Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انوارالحق کاکر: برای دفاع از مردم خویش در هر جایی که نیاز باشد اقدام میکنیم

انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر موقت پاکستان می‌گوید که پاکستان برای دفاع از مردمش در هر جای که نیاز باشد اقدام کرده می‌تواند.

آقای کاکر این موضوع را در گفت‌وگو با بخش اردو صدای امریکا در پاسخ به پرسش این‌که آیا پاکستان بر خلاف تی تی پی در داخل افغانستان نیز اقداماتی را انجام خواهند داد، بیان کرده است.

نخست‌وزیر موقت پاکستان در این باره گفت: «پاکستان حق دفاع را دارد و ما برای حفاظت از پاکستان به هر آن جای که نیاز برای اقدام باشد رفته می‌توانیم. من مشخصا بالای ساحاتی که پاکستان اقدام کرده می‌تواند چیزی نمی‌گویم و هر زمانی که چنین چیزی نیاز باشد ما تصمیم می‌گیریم که چه کرده می‌توانیم.»

عبدالبصیر، آگاه مسایل نظامی گفت: «پاکستان خودش برای افغانان مضر تمام شده است و حال فکر می‌کنند که خاک ما در برابر آنان استفاده می‌شود.»

آقای کاکر می‌افزاید که با توجه به توافق‌نامه دوحه، امارت اسلامی می‌پذیرد که برای داشتن روابط خوب با همسایه‌گان به استفاده نشدن از خاک این کشور نیاز است.

نخست‌وزیر موقت پاکستان افزود: «من می‌دانم که برای داشتن یک ارتباط خوب با کشورهای منطقه و همسایه‌گان آنان نیز قناعت دارند. این که چرا این اتفاق نمی‌افتد علت‌های گونه‌گون دارد و پاکستان بر ابعاد گونه‌گون آن توجه می‌کند و رفتار خود را بررسی کرده و رفتار که از آنان انتظار دارد را در نشست‌های حقوقی که مشارکت می‌کند، بیان می‌کند.»

نخست‌وزیر موقت پاکستان همچنان گفته که در گفت‌وگو با امارت اسلامی منافع پاکستان در صدر اولویت‌هایش قرار دارد.

همزمان با این، امارت اسلامی از پاکستان می‌خواهد که برای حل چالش‌های کنونی راه گفت‌وگو را با امارت اسلامی در پیش گیرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما از اول هم این مساله را رد کردیم که هیچ گونه تمویل با کسانی که مخالف پاکستان هستند نداریم، از خاک افغانستان کسی استفاده کرده نمی‌تواند و ما هم برای شان اجازه نمی‌دهیم در این مورد ما جدی هستیم و گام‌هایی را نیز برداشته ایم؛ ولی پاکستان نیز نباید این اتهام‌ها را بسته کند و بیان چنین موضوعات در رسانه‌ها و اتهام بستن راه‌حل نیست بل باید گفت‌وگو مستقیم داشته باشند و اگر اسنادی دارند با ما شریک کنند.»

نخست‌وزیر موقت پاکستان همچنان از بهترشدن روابط بازرگانی میان کابل و اسلام‌آباد سخن می‌زند.

او در بخشی از سخنان‌اش تاکید کرده که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست هرچند که روی میز آنان نیست، اما به علت حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان در سطح دولت با آنان مذاکره صورت می‌گیرد.

انوارالحق کاکر: برای دفاع از مردم خویش در هر جایی که نیاز باشد اقدام میکنیم

آقای کاکر این موضوع را در گفت‌وگو با بخش اردو صدای امریکا در پاسخ به پرسش این‌که آیا پاکستان بر خلاف تی تی پی در داخل افغانستان نیز اقداماتی را انجام خواهند داد، بیان کرده است.

تصویر بندانگشتی

انوارالحق کاکر، نخست‌وزیر موقت پاکستان می‌گوید که پاکستان برای دفاع از مردمش در هر جای که نیاز باشد اقدام کرده می‌تواند.

آقای کاکر این موضوع را در گفت‌وگو با بخش اردو صدای امریکا در پاسخ به پرسش این‌که آیا پاکستان بر خلاف تی تی پی در داخل افغانستان نیز اقداماتی را انجام خواهند داد، بیان کرده است.

نخست‌وزیر موقت پاکستان در این باره گفت: «پاکستان حق دفاع را دارد و ما برای حفاظت از پاکستان به هر آن جای که نیاز برای اقدام باشد رفته می‌توانیم. من مشخصا بالای ساحاتی که پاکستان اقدام کرده می‌تواند چیزی نمی‌گویم و هر زمانی که چنین چیزی نیاز باشد ما تصمیم می‌گیریم که چه کرده می‌توانیم.»

عبدالبصیر، آگاه مسایل نظامی گفت: «پاکستان خودش برای افغانان مضر تمام شده است و حال فکر می‌کنند که خاک ما در برابر آنان استفاده می‌شود.»

آقای کاکر می‌افزاید که با توجه به توافق‌نامه دوحه، امارت اسلامی می‌پذیرد که برای داشتن روابط خوب با همسایه‌گان به استفاده نشدن از خاک این کشور نیاز است.

نخست‌وزیر موقت پاکستان افزود: «من می‌دانم که برای داشتن یک ارتباط خوب با کشورهای منطقه و همسایه‌گان آنان نیز قناعت دارند. این که چرا این اتفاق نمی‌افتد علت‌های گونه‌گون دارد و پاکستان بر ابعاد گونه‌گون آن توجه می‌کند و رفتار خود را بررسی کرده و رفتار که از آنان انتظار دارد را در نشست‌های حقوقی که مشارکت می‌کند، بیان می‌کند.»

نخست‌وزیر موقت پاکستان همچنان گفته که در گفت‌وگو با امارت اسلامی منافع پاکستان در صدر اولویت‌هایش قرار دارد.

همزمان با این، امارت اسلامی از پاکستان می‌خواهد که برای حل چالش‌های کنونی راه گفت‌وگو را با امارت اسلامی در پیش گیرد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «ما از اول هم این مساله را رد کردیم که هیچ گونه تمویل با کسانی که مخالف پاکستان هستند نداریم، از خاک افغانستان کسی استفاده کرده نمی‌تواند و ما هم برای شان اجازه نمی‌دهیم در این مورد ما جدی هستیم و گام‌هایی را نیز برداشته ایم؛ ولی پاکستان نیز نباید این اتهام‌ها را بسته کند و بیان چنین موضوعات در رسانه‌ها و اتهام بستن راه‌حل نیست بل باید گفت‌وگو مستقیم داشته باشند و اگر اسنادی دارند با ما شریک کنند.»

نخست‌وزیر موقت پاکستان همچنان از بهترشدن روابط بازرگانی میان کابل و اسلام‌آباد سخن می‌زند.

او در بخشی از سخنان‌اش تاکید کرده که به رسمیت شناختن حکومت سرپرست هرچند که روی میز آنان نیست، اما به علت حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان در سطح دولت با آنان مذاکره صورت می‌گیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره