۰ تن ازمهاجران دراردوگاه‌های این کشور در انتظار رفتن به کشورهای غنی اروپایی استند و بسیاری از آنان افغانان استند.

بربنیاد این آمارها درحدود ۴۰ درصد این پناهجویان شهروندان سوریه وعراق‌اند.

این در حالی ست که هفتۀ گذشته شماری از پناهجویان افغان در این اردوگاه مدعی شدند که پس از یک تظاهرات، پولیس به این اردوگاه یورش برده و به دلیل لت و کوب، چند نفر آنها مجروح شدند.

در کل حدود ۱۳ هزار پناهجو هنوز در بلغارستان، فقیرترین کشور اتحادیۀ اروپا به امید رسیدن به دیگر کشورهای اتحادیۀ اروپا حضور دارند.

دولت بلغاریا برای جلوگیری از ورود بیشتر پناهجویان، حصاری را در مرز این کشور با ترکیه ایجاد کرده و اداره مرزی را نیز تقویت کرده است.

دولت بلغاریا گفته است معترضان جوان را از کشور اخراج خواهد کرد، اما مقام‌های افغان می‌گویند بازگشت مهاجران باید داوطلبانه باشد.

بویکو بوریسوف، نخست وزیر بلغارستان گفته است که هزار پناهجو که در اعتراض‌های اخیر و در زد و خورد با پولیس شرکت داشتند، به جای دیگری منتقل خواهند شد.

وی افزود، افرادی که در «شورش» علیه پولیس دست داشتند، محاکمه و از بلغارستان اخراج خواهند شد.

هم‌رسانی کنید