Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کوریای شمالی دو موشک کوتاه‌بُرد را آزمایش کرد

کوریای شمالی پس از بیست ماه توقف آزمایش‌های موشکی، صبح امروز (پنج‌شنبه ۰۳ اسد) دو موشک کوتاه‌بُرد را آزمایش کرد.

مقام‌های جاپان و کوریای جنوبی می‌گویند که این دو موشک صبح امروز به دریای جاپان پرتاب شدند؛ اما جزییات دقیق آن‌ها در دست نیست.

کوریای شمالی تهدید کرده بود که در اعتراض به تمرین‌های نظامی مشترک کوریای جنوبی و ایالات متحده، آزمایش‌های موشکی‌اش را پس از بیست ماه از سر خواهد گرفت.

یوشیده سوگا، دبیر کابینه جاپان، گفت: «ما آگاه استیم که امروز صبح اشیای پرنده‌یی پرتاب شده‌اند. ما اکنون در حال گردآوری اطلاعات استیم. تا کنون نمی‌دانیم که این موشک‌ها در قلمرو جاپان افتاده اند یا نه. نشانه‌یی هم نیافته ایم که این پرتاب‌ها، جاپان را تهدید کنند.»

کوریای جنوبی می‌گوید که این موشک‌های کوریای شمالی با بُرد ۴۳۰ کیلومتر و ارتفاع ۵۰ کیلومتر به دریای جاپان پرتاب شدند.

کیم جون  رک، سخنگوی ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی، گفت: «اخیراً کیم جونگ اون از محلی که این موشک‌ها از آن‌جا پرتاب شده اند بازدید کرده بود. ما فعالیت‌های او را زیر نظر داریم.»

یانگ مو  جین، استاد مطالاعات کوریای شمالی در دانشگاه سیول، گفت: «پیش از آغاز گفت‌وگوهای تازه میان ایالات متحده و کوریای شمالی، این آزمایش‌ها می‌توانند گونه‌یی از زور آزمایی باشند تا بر ایالات متحده فشار آورده شود که از امنیت کوریای شمالی به حکومت این کشور تضمین بدهد.»

پیش از این آزمایش‌ها، کوریای شمالی هشدار داده بود که با آزمایش‌های موشکی و احتمالاً هسته‌یی، به تمرین‌های مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی که قرار است ماه آینده برگزار شوند، پاسخ خواهد داد.

تمرین‌های نظامی مشترک امریکا و کوریای جنوبی به درخواست کوریای شمالی و موافقت دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، متوقف شده بودند.

کوریای شمالی دو موشک کوتاه‌بُرد را آزمایش کرد

کوریای جنوبی می‌گوید موشک‌های کوریای شمالی به دریای جاپان پرتاب شدند.

Thumbnail

کوریای شمالی پس از بیست ماه توقف آزمایش‌های موشکی، صبح امروز (پنج‌شنبه ۰۳ اسد) دو موشک کوتاه‌بُرد را آزمایش کرد.

مقام‌های جاپان و کوریای جنوبی می‌گویند که این دو موشک صبح امروز به دریای جاپان پرتاب شدند؛ اما جزییات دقیق آن‌ها در دست نیست.

کوریای شمالی تهدید کرده بود که در اعتراض به تمرین‌های نظامی مشترک کوریای جنوبی و ایالات متحده، آزمایش‌های موشکی‌اش را پس از بیست ماه از سر خواهد گرفت.

یوشیده سوگا، دبیر کابینه جاپان، گفت: «ما آگاه استیم که امروز صبح اشیای پرنده‌یی پرتاب شده‌اند. ما اکنون در حال گردآوری اطلاعات استیم. تا کنون نمی‌دانیم که این موشک‌ها در قلمرو جاپان افتاده اند یا نه. نشانه‌یی هم نیافته ایم که این پرتاب‌ها، جاپان را تهدید کنند.»

کوریای جنوبی می‌گوید که این موشک‌های کوریای شمالی با بُرد ۴۳۰ کیلومتر و ارتفاع ۵۰ کیلومتر به دریای جاپان پرتاب شدند.

کیم جون  رک، سخنگوی ستاد مشترک ارتش کوریای جنوبی، گفت: «اخیراً کیم جونگ اون از محلی که این موشک‌ها از آن‌جا پرتاب شده اند بازدید کرده بود. ما فعالیت‌های او را زیر نظر داریم.»

یانگ مو  جین، استاد مطالاعات کوریای شمالی در دانشگاه سیول، گفت: «پیش از آغاز گفت‌وگوهای تازه میان ایالات متحده و کوریای شمالی، این آزمایش‌ها می‌توانند گونه‌یی از زور آزمایی باشند تا بر ایالات متحده فشار آورده شود که از امنیت کوریای شمالی به حکومت این کشور تضمین بدهد.»

پیش از این آزمایش‌ها، کوریای شمالی هشدار داده بود که با آزمایش‌های موشکی و احتمالاً هسته‌یی، به تمرین‌های مشترک ایالات متحده و کوریای جنوبی که قرار است ماه آینده برگزار شوند، پاسخ خواهد داد.

تمرین‌های نظامی مشترک امریکا و کوریای جنوبی به درخواست کوریای شمالی و موافقت دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، متوقف شده بودند.

هم‌رسانی کنید