Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گماشتن ده عالم دین و حافظ قرآن به عنوان ناظر در معدن طلای "قره ذغن"

وزارت معادن و پترولیم ده عالم دین و حافظ قرآن را برای نظارت از معدن طلای "قره ذغن" ولایت بغلان به کار گماشته است.

این وزارت در یک اعلامیه‌ گفته است که این افراد مکلف به نظارت و جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسرانه و حیف میل در این معدن هستند.

این افراد با حقوق پانزده هزار افغانی در ماه شامل کار شده‌اند.

در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم آمده است: «وزارت معادن و پترولیم ده تن از علما و حافظان را فقط برای معدن طلای قره ذغن ولایت بغلان استخدام کرده و مسوولیت‌های شان نظارت از معدن غرض جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسر و حیف و میل این معدن می‌باشد. تمامی کارهای تخنیکی و فنی معدن طلا قره ذغن توسط متخصصین و انجنیران با تجربه عملی می‌شود و این اشخاص در امور تخنیکی و فنی معدن‌کاری هیچ‌گونه دخالت نخواهند داشت.»

همزمان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، معادن کشور را فراهم کننده زمینه کار برای مردم عنوان می‌کند.

آقای مجاهد گفته است: «برای رفع فقر و بحران بی‌کاری اقدامات بسیار جدی زیر کار است. وزارت‌های سکتوری و سایر وزارت‌هایی‌که در بخش فراهم کردن کار به مردم فعالیت می‌کنند، تلاش جدی دارند که هر روز برای مردم کار پیدا شود. در این راستا در بخش معادن یک میدان وسیع برای کار کردن مردم فراهم شده و پروسه در حالت پیشرفت قرار دارد.»

از سوی دیگر، اتاق صنایع و معادن کشور گفته است که نگرانی این اتاق همواره از دستبرد به معادن کشور بوده و از تصمیم وزارت معادن و پترولیم پشتیبانی می‌کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «تصمیمی که بخاطر حراست از معادن طلای افغانستان گرفته شده است، هر افغان صادقی که در این کار مهم از سوی وزارت معادن، استخدام می‌شود، اگر قاری صاحبان باشد و اگر حافظین باشد، ما استقبال می‌کنیم تا از معادن افغانستان و منافع ملی ما حراست کنند.»

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی در باره استخدام عالمان و حافظان در زمینه نظارت معادن کشور دیدگاه‌های گوناگون دارند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «هرگاه ما تعدادی از افراد دیگری را استخدام کنیم که کارهای متخصصین را مراقبت کنند، می‌تواند پروسه را خیلی هزینه بر بسازد و تاجایی غیرعملی هم  بوده می‌تواند. راه این است که در پهلوی این‌که افراد تخصص میداشته باشند، برنامه‌های تعهدی هم برای‌شان فراهم شود.»

شمس الرحمن احمدزی، آگاه دیگر گفت: «این‌ها در چوکات شریعت این اشخاص را استخدام کرده‌اند، به این خاطر استخدام شدگان نه اختلاس می‌کنند و نه هم رشوه می‌گیرند زیرا آنان عالمان دین هستند، حافظان و قاریان قرآن کریم هستند.»

وزارت معادن و پترولیم پیش از این همواره تاکید کرده است که شفافیت کامل در استخراج معادن وجود دارد و هیچ معدن در کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج نمی‌شود.

گماشتن ده عالم دین و حافظ قرآن به عنوان ناظر در معدن طلای "قره ذغن"

تصویر بندانگشتی

وزارت معادن و پترولیم ده عالم دین و حافظ قرآن را برای نظارت از معدن طلای "قره ذغن" ولایت بغلان به کار گماشته است.

این وزارت در یک اعلامیه‌ گفته است که این افراد مکلف به نظارت و جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسرانه و حیف میل در این معدن هستند.

این افراد با حقوق پانزده هزار افغانی در ماه شامل کار شده‌اند.

در اعلامیه وزارت معادن و پترولیم آمده است: «وزارت معادن و پترولیم ده تن از علما و حافظان را فقط برای معدن طلای قره ذغن ولایت بغلان استخدام کرده و مسوولیت‌های شان نظارت از معدن غرض جلوگیری از قاچاق، استخراج خودسر و حیف و میل این معدن می‌باشد. تمامی کارهای تخنیکی و فنی معدن طلا قره ذغن توسط متخصصین و انجنیران با تجربه عملی می‌شود و این اشخاص در امور تخنیکی و فنی معدن‌کاری هیچ‌گونه دخالت نخواهند داشت.»

همزمان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی، معادن کشور را فراهم کننده زمینه کار برای مردم عنوان می‌کند.

آقای مجاهد گفته است: «برای رفع فقر و بحران بی‌کاری اقدامات بسیار جدی زیر کار است. وزارت‌های سکتوری و سایر وزارت‌هایی‌که در بخش فراهم کردن کار به مردم فعالیت می‌کنند، تلاش جدی دارند که هر روز برای مردم کار پیدا شود. در این راستا در بخش معادن یک میدان وسیع برای کار کردن مردم فراهم شده و پروسه در حالت پیشرفت قرار دارد.»

از سوی دیگر، اتاق صنایع و معادن کشور گفته است که نگرانی این اتاق همواره از دستبرد به معادن کشور بوده و از تصمیم وزارت معادن و پترولیم پشتیبانی می‌کند.

سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن گفت: «تصمیمی که بخاطر حراست از معادن طلای افغانستان گرفته شده است، هر افغان صادقی که در این کار مهم از سوی وزارت معادن، استخدام می‌شود، اگر قاری صاحبان باشد و اگر حافظین باشد، ما استقبال می‌کنیم تا از معادن افغانستان و منافع ملی ما حراست کنند.»

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی در باره استخدام عالمان و حافظان در زمینه نظارت معادن کشور دیدگاه‌های گوناگون دارند.

عبدالظهور مدبر، آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «هرگاه ما تعدادی از افراد دیگری را استخدام کنیم که کارهای متخصصین را مراقبت کنند، می‌تواند پروسه را خیلی هزینه بر بسازد و تاجایی غیرعملی هم  بوده می‌تواند. راه این است که در پهلوی این‌که افراد تخصص میداشته باشند، برنامه‌های تعهدی هم برای‌شان فراهم شود.»

شمس الرحمن احمدزی، آگاه دیگر گفت: «این‌ها در چوکات شریعت این اشخاص را استخدام کرده‌اند، به این خاطر استخدام شدگان نه اختلاس می‌کنند و نه هم رشوه می‌گیرند زیرا آنان عالمان دین هستند، حافظان و قاریان قرآن کریم هستند.»

وزارت معادن و پترولیم پیش از این همواره تاکید کرده است که شفافیت کامل در استخراج معادن وجود دارد و هیچ معدن در کشور به‌گونه‌ی غیرقانونی استخراج نمی‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره