Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعمار یگانه مکتب ولسوالی ناوه از سوی باشنده‌های محل

کار ساخت تنها مکتب در ولسوالی ناوه ولایت غزنی به‌گونه‌ی گلی از سوی مردم محل آغاز شده است.

باشنده‌های این ولسوالی می‌گویند که چندین نسل آنان از آموزش محروم مانده و اگر برای شان مکتب‌ ساخته نشود، نسل‌های بعدی آنان نیز از سواد محروم خواهند شد.

محمد قادر، باشنده ولسوالی ناوه به طلوع‌نیوز گفت: «فرزندهای زیادی خداوند برای ما داده اما همه بی سواد هستند. این‌جا همه بی تعلیم ماندند چون مکتب وجود ندارد.»

محمدرحيم امين، باشنده دیگر این ولسوالی گفت: «چهارده مکتب داریم این‌جا که همه غیرفعال اند. تاحال یک طفل ما حتی الف و ب را نخوانده اند. همه بی سواد بزرگ شده‌اند.»

باشنده‌های این ولسوالی می‌افزایند از این‌که در سال‌های گذشته از آموزش محروم مانده‌اند، سخت نگران هستند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای کمک‌کننده می‌خواهند که برای آنان زمینه آموزش را فراهم سازند.

دلاور ترکی، باشنده ولسوالی ناوه گفت: «ما در این‌جا از تعلیم دور ماندیم، حتی کی نفر هم بخاطر خدمت در بخش تعلیم در این ولسوالی نیامده است.»

در همین حال، والی غزنی می‌گوید که تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک با ایجاد چندین مکتب، زمینه آموزش را برای باشنده‌های این ولسوالی فراهم سازد.

محمد امين عمری، والی غزنی گفت: «رییس معارف در رابطه به مکتب‌ها و مدرسه‌ها توجه کرده و در آینده هم پلان داریم که مشکلاتی که وجود دارد را تا حد توان حل کنیم.»

غزنی با داشتن ۱۸ ولسوالی یکی از ولایت‌های است که در بیست سال پسین، بسیاری بخش‌های آن گواه نبردهای شدید بود که به گفته باشنده‌های آن، از خدمات آموزشی، بهداشتی و عملی شدن پروژه‌های انکشافی محروم مانده‌اند.

اعمار یگانه مکتب ولسوالی ناوه از سوی باشنده‌های محل

در همین حال، والی غزنی می‌گوید که تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک با ایجاد چندین مکتب، زمینه آموزش را برای باشنده‌های این ولسوالی فراهم سازد.

تصویر بندانگشتی

کار ساخت تنها مکتب در ولسوالی ناوه ولایت غزنی به‌گونه‌ی گلی از سوی مردم محل آغاز شده است.

باشنده‌های این ولسوالی می‌گویند که چندین نسل آنان از آموزش محروم مانده و اگر برای شان مکتب‌ ساخته نشود، نسل‌های بعدی آنان نیز از سواد محروم خواهند شد.

محمد قادر، باشنده ولسوالی ناوه به طلوع‌نیوز گفت: «فرزندهای زیادی خداوند برای ما داده اما همه بی سواد هستند. این‌جا همه بی تعلیم ماندند چون مکتب وجود ندارد.»

محمدرحيم امين، باشنده دیگر این ولسوالی گفت: «چهارده مکتب داریم این‌جا که همه غیرفعال اند. تاحال یک طفل ما حتی الف و ب را نخوانده اند. همه بی سواد بزرگ شده‌اند.»

باشنده‌های این ولسوالی می‌افزایند از این‌که در سال‌های گذشته از آموزش محروم مانده‌اند، سخت نگران هستند. آنان از امارت اسلامی و نهادهای کمک‌کننده می‌خواهند که برای آنان زمینه آموزش را فراهم سازند.

دلاور ترکی، باشنده ولسوالی ناوه گفت: «ما در این‌جا از تعلیم دور ماندیم، حتی کی نفر هم بخاطر خدمت در بخش تعلیم در این ولسوالی نیامده است.»

در همین حال، والی غزنی می‌گوید که تلاش می‌کند تا در آینده نزدیک با ایجاد چندین مکتب، زمینه آموزش را برای باشنده‌های این ولسوالی فراهم سازد.

محمد امين عمری، والی غزنی گفت: «رییس معارف در رابطه به مکتب‌ها و مدرسه‌ها توجه کرده و در آینده هم پلان داریم که مشکلاتی که وجود دارد را تا حد توان حل کنیم.»

غزنی با داشتن ۱۸ ولسوالی یکی از ولایت‌های است که در بیست سال پسین، بسیاری بخش‌های آن گواه نبردهای شدید بود که به گفته باشنده‌های آن، از خدمات آموزشی، بهداشتی و عملی شدن پروژه‌های انکشافی محروم مانده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره