Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بند آب ولسوالی خروار در لوگر با خطر فروریزی روبه‌رو است

شماری از باشندگان ولسوالی خروار لوگر می‌گویند که بخشی از "بند آب" این ولسوالی،  به علت افزایش رسوبات سیلاب‌های پسین در کاسه این بند با خطر فروریزی رو‌به‌رو است. 

به گفته آنان، بخش‌های از زمین‌های مربوط به این بند در سال‌های پسین، از سوی غاصبان نیز غصب شده است. 

محب الله وصال، باشنده، گفت: «بند خروار به بازسازی کامل نیاز دارد، یعنی این بند با تهدید تخریب روبه‌رو است. اگر شما ببینید دروازه‌های این بند، سنگ‌ها و پوش این بند که در گذشته ساخته شده‌اند، در حال تخریب استند و نیاز به بازسازی دارند.» 
            
نصرت الله عاکف، باشنده دیگر، می‌گوید: «وسایل تخنیکی که وجود داشت در انقلاب‌های گذشته، به تاراج رفته‌اند و از کار افتاده‌اند.»

محمدلايق ساحل، باشنده گفت: «مردم در نزدیکی این بند کارهای کشاورزی شان را آغاز کرده‌اند، اگر این بند بیش‌تر از این به سوی خرابی برود، برای مردم یک ضایعه بزرگ خواهد بود.»

برخی دیگری از باشندگان این ولسوالی خواهان توجه جدی امارت اسلامی به بازسازی این بند هستند. 

حضرت الله عابد، به طلوع‌نیوز، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در بازسازی این بند با ما کمک کنند. این بندی است که به واسطه آن به لوگر و ولسوالی چرخ می‌تواند خیلی صدمه برساند و برای خروار یک بند خیلی مهم است.» 

عابد الله، باشنده می‌گوید: «به این بند توجه جدی کنند که هم برای خروار نیز مفید باشد و به ولسوالی چرخ و لوگر در صورت آمدن سیلاب‌ها زیان نبینند.»

اما مسوولان محلی لوگر، از اختصاص ۱۰۰ میلیون افغانی به هدف آغاز کار بازسازی این بند خبر می‌دهند. 

رفيع الله صميم، رییس اطلاعات و فرهنگ لوگر، گفت: «برای بند خروار بیش از  ۱۰۰ میلیون افغانی اختصاص یافته است و کار آن جریان دارد. در این باره با شرکت‌ها داوطلبی شده، اما نهایی نیست. بر بنیاد معلومات که به ما رسیده است، ان‌شاءالله سال آینده کار آن آغاز خواهد شد.»

گفته می‌شود که این بند آب در ولسوالی خروار لوگر، در زمان زمام‌داری محمد ظاهر، شاه در افغانستان ساخته شده است.

بند آب ولسوالی خروار در لوگر با خطر فروریزی روبه‌رو است

به گفته آنان، بخش‌های از زمین‌های مربوط به این بند در سال‌های پسین، از سوی غاصبان نیز غصب شده است. 

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندگان ولسوالی خروار لوگر می‌گویند که بخشی از "بند آب" این ولسوالی،  به علت افزایش رسوبات سیلاب‌های پسین در کاسه این بند با خطر فروریزی رو‌به‌رو است. 

به گفته آنان، بخش‌های از زمین‌های مربوط به این بند در سال‌های پسین، از سوی غاصبان نیز غصب شده است. 

محب الله وصال، باشنده، گفت: «بند خروار به بازسازی کامل نیاز دارد، یعنی این بند با تهدید تخریب روبه‌رو است. اگر شما ببینید دروازه‌های این بند، سنگ‌ها و پوش این بند که در گذشته ساخته شده‌اند، در حال تخریب استند و نیاز به بازسازی دارند.» 
            
نصرت الله عاکف، باشنده دیگر، می‌گوید: «وسایل تخنیکی که وجود داشت در انقلاب‌های گذشته، به تاراج رفته‌اند و از کار افتاده‌اند.»

محمدلايق ساحل، باشنده گفت: «مردم در نزدیکی این بند کارهای کشاورزی شان را آغاز کرده‌اند، اگر این بند بیش‌تر از این به سوی خرابی برود، برای مردم یک ضایعه بزرگ خواهد بود.»

برخی دیگری از باشندگان این ولسوالی خواهان توجه جدی امارت اسلامی به بازسازی این بند هستند. 

حضرت الله عابد، به طلوع‌نیوز، گفت: «از امارت اسلامی می‌خواهیم که در بازسازی این بند با ما کمک کنند. این بندی است که به واسطه آن به لوگر و ولسوالی چرخ می‌تواند خیلی صدمه برساند و برای خروار یک بند خیلی مهم است.» 

عابد الله، باشنده می‌گوید: «به این بند توجه جدی کنند که هم برای خروار نیز مفید باشد و به ولسوالی چرخ و لوگر در صورت آمدن سیلاب‌ها زیان نبینند.»

اما مسوولان محلی لوگر، از اختصاص ۱۰۰ میلیون افغانی به هدف آغاز کار بازسازی این بند خبر می‌دهند. 

رفيع الله صميم، رییس اطلاعات و فرهنگ لوگر، گفت: «برای بند خروار بیش از  ۱۰۰ میلیون افغانی اختصاص یافته است و کار آن جریان دارد. در این باره با شرکت‌ها داوطلبی شده، اما نهایی نیست. بر بنیاد معلومات که به ما رسیده است، ان‌شاءالله سال آینده کار آن آغاز خواهد شد.»

گفته می‌شود که این بند آب در ولسوالی خروار لوگر، در زمان زمام‌داری محمد ظاهر، شاه در افغانستان ساخته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره