Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل؛ میزبان نشست ویژه‌ درباره زنان افغان

در هفته‌ی «زنان صلح و امنیت» نشستی پیرامون اوضاع زنان افغان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. 

شرکت کننده‌ها در این نشست از محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که زنان به گونه‌ی سیستماتیک از جامعه حذف می‌شوند.

سیما باهوس، مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در بخش زنان، گفت: «در جریان دو سال، مقام‌های سرپرست زنان و دختران را از حق دست‌رسی به آموزش، کار و برگزاری گردهم‌آیی و همچنان تفریح محروم کرده‌اند.»

ماریا روچیلا، وزیر فرصت‌های برابر برای خانواده‌ها در ایتالیا، گفت: «جامعه جهانی باید به طور پیوسته ارزش برابری جنسیتی را در دست‌رسی به آموزش و محافظت از خشونت حفظ کند.»

شماری از مقام‌های حکومت پیشین که در این نشست اشتراک کرده‌اند بر اهمیت حضور بانوان در نشست‌های پیرامون افغانستان تاکید می‌کنند.

محبوبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان و عضو هیات افغانستان در نشست دوحه، گفت: «زنان را به میز بیاورید، چه مذاکره باشد یا گفت‌وگو، چه تعامل باشد یا هر چیز دیگر، زنان را به نشست بیاورید و در عدم حضور بانون صحبت نکنید، آنان باید به نمایندگی از خود صحبت کنند.»

عادله راز، سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده، گفت: «زنان افغان در دوسال گذشته با انواع از مشکلات مواجه شده‌اند ولی آنان قربانیان منفعل شرایط موجود نبوده بل برای حق خود به شکل خستگی ناپذیر فعالیت می‌کنند.»

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره حقوق بشر در افغانستان، گفت: «این ماموریت به گونه‌ی ویژه به آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی خلاصه نمی‌شود، با این حال با استناد به گزارش‌های قبلی، به آن اشاره می‌کند. این یک چالش بزرگ و یک امتیاز بزرگ است و من مشتاقانه منتظر هستم که در ماه‌های آینده با همه شما و به ویژه زنان افغان برای پیش‌برد این ماموریت، کار کنم.»

نمایندگان انگلستان، ناروی و امریکا در این نشست بر پشتیبانی از زنان افغان تاکید دارند.

سونیا فری، نماینده وزارت توسعه مشترک المنافع خارجی بریتانیا، گفت‌: «انگلستان به کار با جامعه جهانی ادامه می‌دهد تا طالبان را وادار کند که از تصمیمش را با احترام به تعهدات که انجام داده بودند تغییر دهند.»

اما امارت اسلامی با اشاره به حضور زنان در برخی از بخش‌های جامعه می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تمام ادعایی شان درست نیست ما باید یادآور شویم ساحه کاری برای خانم‌ها است خواهرهای ما مصروف کار استند هم در بدنه حکومت هم بیرون از حکومت مخصوصا تجارت شان که بیشتر رونق پیدا کرده است.»  

پیش از این، دوازده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آنچه که نقض حقوق بشر، تبعیض و محرومیت زنان و دختران در افغانستان دانسته‌اند انتقاد کرده‌اند.

سازمان ملل؛ میزبان نشست ویژه‌ درباره زنان افغان

پیش از این، دوازده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آنچه که  نقض حقوق بشر، تبعیض و محرومیت زنان و دختران در افغانستان دانسته‌اند انتقاد کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

در هفته‌ی «زنان صلح و امنیت» نشستی پیرامون اوضاع زنان افغان در سازمان ملل متحد برگزار شده است. 

شرکت کننده‌ها در این نشست از محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که زنان به گونه‌ی سیستماتیک از جامعه حذف می‌شوند.

سیما باهوس، مدیر اجرایی سازمان ملل متحد در بخش زنان، گفت: «در جریان دو سال، مقام‌های سرپرست زنان و دختران را از حق دست‌رسی به آموزش، کار و برگزاری گردهم‌آیی و همچنان تفریح محروم کرده‌اند.»

ماریا روچیلا، وزیر فرصت‌های برابر برای خانواده‌ها در ایتالیا، گفت: «جامعه جهانی باید به طور پیوسته ارزش برابری جنسیتی را در دست‌رسی به آموزش و محافظت از خشونت حفظ کند.»

شماری از مقام‌های حکومت پیشین که در این نشست اشتراک کرده‌اند بر اهمیت حضور بانوان در نشست‌های پیرامون افغانستان تاکید می‌کنند.

محبوبه سرابی، وزیر پیشین امور زنان و عضو هیات افغانستان در نشست دوحه، گفت: «زنان را به میز بیاورید، چه مذاکره باشد یا گفت‌وگو، چه تعامل باشد یا هر چیز دیگر، زنان را به نشست بیاورید و در عدم حضور بانون صحبت نکنید، آنان باید به نمایندگی از خود صحبت کنند.»

عادله راز، سفیر پیشین افغانستان در ایالات متحده، گفت: «زنان افغان در دوسال گذشته با انواع از مشکلات مواجه شده‌اند ولی آنان قربانیان منفعل شرایط موجود نبوده بل برای حق خود به شکل خستگی ناپذیر فعالیت می‌کنند.»

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در باره حقوق بشر در افغانستان، گفت: «این ماموریت به گونه‌ی ویژه به آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی خلاصه نمی‌شود، با این حال با استناد به گزارش‌های قبلی، به آن اشاره می‌کند. این یک چالش بزرگ و یک امتیاز بزرگ است و من مشتاقانه منتظر هستم که در ماه‌های آینده با همه شما و به ویژه زنان افغان برای پیش‌برد این ماموریت، کار کنم.»

نمایندگان انگلستان، ناروی و امریکا در این نشست بر پشتیبانی از زنان افغان تاکید دارند.

سونیا فری، نماینده وزارت توسعه مشترک المنافع خارجی بریتانیا، گفت‌: «انگلستان به کار با جامعه جهانی ادامه می‌دهد تا طالبان را وادار کند که از تصمیمش را با احترام به تعهدات که انجام داده بودند تغییر دهند.»

اما امارت اسلامی با اشاره به حضور زنان در برخی از بخش‌های جامعه می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تمام ادعایی شان درست نیست ما باید یادآور شویم ساحه کاری برای خانم‌ها است خواهرهای ما مصروف کار استند هم در بدنه حکومت هم بیرون از حکومت مخصوصا تجارت شان که بیشتر رونق پیدا کرده است.»  

پیش از این، دوازده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز از آنچه که نقض حقوق بشر، تبعیض و محرومیت زنان و دختران در افغانستان دانسته‌اند انتقاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره