وروستي خبرونه
Thumbnail
ستاسو نظر

امریکا د افغانستان په اړه له چا سره خبرې کوي؟

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر وړاندې شي، خو انګلیسي یې کیدی شي د پاڼې په انګلیسي برخه کې ولولی.

ستاسو نظر

امریکا د افغانستان په اړه له چا سره خبرې کوي؟

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر وړاندې شي، خو انګلیسي یې کیدی شي د پاڼې په انګلیسي برخه کې ولولی.

Thumbnail

د دې مقالې پښتو ژباړه به ډير ژر وړاندې شي، خو انګلیسي یې کیدی شي د پاڼې په انګلیسي برخه کې ولولی.

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه