Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کودکان گیرماندۀ تایلندی هنوزهم با خطر روبه‌رو اند

نیروهای مددرسان دوازده کودک و مربی فتبال شان را که از نُه روز به این سو در یک غار ناپدید شده بودند یافته اند. 

این رویداد برای چندین روز مردم تایلند را اندوهگین ساخته بود؛ اما سرانجام این کودکان با کمک نیروهای کشورهای دیگر پیدا شدند. 

با این حال، اکنون راه های منتهی به این غار به علت سیلاب گرفتگی بسته شده اند و این کودکان برای نجات شان، یا باید آب بازی یاد بگیرند و یا هم ماه‌ها منتظر بمانند تا آب این غار فروکش کند.

بنچا دوریاپات، افسر ارتش تایلند، گفت: «سطح آب در پیرامون این کوه ثابت است. اکنون که نیروهای ما این کودکان را یافته اند می خواهند که از آنان حفاظت کنند. ما هیچ خطری را نمی پذیریم. وظیفه نیروهای ما این است که این کودکان را بیرون بیاورند.»

در عملیات نجات این کودکان، ده ها نظامی تایلندی و کشورهای دیگر و نیز داوطلبان شرکت داشتند و اکنون همگی از پیدا شدن این کودکان خرسند استند. 

جسیکا تایت، از فرماندهان نیروی هوایی ایالات متحده، گفت: «اکنون ما می بینیم که همه‌گی می‌کوشند که اقدام بعدی را طرح ریزی کنند که چگونه این کودکان را به گونه امن و سریع از آنجا بیرون کنیم.»

پراپانکورن چوکتاویچایچاریون، مددرسان داوطلب، گفت: «من برای این کودکان و پدران و مادران شان خوشحال استیم. ما دانشجویان داوطلب استیم. می خواهیم صبر کنیم که این کودکان را ببینیم.»

با این حال، اکنون مشکل دیگری پا بر جا است. 

این کودکان نمی توانند که از این غار بیرون شوند؛ زیرا سطح آب به علت سیلاب ها بلند رفته اند و راه های منتهی به غار، راه های باریک گل آلود و پر آب استند. 

مقام‌های تایلندی می گویند که این کودکان باید آب بازی یاد بگیرند و یا کم از کم چهار ماه منتظر بمانند تا سطح آب پایین برود و سپس از این غار بیرون شوند. 

نارونگسانک اوسانتانکورن، والی چیانگ رای، گفت: «زمانی که داکتران وضع صحی کودکان را بررسی کنند، ما صبر خواهیم کرد تا آنان خودشان بتوانند حرکت کنند؛ سپس تلاش خواهیم کرد که آنان را از آنجا بیرون کنیم.»

این کودکان نه روز پیش همراه با مربی فتبال شان برای گشت و گذار به این غار رفته بودند؛ اما باران های موسمی، سطح آب را بلند بردند و این کودکان گم شدند.

کودکان گیرماندۀ تایلندی هنوزهم با خطر روبه‌رو اند

این کودکان از نه روز به این سو در این رشته غارها گم شده بودند؛ اما سرانجام از سوی دو آب باز بریتانیایی پیدا شدند. 

تصویر بندانگشتی

نیروهای مددرسان دوازده کودک و مربی فتبال شان را که از نُه روز به این سو در یک غار ناپدید شده بودند یافته اند. 

این رویداد برای چندین روز مردم تایلند را اندوهگین ساخته بود؛ اما سرانجام این کودکان با کمک نیروهای کشورهای دیگر پیدا شدند. 

با این حال، اکنون راه های منتهی به این غار به علت سیلاب گرفتگی بسته شده اند و این کودکان برای نجات شان، یا باید آب بازی یاد بگیرند و یا هم ماه‌ها منتظر بمانند تا آب این غار فروکش کند.

بنچا دوریاپات، افسر ارتش تایلند، گفت: «سطح آب در پیرامون این کوه ثابت است. اکنون که نیروهای ما این کودکان را یافته اند می خواهند که از آنان حفاظت کنند. ما هیچ خطری را نمی پذیریم. وظیفه نیروهای ما این است که این کودکان را بیرون بیاورند.»

در عملیات نجات این کودکان، ده ها نظامی تایلندی و کشورهای دیگر و نیز داوطلبان شرکت داشتند و اکنون همگی از پیدا شدن این کودکان خرسند استند. 

جسیکا تایت، از فرماندهان نیروی هوایی ایالات متحده، گفت: «اکنون ما می بینیم که همه‌گی می‌کوشند که اقدام بعدی را طرح ریزی کنند که چگونه این کودکان را به گونه امن و سریع از آنجا بیرون کنیم.»

پراپانکورن چوکتاویچایچاریون، مددرسان داوطلب، گفت: «من برای این کودکان و پدران و مادران شان خوشحال استیم. ما دانشجویان داوطلب استیم. می خواهیم صبر کنیم که این کودکان را ببینیم.»

با این حال، اکنون مشکل دیگری پا بر جا است. 

این کودکان نمی توانند که از این غار بیرون شوند؛ زیرا سطح آب به علت سیلاب ها بلند رفته اند و راه های منتهی به غار، راه های باریک گل آلود و پر آب استند. 

مقام‌های تایلندی می گویند که این کودکان باید آب بازی یاد بگیرند و یا کم از کم چهار ماه منتظر بمانند تا سطح آب پایین برود و سپس از این غار بیرون شوند. 

نارونگسانک اوسانتانکورن، والی چیانگ رای، گفت: «زمانی که داکتران وضع صحی کودکان را بررسی کنند، ما صبر خواهیم کرد تا آنان خودشان بتوانند حرکت کنند؛ سپس تلاش خواهیم کرد که آنان را از آنجا بیرون کنیم.»

این کودکان نه روز پیش همراه با مربی فتبال شان برای گشت و گذار به این غار رفته بودند؛ اما باران های موسمی، سطح آب را بلند بردند و این کودکان گم شدند.

هم‌رسانی کنید