Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرده‌برداری از زندان‌های غیرقانونی امارات متحدۀ عربی در یمن

یک گزارش پژوهشی خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که امارات متحدۀ عربی در یمن زندان‌های غیرقانونی دارد که در آن صدها زندانی شکنجه می‌شوند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند کسانی که زندانیان را شکنجه می‌کنند و از آنان بازجویی می‌کنند، امریکاییان هستند.

شهروندان یمن که از دوسال به این سو، آسیب پذیر از جنگ‌های داخلی و مداخلۀ نظامی کشورهای عرب دربرابر حوثی‌ها هستند، افزون بر تلفات جانی و مالی به اتهام دست داشتن به شبه نظامیان حوثی درزندانی های غیرقانونی نگهداری میشوند.

یک زندانی رها شده در این گزارش می‌گوید: «من دراین زندان ۱۷۷ روز ر ا سپری کردم ، درجریان این مدت آنان به من اهانت کردند من را لت و کوب کردند ، دراین زندان شخصی به نام پزشک است ، که در شکنجه زندانیان مهارت ویژه دارد.» 

یافته‌های این گزارش نشان میدهد که اکنون هژده زندان غیرقانونی در یمن موجود است که دو هزار نفر دراین زندان ها نگهداری می‌شوند.

در همین حال، زندانیان مدعی اند که امریکایی ها آنان را با کمک ترجمانان کشورهای عرب مورد شکنجه قرار میدادند.

 یک زندانی رها شده گفت: «دراین زندان یک بازجوی امریکایی است که با کمک یک ترجمان لبنانی از زندانیان بازجویی می کند ، او زندانیان را بی اندازه شکنجه می کند زیرا او از افغانستان برگشته است.» 

این درحالیست که ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی در برابر شبه نظامیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند و حکومت وقت یمن را سقوط دادند ،عملیات های زمینی و هوایی را آغاز کرده اند ، که ایالات متحده امریکا نیز از بهر خصومت اش با ایران، از ائتلاف عرب پشتیبانی می‎کند.

پرده‌برداری از زندان‌های غیرقانونی امارات متحدۀ عربی در یمن

بر بنیاد گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، کسانی که زندانیان را شکنجه می‌کنند و از آنان بازجویی می‌کنند، امریکاییان هستند.

تصویر بندانگشتی

یک گزارش پژوهشی خبرگزاری اسوشیتد پرس نشان می‌دهد که امارات متحدۀ عربی در یمن زندان‌های غیرقانونی دارد که در آن صدها زندانی شکنجه می‌شوند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند کسانی که زندانیان را شکنجه می‌کنند و از آنان بازجویی می‌کنند، امریکاییان هستند.

شهروندان یمن که از دوسال به این سو، آسیب پذیر از جنگ‌های داخلی و مداخلۀ نظامی کشورهای عرب دربرابر حوثی‌ها هستند، افزون بر تلفات جانی و مالی به اتهام دست داشتن به شبه نظامیان حوثی درزندانی های غیرقانونی نگهداری میشوند.

یک زندانی رها شده در این گزارش می‌گوید: «من دراین زندان ۱۷۷ روز ر ا سپری کردم ، درجریان این مدت آنان به من اهانت کردند من را لت و کوب کردند ، دراین زندان شخصی به نام پزشک است ، که در شکنجه زندانیان مهارت ویژه دارد.» 

یافته‌های این گزارش نشان میدهد که اکنون هژده زندان غیرقانونی در یمن موجود است که دو هزار نفر دراین زندان ها نگهداری می‌شوند.

در همین حال، زندانیان مدعی اند که امریکایی ها آنان را با کمک ترجمانان کشورهای عرب مورد شکنجه قرار میدادند.

 یک زندانی رها شده گفت: «دراین زندان یک بازجوی امریکایی است که با کمک یک ترجمان لبنانی از زندانیان بازجویی می کند ، او زندانیان را بی اندازه شکنجه می کند زیرا او از افغانستان برگشته است.» 

این درحالیست که ائتلاف عرب به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی در برابر شبه نظامیان حوثی که از سوی ایران حمایت می شوند و حکومت وقت یمن را سقوط دادند ،عملیات های زمینی و هوایی را آغاز کرده اند ، که ایالات متحده امریکا نیز از بهر خصومت اش با ایران، از ائتلاف عرب پشتیبانی می‎کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره