Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مخالفان ایران: این کشور مداخلاتش را در خاورمیانه پایان دهد

صدها مخالف حکومت ایران بشمول اعضای گروه مجاهدین خلق‎ها و  مقام‎های پیشین حکومت ایالات متحده امریکا در شهر پاریس فرانسه، در یک گردهمایی حکومت ایران را حامی بزرگ گروه‏های هراس افگن در خاور میانه و یک حکومت دیکتاتوری می‎گویند.

شرکت کننده‎‌گان این گردهمایی توافقنامه هسته‎یی ایران را نکوهش می‎کنند و از حکومت ایران می خواهند که اجازه بدهد کشورهای خاور میانه بشمول سوریه، از راه گفت‎وگوها به صلح دست یابند.

نیوت گینگریچ، رییس پیشین مجلس نمایندگان امریکا می‎گوید: «نخست این کشور حامی بزرگ هراس افگنانه در جهان است، باید همۀ کشورهای اروپایی این کشور را هم‎چو دونالد ترمپ بشناسند.»

یک شهروند عراقی نیز در این باره می‎‏گوید: «ایران به گونۀ فعال در سوریه به فعالیت هایش رارادامه می‎دهد و به حکومت بشارالاسد پول می‏دهد تا در حکومت جا داشته باشد که ما خواستار این کار نیستیم.»

این درحالی است که حکومت ایران راه اندازی این گردهمایی را در شهر پاریس فرانسه، نکوهش می‎کند و از حکومت فرانسه سخت انتقاد کرده است.

رییس جمهور ایران بر منزی شدن ایالات متحده امریکا تأکید می ورزد.

حسن روحانی میگوید که حکومت ایران باید به گونه یی سیاست‎های خارجی را در پیش گیرد که با مخالفت امریکا، دیگر کشورهای در کنار ایران بایستند.

مخالفان ایران: این کشور مداخلاتش را در خاورمیانه پایان دهد

صدها مخالف حکومت ایران با شرکت در یک گردهمایی، خواستار پایان یافتن مداخلۀ ایران در شماری از کشورهای خاورمیانه شدند.

Thumbnail

صدها مخالف حکومت ایران بشمول اعضای گروه مجاهدین خلق‎ها و  مقام‎های پیشین حکومت ایالات متحده امریکا در شهر پاریس فرانسه، در یک گردهمایی حکومت ایران را حامی بزرگ گروه‏های هراس افگن در خاور میانه و یک حکومت دیکتاتوری می‎گویند.

شرکت کننده‎‌گان این گردهمایی توافقنامه هسته‎یی ایران را نکوهش می‎کنند و از حکومت ایران می خواهند که اجازه بدهد کشورهای خاور میانه بشمول سوریه، از راه گفت‎وگوها به صلح دست یابند.

نیوت گینگریچ، رییس پیشین مجلس نمایندگان امریکا می‎گوید: «نخست این کشور حامی بزرگ هراس افگنانه در جهان است، باید همۀ کشورهای اروپایی این کشور را هم‎چو دونالد ترمپ بشناسند.»

یک شهروند عراقی نیز در این باره می‎‏گوید: «ایران به گونۀ فعال در سوریه به فعالیت هایش رارادامه می‎دهد و به حکومت بشارالاسد پول می‏دهد تا در حکومت جا داشته باشد که ما خواستار این کار نیستیم.»

این درحالی است که حکومت ایران راه اندازی این گردهمایی را در شهر پاریس فرانسه، نکوهش می‎کند و از حکومت فرانسه سخت انتقاد کرده است.

رییس جمهور ایران بر منزی شدن ایالات متحده امریکا تأکید می ورزد.

حسن روحانی میگوید که حکومت ایران باید به گونه یی سیاست‎های خارجی را در پیش گیرد که با مخالفت امریکا، دیگر کشورهای در کنار ایران بایستند.

هم‌رسانی کنید