Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سخنان رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا واکنش‌های را برانگیخت

سخنان رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا در باره بازگشای سفارت این کشور در کابل با واکنش‌های در بریتانیا روبه‌رو شده است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا به انتقاد از این سخنان می‌گوید که گفت‌وگو با رژیم‌ها به معنی به رسمیت‌شناسی آنان نیست.

نخست وزیر بریتانیا، گفت: «ما بار دیگر نقض حقوق بشر را که در سرتاسر جهان می‌بینیم، فریاد خواهیم زد. ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان نیز نقض حقوق بشر و موردی‌ است که ما در گذشته نیز درباره آن صحبت کرده‌ایم. ما همچنین به گفت‌وگو با رژیم‌ها درباره نقض حقوق بشر ادامه می‌دهیم. این گفت‌وگو‌های ما به این معنی نیست که ما آن رژیم‌ها را مشروع می‌دانیم یا اقدام‌های آنان را تایید می‌‌کنیم.»

از سویی هم، رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا بار دیگر از بهر کمک رساندن به مردم افغانستان، خواهان بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل شده است.

به باور او امریکا نیز سفارت‌اش را در افغانستان باز خواهد کرد.

توبیاس الوود، رییس کمیته منتخب دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا، گفت: «راهبردی که ما در حال حاضر در قبال طالبان در افغانستان داریم، به گونه‌ی درست کار نمی‌کند. ما در سال ۲۰۲۱ میلادی به طور کامل افغانستان را ر‌ها کردیم و ساده‌ترین اقدامی را که می‌توانیم انجام دهیم این ا‌ست که سفارت کشور خود را دوباره در افغانستان بازگشایی کنیم. همان‌طور که امریکا نیز سفارت خود را در افغانستان بازگشایی می‌کند.»

اما در سویی دیگر، میتیو میلر، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا مساله بازگشایی سفارت امریکا در کابل را رد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «من فقط در مورد سؤال اول شما می‌خواهم بگویم که نخیر ما در حال حاضر سفارت خود را در افغانستان بازگشایی نمی‌کنیم. ما مانند متحدان و شرکای خود، در برخی مسایل با طالبان در حال گفت‌وگو و تعامل هستیم.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، در این باره گفت: «گشایش سفارت‌های کشور‌هایی اثر‌گذار در امور افغانستان و به خصوص کشور‌های ابر قدرت مانند بریتانیا یا امریکا اثر بیش‌تر نسبت به دیگران چون یکی روابط با جهان تأمین می‌شود و دوم این‌که دیگر کشور‌ها تشویق می‌شوند.»

پیش از این سرپرست وزارت خارجه گفته است که سفارت‌های کشور‌های همسایه مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، کازاخستان، قرقیزستان، روسیه، هند، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی و سفارت عربستان سعودی در کشور باز استند.
 

سخنان رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا واکنش‌های را برانگیخت

از سویی هم، رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا بار دیگر از بهر کمک رساندن به مردم افغانستان، خواهان بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل شده است.

Thumbnail

سخنان رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا در باره بازگشای سفارت این کشور در کابل با واکنش‌های در بریتانیا روبه‌رو شده است.

ریشی سوناک، نخست وزیر بریتانیا به انتقاد از این سخنان می‌گوید که گفت‌وگو با رژیم‌ها به معنی به رسمیت‌شناسی آنان نیست.

نخست وزیر بریتانیا، گفت: «ما بار دیگر نقض حقوق بشر را که در سرتاسر جهان می‌بینیم، فریاد خواهیم زد. ممنوعیت تحصیل زنان در افغانستان نیز نقض حقوق بشر و موردی‌ است که ما در گذشته نیز درباره آن صحبت کرده‌ایم. ما همچنین به گفت‌وگو با رژیم‌ها درباره نقض حقوق بشر ادامه می‌دهیم. این گفت‌وگو‌های ما به این معنی نیست که ما آن رژیم‌ها را مشروع می‌دانیم یا اقدام‌های آنان را تایید می‌‌کنیم.»

از سویی هم، رییس کمیته دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا بار دیگر از بهر کمک رساندن به مردم افغانستان، خواهان بازگشایی سفارت بریتانیا در کابل شده است.

به باور او امریکا نیز سفارت‌اش را در افغانستان باز خواهد کرد.

توبیاس الوود، رییس کمیته منتخب دفاعی مجلس نمایندگان بریتانیا، گفت: «راهبردی که ما در حال حاضر در قبال طالبان در افغانستان داریم، به گونه‌ی درست کار نمی‌کند. ما در سال ۲۰۲۱ میلادی به طور کامل افغانستان را ر‌ها کردیم و ساده‌ترین اقدامی را که می‌توانیم انجام دهیم این ا‌ست که سفارت کشور خود را دوباره در افغانستان بازگشایی کنیم. همان‌طور که امریکا نیز سفارت خود را در افغانستان بازگشایی می‌کند.»

اما در سویی دیگر، میتیو میلر، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا مساله بازگشایی سفارت امریکا در کابل را رد می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا، گفت: «من فقط در مورد سؤال اول شما می‌خواهم بگویم که نخیر ما در حال حاضر سفارت خود را در افغانستان بازگشایی نمی‌کنیم. ما مانند متحدان و شرکای خود، در برخی مسایل با طالبان در حال گفت‌وگو و تعامل هستیم.»

عزیز معارج، دیپلومات پیشین، در این باره گفت: «گشایش سفارت‌های کشور‌هایی اثر‌گذار در امور افغانستان و به خصوص کشور‌های ابر قدرت مانند بریتانیا یا امریکا اثر بیش‌تر نسبت به دیگران چون یکی روابط با جهان تأمین می‌شود و دوم این‌که دیگر کشور‌ها تشویق می‌شوند.»

پیش از این سرپرست وزارت خارجه گفته است که سفارت‌های کشور‌های همسایه مانند چین، ازبیکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، کازاخستان، قرقیزستان، روسیه، هند، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی و سفارت عربستان سعودی در کشور باز استند.
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره