Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارتش پاکستان: عملیات در بخش‎های قبایلی موفق بوده است

ارتش پاکستان ادعا دارد که در نتیجه راه اندازی عملیات ۲۵۰ کیلومتر مربع از بخش های قبایلی از وجود هراس افگنان پاک سازی شده است.

ارتش پاکستان می‌گوید که مرحله نُخست عملیات در بخش های مرزی با افغانستان پایان یافته است که در آن بخش هایی مرتفع را که هراس افگنان در آن، جا گرفته بودند پس گرفته شده است.

به گفته ارتش پاکستان، این عملیات هم چنان ادامه دارد.

این عملیات زیر نام «خیبر چهار» از چند روز بدینسو از بهرسرکوب جنگجویان وابسته به گروه داعش، در بخش های مرزی با افغانستان راه اندازی شده بود.

این درحالی است که سه روز قبل، حکومت افغانستان در واکنش به راه اندازی این عملیات، گفته بود که اسلام آباد بدون هماهنگی با افغانستان این عملیات را راه اندازی کرده است.

وزارت  دفاع ملی می گوید که هرچند به گونۀ شفاهی میان کابل و اسلام آباد توافق شده بود تا هرگاه افغانستان و یا هم پاکستان، عملیاتی را بر ضد هراس افگنان راه اندازی کنند، باید با یک دیگر تفاهم شود و ایالات متحده و چین، از این گونه عملیات ها نظارت کند، اما پاکستان این عملیات را به گونۀ خود سر راه اندازی کرده است.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی تأکید دارد که پاکستان باید در برابر رهبران گروه های هراس افگن همچون طالبان و شبکۀ حقانی که در شهرهای پاکستان چون کویته و اسلام آباد آرام زنده گی دارند، اقدام کند.

ارتش پاکستان: عملیات در بخش‎های قبایلی موفق بوده است

ارتش پاکستان هدف از راه اندازی این عملیات را در بخش های قبایلی، جلوگیری از نفوذ جنگجویان داعش به خاک پاکستان می گوید.

تصویر بندانگشتی

ارتش پاکستان ادعا دارد که در نتیجه راه اندازی عملیات ۲۵۰ کیلومتر مربع از بخش های قبایلی از وجود هراس افگنان پاک سازی شده است.

ارتش پاکستان می‌گوید که مرحله نُخست عملیات در بخش های مرزی با افغانستان پایان یافته است که در آن بخش هایی مرتفع را که هراس افگنان در آن، جا گرفته بودند پس گرفته شده است.

به گفته ارتش پاکستان، این عملیات هم چنان ادامه دارد.

این عملیات زیر نام «خیبر چهار» از چند روز بدینسو از بهرسرکوب جنگجویان وابسته به گروه داعش، در بخش های مرزی با افغانستان راه اندازی شده بود.

این درحالی است که سه روز قبل، حکومت افغانستان در واکنش به راه اندازی این عملیات، گفته بود که اسلام آباد بدون هماهنگی با افغانستان این عملیات را راه اندازی کرده است.

وزارت  دفاع ملی می گوید که هرچند به گونۀ شفاهی میان کابل و اسلام آباد توافق شده بود تا هرگاه افغانستان و یا هم پاکستان، عملیاتی را بر ضد هراس افگنان راه اندازی کنند، باید با یک دیگر تفاهم شود و ایالات متحده و چین، از این گونه عملیات ها نظارت کند، اما پاکستان این عملیات را به گونۀ خود سر راه اندازی کرده است.

دولت وزیری، سخن گوی وزارت دفاع ملی تأکید دارد که پاکستان باید در برابر رهبران گروه های هراس افگن همچون طالبان و شبکۀ حقانی که در شهرهای پاکستان چون کویته و اسلام آباد آرام زنده گی دارند، اقدام کند.

هم‌رسانی کنید