Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا از بهر شکست شوروی از هسته‌یی شدن پاکستان جلوگیری نکرد

برخی از سندهای وزارت خارجه ایالات متحده که از حالت محرمانه خارج شده‌اند نشان می‌دهند که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، ایالات متحده در همکاری با بیجنگ، از برنامه‌های هسته‌یی پاکستان چشم‌پوشی کرده بود، تا برای شکست شوروی در افغانستان، از اسلام آباد کمک بگیرد.

بربنیاد این سندها، ایالات متحده می‌دانست که پاکستان بر خلاف ادعایاهش، به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌یی است؛ اما مانع این کشور نشد.

یک سند وزارت خارجه ایالات متحده که از بیستم اگست سال ۱۹۸۴ میلادی است نشان می‌دهد که در آن زمان، واشنگتن می‌دانست که پاکستان، توانایی‌های لازم را برای ساختن جنگ‌افزارهای هسته‌یی به دست آورده است؛ اما مانع این کشور نشد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «با وجود اطمینان دهی رییس جمهور ضیاالحق در این باره که پاکستان، قصد و توان دست یافتن به بم‌های هسته‌یی را ندارد، ما اطلاعات گسترده و قانع کننده استخباراتی داریم که پاکستان به دنبال طراحی یک جنگ‌افزار هسته‌یی و دست‌یابی به ابزارهای هسته‌یی مورد نیاز برای این جنگ‌افزار است.»

اسدالله ولوالجی، آگاه مسایل نظامی، گفت: «منافع امریکا ایجاب می‌کرد که پاکستان را تقویت بکند بخاطر از بین بردن نفوذ شوروی.»

اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «معیارها و اصول حقوقی بین المللی همیشه تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی و منافع سیاسی متاثر می‌شود.»

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «امریکایی‌ها و هر کشور دیگر وقتی با یک کسی دوست است می‌خواهد دوستش قوی باشد.»

این گزارش نشان می‌دهد که «دینگ ژیائوپنگ» رییس جمهور وقت چین، واشنگتن را ترغیب کرده بود که با وجود برنامه‌های هسته‌یی پاکستان، از اسلام آباد حمایت کند.

اما آیا جنگ سی سال پیش در افغانستان، ارزش آن را داشت که پاکستان با کمک امریکا به یک کشور هسته‌یی مبدل شود؟

محمداگل مجاهد، آگاه مسایل نظامی، گفت: «هسته‌یی شدن پاکستان بالاتر از جنگ افغانستان اهمیت داشته، نباید پاکستان قدرت هسته‌یی را پیدا می‌کرد.»

بشیر احمد ته‌ینج، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «پیروزی پاکستان بود، بربادی هر خانه افغان پیروزی و آبادی هر خانه پاکستان بود، و در این هیچ شکی نیست.»
 

ایالات متحده در دهه هشتاد میلادی، یک بسته کمکی سه اعشاریه دو میلیارد دالری را برای شش سال به پاکستان در نظر گرفت و کمک‌های نظامی‌اش را به اسلام آباد تا چندی پیش هم ادامه داد؛ تا آن که در سال ۲۰۱۸ میلادی، دانلد ترمپ، تمامی کمک‌های نظامی امریکا را به پاکستان قطع کرد.

امریکا از بهر شکست شوروی از هسته‌یی شدن پاکستان جلوگیری نکرد

بربنیاد این سندها، ایالات متحده می‌دانست که پاکستان بر خلاف ادعایاهش، به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌یی است؛ اما مانع این کشور نشد.

تصویر بندانگشتی

برخی از سندهای وزارت خارجه ایالات متحده که از حالت محرمانه خارج شده‌اند نشان می‌دهند که در دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی، ایالات متحده در همکاری با بیجنگ، از برنامه‌های هسته‌یی پاکستان چشم‌پوشی کرده بود، تا برای شکست شوروی در افغانستان، از اسلام آباد کمک بگیرد.

بربنیاد این سندها، ایالات متحده می‌دانست که پاکستان بر خلاف ادعایاهش، به دنبال ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌یی است؛ اما مانع این کشور نشد.

یک سند وزارت خارجه ایالات متحده که از بیستم اگست سال ۱۹۸۴ میلادی است نشان می‌دهد که در آن زمان، واشنگتن می‌دانست که پاکستان، توانایی‌های لازم را برای ساختن جنگ‌افزارهای هسته‌یی به دست آورده است؛ اما مانع این کشور نشد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «با وجود اطمینان دهی رییس جمهور ضیاالحق در این باره که پاکستان، قصد و توان دست یافتن به بم‌های هسته‌یی را ندارد، ما اطلاعات گسترده و قانع کننده استخباراتی داریم که پاکستان به دنبال طراحی یک جنگ‌افزار هسته‌یی و دست‌یابی به ابزارهای هسته‌یی مورد نیاز برای این جنگ‌افزار است.»

اسدالله ولوالجی، آگاه مسایل نظامی، گفت: «منافع امریکا ایجاب می‌کرد که پاکستان را تقویت بکند بخاطر از بین بردن نفوذ شوروی.»

اسدالله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «معیارها و اصول حقوقی بین المللی همیشه تحت تاثیر گرایش‌های سیاسی و منافع سیاسی متاثر می‌شود.»

رمضان بشر دوست، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «امریکایی‌ها و هر کشور دیگر وقتی با یک کسی دوست است می‌خواهد دوستش قوی باشد.»

این گزارش نشان می‌دهد که «دینگ ژیائوپنگ» رییس جمهور وقت چین، واشنگتن را ترغیب کرده بود که با وجود برنامه‌های هسته‌یی پاکستان، از اسلام آباد حمایت کند.

اما آیا جنگ سی سال پیش در افغانستان، ارزش آن را داشت که پاکستان با کمک امریکا به یک کشور هسته‌یی مبدل شود؟

محمداگل مجاهد، آگاه مسایل نظامی، گفت: «هسته‌یی شدن پاکستان بالاتر از جنگ افغانستان اهمیت داشته، نباید پاکستان قدرت هسته‌یی را پیدا می‌کرد.»

بشیر احمد ته‌ینج، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «پیروزی پاکستان بود، بربادی هر خانه افغان پیروزی و آبادی هر خانه پاکستان بود، و در این هیچ شکی نیست.»
 

ایالات متحده در دهه هشتاد میلادی، یک بسته کمکی سه اعشاریه دو میلیارد دالری را برای شش سال به پاکستان در نظر گرفت و کمک‌های نظامی‌اش را به اسلام آباد تا چندی پیش هم ادامه داد؛ تا آن که در سال ۲۰۱۸ میلادی، دانلد ترمپ، تمامی کمک‌های نظامی امریکا را به پاکستان قطع کرد.

هم‌رسانی کنید