Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مهم خواندن "علوم عصری" از سوی سرپرست وزارت معارف در جوزجان

حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف که به ولایت جوزجان سفر کرده، گفته است که آموزش علوم عصری و دینی به هدف پیشرفت و برابری با کشورهای جهان، مهم است.

به گفته‌ی سرپرست وزارت معارف، دانش‌آموزان خلاق که با دست خالی و استفاده از وسایل ناچیز هواپیماهای بی‌سرنشین و وسایل پیشرفته می‌سازند، اگر مورد پشتیبانی قرار گیرند، وسایل پیشرفته‌تر خواهند ساخت.

سرپرست وزارت معارف این سخنان را در مراسم گشایش یک مکتب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان گفته است.

حبیب الله آغا در این مراسم گفت: «وقتی از پلاستیک طیاره جور کرده می‌تواند، وقتی به او [دانش‌آموز] خوب تعلیم داده شود و در علوم عصری خوب پیش برود شود، ان‌شاءالله آن شاگرد طیاره درون [بی‌سرنشین] می‌سازد.»

مسوولان محلی و بزرگان قوم در ولسوالی آقچه جوزجان نیز بر ایجاد مکتب‌ها و فراهم ساختن زمینه‌های آموزش عصری برای دانش‌آموزان تاکید کرده‌اند.

نور الدین عمیر، معاون والی جوزجان گفته است: «شما هم تلاش بکنید که اولادهای تان را به مکتب بفرستید و از مکتب منع نکنید.»

رامین صافی، نماینده باشنده‌های ولسوالی آقچه جوزجان گفته است: «تعمیری دارای ۲۴ صنف و شعبه‌های اداری که در مجموع ۳۲ اتاق می‌شود، به هزینه شخصی مجتمع عبدالله صافی و پسران اعمار گردیده و در اختیار معارف گذاشته می‌شود.»

سرپرست وزارت معارف در حالی بر فراگیری آموزش‌های عصری و دینی در کشور تاکید می‌کند که بیش از ۷۳۰ روز می‌شود دختران بالاتر از صنف ششم در کشور اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

مهم خواندن "علوم عصری" از سوی سرپرست وزارت معارف در جوزجان

سرپرست وزارت معارف این سخنان را در مراسم گشایش یک مکتب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان گفته است.

تصویر بندانگشتی

حبیب الله آغا، سرپرست وزارت معارف که به ولایت جوزجان سفر کرده، گفته است که آموزش علوم عصری و دینی به هدف پیشرفت و برابری با کشورهای جهان، مهم است.

به گفته‌ی سرپرست وزارت معارف، دانش‌آموزان خلاق که با دست خالی و استفاده از وسایل ناچیز هواپیماهای بی‌سرنشین و وسایل پیشرفته می‌سازند، اگر مورد پشتیبانی قرار گیرند، وسایل پیشرفته‌تر خواهند ساخت.

سرپرست وزارت معارف این سخنان را در مراسم گشایش یک مکتب در ولسوالی آقچه ولایت جوزجان گفته است.

حبیب الله آغا در این مراسم گفت: «وقتی از پلاستیک طیاره جور کرده می‌تواند، وقتی به او [دانش‌آموز] خوب تعلیم داده شود و در علوم عصری خوب پیش برود شود، ان‌شاءالله آن شاگرد طیاره درون [بی‌سرنشین] می‌سازد.»

مسوولان محلی و بزرگان قوم در ولسوالی آقچه جوزجان نیز بر ایجاد مکتب‌ها و فراهم ساختن زمینه‌های آموزش عصری برای دانش‌آموزان تاکید کرده‌اند.

نور الدین عمیر، معاون والی جوزجان گفته است: «شما هم تلاش بکنید که اولادهای تان را به مکتب بفرستید و از مکتب منع نکنید.»

رامین صافی، نماینده باشنده‌های ولسوالی آقچه جوزجان گفته است: «تعمیری دارای ۲۴ صنف و شعبه‌های اداری که در مجموع ۳۲ اتاق می‌شود، به هزینه شخصی مجتمع عبدالله صافی و پسران اعمار گردیده و در اختیار معارف گذاشته می‌شود.»

سرپرست وزارت معارف در حالی بر فراگیری آموزش‌های عصری و دینی در کشور تاکید می‌کند که بیش از ۷۳۰ روز می‌شود دختران بالاتر از صنف ششم در کشور اجازه رفتن به مکتب را ندارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره