Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش سیاسیون به سخنان گلبدین حکمتیار

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به گفته‌های گلبدین حکمتیار، رهبر اسلامی افغانستان، می‌گوید که به کارگیری از زبان تهدید و توهین در افغانستان کارا نبوده‌است و مردم نیز از رهبران سیاسی شان چنین توقعی را ندارند.

آقای عبدالله در همایش پایان کار سفیر سازمان همکاری‌های اسلامی در سفارت ترکیه در کابل، تأکید می‌کند که افغانستان به پیام‌های صلح‌آمیز، سکون بخش و احترام متقابل نیاز دارد.

او افزود: "پیام من به رهبران سیاسی ما این است که کشور ما نیازمند پیام‌های سکون بخش، صلح‌آمیز و پیام‌های احترام متقابل است، به‌کارگیری از زبان توهین و تهدید در این کشور کارا نبوده‌است و مردم نیز چنین توقعی را ندارند."

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور نیز گفته‌های آقای حکمتیار را دربارۀ محاصرۀ ارگ یک "فکاهی سیاسی" خوانده‌است. 

روز گذشته آقای حکمتیار گفت که اگر حکومت زندانیان این حزب را از آزاد نکند، هودارانش دست به تظاهرات خواهند زد و ارگ را محاصره خواهند کرد.

این گفته‌های آقای حکمتیار در میان سیاست‌گران بیرون از حکومت نیز واکنش برانگیز شده‌است.

احمدولی مسعود، مسؤول بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید: "ادبیات نفرت، ادبیات حقارت، ادبیات عقده، ادبیات جنگ، ادبیات کودتایی دوباره زنده ساخت و شمشیر را به رخ تمام مردم افغانستان کشید که منم رستم پهلوان، ما که رستمی ات را ندیدیم."

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی نیز در واکنش به گفته‌های آقای حکمتیار گفته‌است که او از خانۀ کرایی حکومت طرح براندازی نظام را مطرح می‌سازد و این کار را مضحک دانسته‌است.

آقای حکمتیار در مراسمی به‌مناسبت روز خروج قشون سرخ شوروی، در کابل سخن می‌زد، گفت که جنگ امریکا در برابر طالبان ناکام است.

او ادعا کرد که عامل بن‌بست مذاکرات صلح هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان حکومت افغانستان است: "اگر عقل تان به سرتان نیاید، مطمین باشید که این حرکت منتج به این خواهد شد که بساط تان جمع شود."

حکمتیار در بخش دیگر از سخنانش، از حکومت امریکا خواست که به تعهدش مبنی‌بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا ماه جوزا عمل کند؛ در غیر آن ادامۀ حضور امریکا در افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود: "امریکا هیچ بدیل و انتخاب دیگری جز خروج نیروهایش از افغانستان ندارد."

رهبرحزب اسلامی حکومت را به ادامۀ جنگ متهم کرد و گفت که اطلاعات دقیق دارد که از مرزهای کشور، برای ملیشه‌سازی گروه‌های ضد طالبان، جنگ‌افزار وارد کشور می‌شود.

گلبدین حکمتیار هم‌چنین گفت که راه برون رفت از اوضاع کنونی کشور برگزاری انتخابات پس از ایجاد حکومت موقت است.

او چهار سال پیش به روند صلح پیوست و بر بنیاد اطلاعات دفتر مشاوریت امنیت ملی رییس‌جمهور، بیش از صد تن از نگهبانان ریاست رجال برجسته از او نگهبانی می‌کنند.

واکنش سیاسیون به سخنان گلبدین حکمتیار

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور نیز گفته‌های آقای حکمتیار را دربارۀ محاصرۀ ارگ یک "فکاهی سیاسی" خوانده‌است.

تصویر بندانگشتی

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به گفته‌های گلبدین حکمتیار، رهبر اسلامی افغانستان، می‌گوید که به کارگیری از زبان تهدید و توهین در افغانستان کارا نبوده‌است و مردم نیز از رهبران سیاسی شان چنین توقعی را ندارند.

آقای عبدالله در همایش پایان کار سفیر سازمان همکاری‌های اسلامی در سفارت ترکیه در کابل، تأکید می‌کند که افغانستان به پیام‌های صلح‌آمیز، سکون بخش و احترام متقابل نیاز دارد.

او افزود: "پیام من به رهبران سیاسی ما این است که کشور ما نیازمند پیام‌های سکون بخش، صلح‌آمیز و پیام‌های احترام متقابل است، به‌کارگیری از زبان توهین و تهدید در این کشور کارا نبوده‌است و مردم نیز چنین توقعی را ندارند."

امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور نیز گفته‌های آقای حکمتیار را دربارۀ محاصرۀ ارگ یک "فکاهی سیاسی" خوانده‌است. 

روز گذشته آقای حکمتیار گفت که اگر حکومت زندانیان این حزب را از آزاد نکند، هودارانش دست به تظاهرات خواهند زد و ارگ را محاصره خواهند کرد.

این گفته‌های آقای حکمتیار در میان سیاست‌گران بیرون از حکومت نیز واکنش برانگیز شده‌است.

احمدولی مسعود، مسؤول بنیاد شهید احمدشاه مسعود، می‌گوید: "ادبیات نفرت، ادبیات حقارت، ادبیات عقده، ادبیات جنگ، ادبیات کودتایی دوباره زنده ساخت و شمشیر را به رخ تمام مردم افغانستان کشید که منم رستم پهلوان، ما که رستمی ات را ندیدیم."

عطامحمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی نیز در واکنش به گفته‌های آقای حکمتیار گفته‌است که او از خانۀ کرایی حکومت طرح براندازی نظام را مطرح می‌سازد و این کار را مضحک دانسته‌است.

آقای حکمتیار در مراسمی به‌مناسبت روز خروج قشون سرخ شوروی، در کابل سخن می‌زد، گفت که جنگ امریکا در برابر طالبان ناکام است.

او ادعا کرد که عامل بن‌بست مذاکرات صلح هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان حکومت افغانستان است: "اگر عقل تان به سرتان نیاید، مطمین باشید که این حرکت منتج به این خواهد شد که بساط تان جمع شود."

حکمتیار در بخش دیگر از سخنانش، از حکومت امریکا خواست که به تعهدش مبنی‌بر خروج نیروهای این کشور از افغانستان تا ماه جوزا عمل کند؛ در غیر آن ادامۀ حضور امریکا در افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود: "امریکا هیچ بدیل و انتخاب دیگری جز خروج نیروهایش از افغانستان ندارد."

رهبرحزب اسلامی حکومت را به ادامۀ جنگ متهم کرد و گفت که اطلاعات دقیق دارد که از مرزهای کشور، برای ملیشه‌سازی گروه‌های ضد طالبان، جنگ‌افزار وارد کشور می‌شود.

گلبدین حکمتیار هم‌چنین گفت که راه برون رفت از اوضاع کنونی کشور برگزاری انتخابات پس از ایجاد حکومت موقت است.

او چهار سال پیش به روند صلح پیوست و بر بنیاد اطلاعات دفتر مشاوریت امنیت ملی رییس‌جمهور، بیش از صد تن از نگهبانان ریاست رجال برجسته از او نگهبانی می‌کنند.

هم‌رسانی کنید