تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
جهان

۷۰ هزار زندانی در ایران از بهر شیوع ویروس کرونا به مرخصی رفتند

اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ های ایران گفته است پس از بخشنامۀ ریيس قوۀ قضائیه این کشور، برای جلوگیری از شیوع کرونا، ۷۰ هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند.

در پی شیوع روز افزون ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌ ها برای حفظ جان زندانیان، ریيس قوۀ قضائیه این کشور علاوه بر دستور مرخصی مشروط و محدود برای شماری زندانیان، خواستار آن شد که از "صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری، اجتناب شود."

مقام های صحی ایران نیز گزارش کرده اند که ۴۳ تن در نتیجۀ ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند و و ۵۹۵ رویداد تازۀ دیگر نیز، ثبت شده اند.

شمار کسانی که به این ویروس در ایران مبتلا شده اند، بیش از هفت هزار تن گفته شده است.

از سوی دیگر، حکومت ایتالیا، به علت شیوع ویروس کرونا، سراسر این کشور را قرنطین کرده است.

بربنیاد تصمیم حکومت ایتالیا، تمامی ۶۰ میلیون جمعیت این کشور باید در خانه های شان بمانند و به جز موارد ضروری، از بیرون شدن از خانه و سفر کردن خودداری کنند.

تمامی مکتب ها و دانشگاه ها بسته شده اند و گردهم آیی ها ممنوع گردیده اند.

پس از اعلام مقررات تازۀ قرنطین در سراسر ایتالیا، مردم در پشت فروشگاه ها صف بسته اند تا مواد خوراکی و ضد عفونی کننده بخرند.

تا کنون در ایتالیا ۴۶۳ تن به علت ابتلا به ویروس کرونا، جان باخته اند.

جهان

۷۰ هزار زندانی در ایران از بهر شیوع ویروس کرونا به مرخصی رفتند

مقام‌ های ایرانی همچنان گفته اند که مکاتب و دانشگاه ها را مسدود کرده اند و نیز مراسم بزرگ فرهنگی و ورزشی را به‌ حالت تعلیق، درآورده اند.

تصویر بندانگشتی

اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ های ایران گفته است پس از بخشنامۀ ریيس قوۀ قضائیه این کشور، برای جلوگیری از شیوع کرونا، ۷۰ هزار زندانی به مرخصی رفته‌اند.

در پی شیوع روز افزون ویروس کرونا در ایران و در واکنش به درخواست‌ ها برای حفظ جان زندانیان، ریيس قوۀ قضائیه این کشور علاوه بر دستور مرخصی مشروط و محدود برای شماری زندانیان، خواستار آن شد که از "صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت، جز در موارد ضروری، اجتناب شود."

مقام های صحی ایران نیز گزارش کرده اند که ۴۳ تن در نتیجۀ ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته جان باختند و و ۵۹۵ رویداد تازۀ دیگر نیز، ثبت شده اند.

شمار کسانی که به این ویروس در ایران مبتلا شده اند، بیش از هفت هزار تن گفته شده است.

از سوی دیگر، حکومت ایتالیا، به علت شیوع ویروس کرونا، سراسر این کشور را قرنطین کرده است.

بربنیاد تصمیم حکومت ایتالیا، تمامی ۶۰ میلیون جمعیت این کشور باید در خانه های شان بمانند و به جز موارد ضروری، از بیرون شدن از خانه و سفر کردن خودداری کنند.

تمامی مکتب ها و دانشگاه ها بسته شده اند و گردهم آیی ها ممنوع گردیده اند.

پس از اعلام مقررات تازۀ قرنطین در سراسر ایتالیا، مردم در پشت فروشگاه ها صف بسته اند تا مواد خوراکی و ضد عفونی کننده بخرند.

تا کنون در ایتالیا ۴۶۳ تن به علت ابتلا به ویروس کرونا، جان باخته اند.

هم‌رسانی کنید