Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مخالفان حکومت سوریه طرح پایان یافتن عملیات نظامی را رد کردند

گروه‎های مخالف حکومت سوریه، طرح پیشنهادی روسیه، ایران و ترکیه را برای ایجاد بخش‎های امن و پایان یافتن عملیات نظامی نپذیرفتند. 

اسامه ابو زید، یکی از نمایندگان گروه مخالف حکومت سوریه می گوید که آنان به هیچ صورتی، تجزیه سوریه را نخواهند پذیرفت.

وی گفت: « ما این را نمی پذیریم که ایران، که از پروژه تغییر دیموگرافیکی سوریه را به پیش می برد، جنگ های فرقه یی را در منطقه دامن می زند و بهره ور اصلی گروه داعش و القاعده است، ضامن این توافق نامه باشد.»

اما نمایندۀ روسیه در این نشست، مخالفت این گروه‏ها را بر آیندۀ سوریه اثرگذار نمی‎داند. 

الکساندر لاورنتیف، نمایندۀ رییس‏جمهور روسیه برای سوریه دراین باره گفت: « می‎توانیم درک کنیم که برخی از نمایندگان مخالفان حکومت سوریه خشمگین شدند؛ اما آنها تنها کسانی نیستند که به ستوه آمده اند. 

حکومت سوریه هم که شش سال در جنگ بوده، خسته شده است. ترک این نشست از سوی مخالفان، بر آیندۀ سوریه هیچ اثری نخواهد داشت.»

با این‎همه، روشن نیست که مخالفت گروه‎های مخالف حکومت سوریه، توافق‎نامۀ ایران، روسیه و ترکیه را با چه سرنوشتی رو به‎رو خواهد ساخت.

مخالفان حکومت سوریه طرح پایان یافتن عملیات نظامی را رد کردند

هر چند، ایران، روسیه و ایران در بارۀ ایجاد بخش‎های امن و پایان یافتن عملیات‎های نظامی به توافق رسیدند؛ اما مخالفان حکومت اسد، این طرح را رد کردند. 

تصویر بندانگشتی

گروه‎های مخالف حکومت سوریه، طرح پیشنهادی روسیه، ایران و ترکیه را برای ایجاد بخش‎های امن و پایان یافتن عملیات نظامی نپذیرفتند. 

اسامه ابو زید، یکی از نمایندگان گروه مخالف حکومت سوریه می گوید که آنان به هیچ صورتی، تجزیه سوریه را نخواهند پذیرفت.

وی گفت: « ما این را نمی پذیریم که ایران، که از پروژه تغییر دیموگرافیکی سوریه را به پیش می برد، جنگ های فرقه یی را در منطقه دامن می زند و بهره ور اصلی گروه داعش و القاعده است، ضامن این توافق نامه باشد.»

اما نمایندۀ روسیه در این نشست، مخالفت این گروه‏ها را بر آیندۀ سوریه اثرگذار نمی‎داند. 

الکساندر لاورنتیف، نمایندۀ رییس‏جمهور روسیه برای سوریه دراین باره گفت: « می‎توانیم درک کنیم که برخی از نمایندگان مخالفان حکومت سوریه خشمگین شدند؛ اما آنها تنها کسانی نیستند که به ستوه آمده اند. 

حکومت سوریه هم که شش سال در جنگ بوده، خسته شده است. ترک این نشست از سوی مخالفان، بر آیندۀ سوریه هیچ اثری نخواهد داشت.»

با این‎همه، روشن نیست که مخالفت گروه‎های مخالف حکومت سوریه، توافق‎نامۀ ایران، روسیه و ترکیه را با چه سرنوشتی رو به‎رو خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید