تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

پناه‌جویان مسلمان روهینگیا از سالگرد آواره شدن شان یادبود کردند

هزاران تن از پناه‌جویان مسلمان روهینگیا، از نخستین سالگرد آواره شدن شان به بنگلادیش، یادبود کردند. این پناه‌جویان، برای بازگشت به خانه‌های شان در میانمار، دعا کردند و خواستار عدالت برای کشته شده‌گان شان شدند.

از بیست و پنجم ماه اگست سال ۲۰۱۷میلادی به این سو، نزدیک به ۹۰۰هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادیش آواره شده‌اند و در اردوگاه‌ها به سر می‌برند.

روز شنبه نزدیک به پانزده هزار تن از آنان مشمول زنان در یکی از این اردوگاه‌ها خواستار بازگشت به کشورشان شدند.

شیکوگه بی بی، یکی از این پناه جویان روهینگیا گفت: «در بیست و پنجم اگست سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار ما را بسیار شکنجه کرد. آنان مردان ما را کشتند، بر زنان ما تجاوز کردند. کودکان به مکتب رفته نمی‌‎‎توانستند. تمامی خانه‌ها را آتش زدند و ما در بیست و هفتم اگست به ترک میانمار آغاز کردیم. تا کنون که از آن رویداد ۳۶۵ روز می گذرد ما به عدالت دست نیافته ایم.»

تلاش‌های حکومت بنگلادیش و سازمان ملل متحد برای وادار ساختن حکومت میانمار به پذیرفتن دوبارۀ این پناه جویان تا کنون به نتیجه نرسیده اند.

سالم الله محب، پناه جوی دیگر روهینگیایی می‌افزاید: «ما باید با شرافت به کشورمان بازگردیم. فکر می‌کنم برای بنگلادیش ناممکن است که مشکل ما را از میان بردارد. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که ما را همراهی کند.»

مسلمانان روهینگیا، می‌گویند که باشنده‌گان اصلی میانمار استند؛ اما حکومت میانمار این هویت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و آنان را بنگالی و شهروندان اصلی بنگلادیش می‌داند.

جهان

پناه‌جویان مسلمان روهینگیا از سالگرد آواره شدن شان یادبود کردند

بربنیاد گزارش‌ها، یک سال پس از آغاز آواره شدن گستردۀ روهینگیایی‌ها، این روند هنوز هم ادامه دارد. در این یک سال، نزدیک به ۹۰۰هزار تن از این مسلمانان به بنگلادیش آواره شده اند.

تصویر بندانگشتی

هزاران تن از پناه‌جویان مسلمان روهینگیا، از نخستین سالگرد آواره شدن شان به بنگلادیش، یادبود کردند. این پناه‌جویان، برای بازگشت به خانه‌های شان در میانمار، دعا کردند و خواستار عدالت برای کشته شده‌گان شان شدند.

از بیست و پنجم ماه اگست سال ۲۰۱۷میلادی به این سو، نزدیک به ۹۰۰هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادیش آواره شده‌اند و در اردوگاه‌ها به سر می‌برند.

روز شنبه نزدیک به پانزده هزار تن از آنان مشمول زنان در یکی از این اردوگاه‌ها خواستار بازگشت به کشورشان شدند.

شیکوگه بی بی، یکی از این پناه جویان روهینگیا گفت: «در بیست و پنجم اگست سال ۲۰۱۷، ارتش میانمار ما را بسیار شکنجه کرد. آنان مردان ما را کشتند، بر زنان ما تجاوز کردند. کودکان به مکتب رفته نمی‌‎‎توانستند. تمامی خانه‌ها را آتش زدند و ما در بیست و هفتم اگست به ترک میانمار آغاز کردیم. تا کنون که از آن رویداد ۳۶۵ روز می گذرد ما به عدالت دست نیافته ایم.»

تلاش‌های حکومت بنگلادیش و سازمان ملل متحد برای وادار ساختن حکومت میانمار به پذیرفتن دوبارۀ این پناه جویان تا کنون به نتیجه نرسیده اند.

سالم الله محب، پناه جوی دیگر روهینگیایی می‌افزاید: «ما باید با شرافت به کشورمان بازگردیم. فکر می‌کنم برای بنگلادیش ناممکن است که مشکل ما را از میان بردارد. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که ما را همراهی کند.»

مسلمانان روهینگیا، می‌گویند که باشنده‌گان اصلی میانمار استند؛ اما حکومت میانمار این هویت آنان را به رسمیت نمی‌شناسد و آنان را بنگالی و شهروندان اصلی بنگلادیش می‌داند.

هم‌رسانی کنید