Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

احتمال کشته شدن البغدادی رهبر گروه داعش در حملۀ ارتش روسیه

رسانه‌های روسی به نقل از وزارت دفاع روسیه می‌گویند که شاید ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در حملۀ جنگنده‌های این کشور کشته شده باشد.

این ادعا تا کنون تایید نشده است؛ اما نیروهای روس در سوریه در برابر جنگجویان داعش عملیات می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه در یک خبرنامه که روز جمعه به نشر رسید گفت: «بر بنیاد معلوماتی که از چندین طریق بررسی شده اندف ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، که در یک حملۀ نیروهای روسی کشته شد، همچنان در یک نشست با اعضای دیگر این گروه حضور داشت.»

پیش از این گفته می‌شد که ابوبکر البغدادی در شهر موصل عراق به سر می برد و پس از آغاز عملیات نیروهای عراقی در آنجا به سوریه گریخته است. 

احتمال کشته شدن البغدادی رهبر گروه داعش در حملۀ ارتش روسیه

ارتش روسیه می‌گوید که جنگنده‌های آنان محلی را که هدف قرار داده اند در آن ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، نیز حضور داشت.

Thumbnail

رسانه‌های روسی به نقل از وزارت دفاع روسیه می‌گویند که شاید ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، در حملۀ جنگنده‌های این کشور کشته شده باشد.

این ادعا تا کنون تایید نشده است؛ اما نیروهای روس در سوریه در برابر جنگجویان داعش عملیات می‌کنند.

وزارت دفاع روسیه در یک خبرنامه که روز جمعه به نشر رسید گفت: «بر بنیاد معلوماتی که از چندین طریق بررسی شده اندف ابوبکر البغدادی، رهبر گروه داعش، که در یک حملۀ نیروهای روسی کشته شد، همچنان در یک نشست با اعضای دیگر این گروه حضور داشت.»

پیش از این گفته می‌شد که ابوبکر البغدادی در شهر موصل عراق به سر می برد و پس از آغاز عملیات نیروهای عراقی در آنجا به سوریه گریخته است. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره