تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزیر دفاع سودان از رهبری این کشور کناره‌گیری کرد

احمد عوض به عوف، وزیر دفاع سودان که یک روز پیش، رهبری سودان را در پی یک کودتا عهده‌دار شد، از رهبری این کشور کناره‌گیری کرد.

در پی کناره‌گیری وزیر دفاع سودان از رهبری این کشور، شهروندان سودان به جاده‌ها برآمدند و از این کار استقبال کردند.

او رهبری کودتایی را بر عهده داشت که پس از نزدیک به چهار ماه اعتراض‌های مردمی، حکومت رییس‌جمهور عمرالبشیر را سرنگون ساخت.

اما، مردم که حکومت نظامی را ادامۀ حکومت عمرالبشیر می‌دانند خواهان کنار رفتن وزیر دفاع بودند.

عمرالبشیر، رییس‌جمهور پیشین سودان روز پنج‌شنبه از قدرت کناره‌گیری کرد.

وزیر دفاع سودان از رهبری این کشور کناره‌گیری کرد

احمد عوض به عوف، تنها یک روز پس از آن‌که قدرت را در سودان به دست گرفت، استعفایش را اعلام کرد.

تصویر بندانگشتی

احمد عوض به عوف، وزیر دفاع سودان که یک روز پیش، رهبری سودان را در پی یک کودتا عهده‌دار شد، از رهبری این کشور کناره‌گیری کرد.

در پی کناره‌گیری وزیر دفاع سودان از رهبری این کشور، شهروندان سودان به جاده‌ها برآمدند و از این کار استقبال کردند.

او رهبری کودتایی را بر عهده داشت که پس از نزدیک به چهار ماه اعتراض‌های مردمی، حکومت رییس‌جمهور عمرالبشیر را سرنگون ساخت.

اما، مردم که حکومت نظامی را ادامۀ حکومت عمرالبشیر می‌دانند خواهان کنار رفتن وزیر دفاع بودند.

عمرالبشیر، رییس‌جمهور پیشین سودان روز پنج‌شنبه از قدرت کناره‌گیری کرد.

هم‌رسانی کنید