تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
جهان

یک زمین لرزه شهر کرمان ایران را لرزاند

شهر کرمان در جنوب شرق ایران، بامداد امروز گواۀ یک زلزلۀ نیرومند بود.

رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این زلزله شماری از خانه ها را در روستاهای کرمان و نیز ساختمان هایی را در داخل شهر ویران کرده است.

شدت این زلزله، شش اعشاریه یک ریاکتر سنجش شده است و از تلفات برخاسته از آن تاکنون گزارشی در دست نیست.

رسانه های ایران، مرکز این زمین لرزه را منطقۀ «هجدک» در شهرستان راور، گفته اند. این رسانه ها می گویند که این زمین لرزه، چندین پس لرزه نیز داشته است و در اثر آن راه های شماری از روستاها در کرمان، بسته شده اند.

این در حالی است که ایران چند هفته پیش نیز گواۀ یک زلزلۀ قدرت مند دیگر بود که بیش از چهارصد قربانی گرفت.

جهان

یک زمین لرزه شهر کرمان ایران را لرزاند

تاکنون از تلفات این زمین لرزه گزارش داده نشده است؛ اما بربنیاد گزارش ها، ده ها خانه ویران شده اند و شماری از مواشی نیز تلف شده اند.

Thumbnail

شهر کرمان در جنوب شرق ایران، بامداد امروز گواۀ یک زلزلۀ نیرومند بود.

رسانه های ایرانی گزارش داده اند که این زلزله شماری از خانه ها را در روستاهای کرمان و نیز ساختمان هایی را در داخل شهر ویران کرده است.

شدت این زلزله، شش اعشاریه یک ریاکتر سنجش شده است و از تلفات برخاسته از آن تاکنون گزارشی در دست نیست.

رسانه های ایران، مرکز این زمین لرزه را منطقۀ «هجدک» در شهرستان راور، گفته اند. این رسانه ها می گویند که این زمین لرزه، چندین پس لرزه نیز داشته است و در اثر آن راه های شماری از روستاها در کرمان، بسته شده اند.

این در حالی است که ایران چند هفته پیش نیز گواۀ یک زلزلۀ قدرت مند دیگر بود که بیش از چهارصد قربانی گرفت.

هم‌رسانی کنید