وروستي خبرونه
Thumbnail
ستاسو نظر

د پاکستانی ملی ټیم بیرته راتګ کابل ته د ۱۰۷۶ کال د سیالیو جشن دی

په لومړی ځل په تیرو ۳۷ کالو کی ، د افغانستان ملی فوټبال ملی ټیم ، د پاکستان ملی ټیم کوربه په کابل کی د افغانستان فوټبال فدراسیون استدیوم کی ده ، دا سیالی وروسته له غرمی ۴ بجی په یویشتم دی اګست پیلیږی ، دا لوبه لومړی نړیوواله لوبه وروسته د ترکمنستان له ملی ټیم څخه په کابل کی ۲۰۰۳ کال کی د نړیوالو سیالو ټاکنو لپاره دی.

یوسف کاکر د افغانستان ملی ټیم د ټیم مشر داسی وایی ، موږ هیله مند یو چی دا لوبه ددی له امل شی ترڅو کابل د نړیووالو لا‌‌ډیرو نړیووالو لوبو کوربه اوسی ، ځکه چی زموږ ملی ټیم نور ددی ته اړ نشی ترڅو د کورنیو لوبو لپاره نورو هیوادو ته لاړشی ، په همدی توګه هغه داسی هم وویل ، زه په دی ډاډه یم چی دا لوبه به ددوه هیوادو پاکستان او افغانستان ترمینځ په غوره تفاهم سره ورسیږی ، وروستی ځل چی د افغانستان او پاکستان ملی ټیمونه سره مخامخ شوه ، په ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) کالو کی وه ، سیاسی کړکیچ وضیعت ته په لیدو سره په هغه وخت کی د افغانستان او پاکستان ترمینځ په ۷۰ پیړی کی ، پاکستان ډیر د افغانستان د کوربتوب او دهغوی منل ورته د حیرانتیا وه.

د اوړی په ۱۹۷۶ کال کی ، په زرګونه تنه مینه والا د تاریخی استدیوم قاضی او چمن د جمهوری افغانستان د کالیزی جشن لپاره سره راټول شوی وه ، د سرګرمی لپاره د موسیقی ‌ډلی د هیواد له هرګوډ لویدیځ او او اسیا له پلازمینی څخه ، د نظامی ځواکونو ټیمونو ددی لپاره چی د ولسمشر داوودخان پام ځان ته واړوی ، او کوم ځایونه چی د دولتی وزارت خانو له خوا د خواړو او هنری لوبو لپاره غوره ، او ورکړل شوی وه.

د اونی په لړ کی یوه ډیره مهمه ننداره د فوتبال سیالی وه ، په تیرو کالو کی ، نامتو ټیمونه له ایران ، پاکستان ، هند ، او ترکیه ، او تاجکستان هیواد څخه چی د پخوانی شوری ترکنترول لاندی وه ، د جهموری افغانستان کالیزی جشن تورنمت کی شتون درلوده چی دا لوبی په قاضی استدیوم کی ترسره شوی ، په حدود دی ۲۰۰۰۰ زره تنه او یا هم ‌ډیر ددی لوی نندارچیان وه ، د نندارچیانو شمیر دومره ډیر وه ، چی ګڼ شمیرو یی لوبه له ډیر لیری واټن څخه ننداره کوله.

خو په ۱۹۷۶ کال کی ، افغانستان د یوه ځانګړی ټیم کوربه وه ، د پاکستان ملی ټیم د افغانستان الف او ب ټیم سره د سیالی لپاره کابل ته راغلی وه.

د افغانستان الف ملی ټیم د پاکستان ملی ټیم ته دی یو پر صفر نتیجه په قاضی استدیوم کی ماته ورکړه ، د لوبی د نظرورکوونکی ګزارش د ملګرتیا او درناوی له مخی وه ، خو په بله لوبه کی چی لوبه ډیره سخته او کړکیچنه شوی وه ، د افغانستان ب ملی ټیم چی یو پر صفر د پاکستان له ټیم څخه ماته وخوړه ، ولسمشر ، داوودخان ملی ټیم ته د مبارکی او پوښتنی څخه د لوبی پای ته رسیدو وروسته په هغه ځای کی ډیره خوښی وښودله ، هغه ۵۰۰۰ زره افغانی چی د یوه دولتی کارکوونکی د دری میاشتو له تنخوا سره یی سمون درلوده ، دی یوی ډالی په توګه یی د ټیم هریوه لوبغالی ته ورکړی ، دا لومړی ځل وه چی د افغانستان حکومت په ښکاره ډول د فوټبال لوبی لوبغالو ته ، قدردانی او درناوی وکه ،

ستاسو نظر

د پاکستانی ملی ټیم بیرته راتګ کابل ته د ۱۰۷۶ کال د سیالیو جشن دی

په لومړی ځل په تیرو ۳۷ کالو کی ، د افغانستان ملی فوټبال ملی ټیم ، د پاکستان ملی ټیم کوربه په کابل

Thumbnail

په لومړی ځل په تیرو ۳۷ کالو کی ، د افغانستان ملی فوټبال ملی ټیم ، د پاکستان ملی ټیم کوربه په کابل کی د افغانستان فوټبال فدراسیون استدیوم کی ده ، دا سیالی وروسته له غرمی ۴ بجی په یویشتم دی اګست پیلیږی ، دا لوبه لومړی نړیوواله لوبه وروسته د ترکمنستان له ملی ټیم څخه په کابل کی ۲۰۰۳ کال کی د نړیوالو سیالو ټاکنو لپاره دی.

یوسف کاکر د افغانستان ملی ټیم د ټیم مشر داسی وایی ، موږ هیله مند یو چی دا لوبه ددی له امل شی ترڅو کابل د نړیووالو لا‌‌ډیرو نړیووالو لوبو کوربه اوسی ، ځکه چی زموږ ملی ټیم نور ددی ته اړ نشی ترڅو د کورنیو لوبو لپاره نورو هیوادو ته لاړشی ، په همدی توګه هغه داسی هم وویل ، زه په دی ډاډه یم چی دا لوبه به ددوه هیوادو پاکستان او افغانستان ترمینځ په غوره تفاهم سره ورسیږی ، وروستی ځل چی د افغانستان او پاکستان ملی ټیمونه سره مخامخ شوه ، په ۱۹۷۶ (۱۳۵۵) کالو کی وه ، سیاسی کړکیچ وضیعت ته په لیدو سره په هغه وخت کی د افغانستان او پاکستان ترمینځ په ۷۰ پیړی کی ، پاکستان ډیر د افغانستان د کوربتوب او دهغوی منل ورته د حیرانتیا وه.

د اوړی په ۱۹۷۶ کال کی ، په زرګونه تنه مینه والا د تاریخی استدیوم قاضی او چمن د جمهوری افغانستان د کالیزی جشن لپاره سره راټول شوی وه ، د سرګرمی لپاره د موسیقی ‌ډلی د هیواد له هرګوډ لویدیځ او او اسیا له پلازمینی څخه ، د نظامی ځواکونو ټیمونو ددی لپاره چی د ولسمشر داوودخان پام ځان ته واړوی ، او کوم ځایونه چی د دولتی وزارت خانو له خوا د خواړو او هنری لوبو لپاره غوره ، او ورکړل شوی وه.

د اونی په لړ کی یوه ډیره مهمه ننداره د فوتبال سیالی وه ، په تیرو کالو کی ، نامتو ټیمونه له ایران ، پاکستان ، هند ، او ترکیه ، او تاجکستان هیواد څخه چی د پخوانی شوری ترکنترول لاندی وه ، د جهموری افغانستان کالیزی جشن تورنمت کی شتون درلوده چی دا لوبی په قاضی استدیوم کی ترسره شوی ، په حدود دی ۲۰۰۰۰ زره تنه او یا هم ‌ډیر ددی لوی نندارچیان وه ، د نندارچیانو شمیر دومره ډیر وه ، چی ګڼ شمیرو یی لوبه له ډیر لیری واټن څخه ننداره کوله.

خو په ۱۹۷۶ کال کی ، افغانستان د یوه ځانګړی ټیم کوربه وه ، د پاکستان ملی ټیم د افغانستان الف او ب ټیم سره د سیالی لپاره کابل ته راغلی وه.

د افغانستان الف ملی ټیم د پاکستان ملی ټیم ته دی یو پر صفر نتیجه په قاضی استدیوم کی ماته ورکړه ، د لوبی د نظرورکوونکی ګزارش د ملګرتیا او درناوی له مخی وه ، خو په بله لوبه کی چی لوبه ډیره سخته او کړکیچنه شوی وه ، د افغانستان ب ملی ټیم چی یو پر صفر د پاکستان له ټیم څخه ماته وخوړه ، ولسمشر ، داوودخان ملی ټیم ته د مبارکی او پوښتنی څخه د لوبی پای ته رسیدو وروسته په هغه ځای کی ډیره خوښی وښودله ، هغه ۵۰۰۰ زره افغانی چی د یوه دولتی کارکوونکی د دری میاشتو له تنخوا سره یی سمون درلوده ، دی یوی ډالی په توګه یی د ټیم هریوه لوبغالی ته ورکړی ، دا لومړی ځل وه چی د افغانستان حکومت په ښکاره ډول د فوټبال لوبی لوبغالو ته ، قدردانی او درناوی وکه ،

شریک یي کړئ

په دې اړه مو اندونه